VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 988, contains 988, 991, 997, 999, 1020, 1024
id = 988, parent = 0, thread = 988, catid = 25, locked = 0, moved = 0,
userid = Texxxxxxxxxx (guest), ip = 203.160.1.52, time = 2006/01/18 (1137599949) ,
subject = vnMiK 1.4, hits = 2527, karma = 0+0-,
Chủ đề này trao đổi (thêm) về bài viết: vnMiK 1.4

* cac anh co the cho mot vi du cu the ve powerdot dung cho VnMiK 1.4 duoc khong

* lam sao trong texniccenter co the chuyen tu .tex --> .dvi --> .ps --> .pdf trong powerdot?
 
id = 991, parent = 988, thread = 988, catid = 25, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 220.231.80.181, time = 2006/01/19 (1137612057) ,
subject = Re:vnMiK 1.4, hits = 0, karma = 0+0-,
1/
Sau khi cài VnMiK1.4, trong thư mục c:\mathx\doc có nội dung sau

doc/
|-- amsldoc-vn-print.pdf
|-- amsldoc-vn.pdf
|-- ntheorem-doc-vn.pdf
|-- powerdot-doc-vn.pdf
|-- vidu1
|   |-- testinput.tex
|   `-- vidu0.tex
`-- vidu2
    |-- powerdot-eg-vn-paintings.pdf
    `-- powerdot.tex


Hãy mở tập tin c:\mathx\doc\vidu2\powerdot.tex trong TeXnicCenter và biên dịch.

2/ Nhìn lên góc trên bên phải của thanh công cụ của TeXnicCenter , thấy có khung nhỏ liệt kê các chế độ biên dịch:

http://sarovar.viettug.org/img/txc/toolbar1.jpg

Bình thường, ta biên dịch LaTeX => DVI. Để biên dịch tập tin ví dụ về powedot ở trên, hãy chọn LaTeX => PS => PDF:

http://sarovar.viettug.org/img/txc/toolbar2.jpg

Sau khi biên dịch (Ctrl+F7), nhấn F5 để xem.

Chúc thành công.
 
id = 997, parent = 991, thread = 988, catid = 25, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong12giaitich, ip = 203.160.1.52, time = 2006/01/19 (1137685134) ,
subject = Re:vnMiK 1.4, hits = 0, karma = 0+0-,
Kyanh thân, khi dùng powerdot để trình diễn bởi VnMiK 1.4, thì lề trái và phải rất lộn xộn, làm thế nào để có thể căn lề trong file trình diễn. Lại là vấn đề powerdot
 
id = 999, parent = 997, thread = 988, catid = 25, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.237.247, time = 2006/01/20 (1137745453) ,
subject = Re:vnMiK 1.4, hits = 0, karma = 0+0-,
Rứa thì hỏi ở phần LaTeX2X đi bác Với lại làm ơn mô tả cụ thể hơn một chút!
 
id = 1020, parent = 999, thread = 988, catid = 25, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong12giaitich, ip = 203.160.1.52, time = 2006/01/23 (1138031800) ,
subject = Re:vnMiK 1.4, hits = 0, karma = 0+0-,
Trong VnMiK 1.4 không kết hợp diagxy với gói xy để tạo biểu đồ giao hoán được phải không?. Vậy, phải làm thế nào để tạo biểu đồ giao hoán trong VnmiK 1.4?
 
id = 1024, parent = 1020, thread = 988, catid = 25, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 203.162.219.33, time = 2006/01/24 (1138038067) ,
subject = Re:vnMiK 1.4, hits = 0, karma = 0+0-,
Cuong12giaitich:
Trong VnMiK 1.4 không kết hợp diagxy với gói xy để tạo biểu đồ giao hoán được phải không?. Vậy, phải làm thế nào để tạo biểu đồ giao hoán trong VnmiK 1.4?
Hé hé, đúng rồi đó bác. Đó là... sai sót của /me khi đóng gói vnmik-1.4 bác chịu khó xài VnMiK 2.1 đi )

Mới gửi đĩa cho bác sáng ni!