VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 979, contains 979, 984, 985, 987, 990, 1018, 1023, 1028, 1032, 1474, 1479, 1480, 1489, 1494, 1499, 1501, 1505, 1506, 1508, 1509, 1514, 1657, 1665, 2291, 2294, 2298, 2299, 2309, 2311, 2317, 2319, 2324, 2326, 2335, 2889, 2892, 2893, 2894
id = 979, parent = 0, thread = 979, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 220.231.80.181, time = 2006/01/18 (1137544037) ,
subject = ngôn ngữ vẽ hình hình học Euclide, hits = 18443, karma = 0+0-,
Homepage: http://www.eukleides.org/

http://www.eukleides.org/title.png

Về ngôn ngữ này? Bạn hãy xem hình vẽ sau:

http://sarovar.viettug.org/img/9points.png

Mã nguồn của hình rất đơn giản là
A B C triangle
a = projection(A, line(B, C))
b = projection(B, line(A, C))
c = projection(C, line(A, B))
draw(A, B, C)
draw(a) ; draw(b) ; draw(c)
draw(segment(A, a), dotted)
draw(segment(B, b), dotted)
draw(segment(C, c), dotted)
draw(barycenter(A, B))
draw(barycenter(B, C))
draw(barycenter(C, A))
draw(circle(a, b, c))
 
id = 984, parent = 979, thread = 979, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = hoangoclan, ip = 220.231.110.92, time = 2006/01/18 (1137578538) ,
subject = Re:ngôn ngữ vẽ hình hình học Euclide, hits = 0, karma = 0+0-,
Không có gói cho Win thì một số anh em chịu thua thôi, các bác xài Linux quen rồi thì có thể dùng được!
 
id = 985, parent = 984, thread = 979, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 203.162.3.160, time = 2006/01/18 (1137587132) ,
subject = Re:ngôn ngữ vẽ hình hình học Euclide, hits = 0, karma = 0+0-,
Ở trang tải về: http://www.eukleides.org/download/index.html
bác tải về các tập tin sau cho Windows:
- http://www.eukleides.org/download/gtk+-runtime.zip (thư viện gtk)
- LINK_HERE (GUI)
- http://www.eukleides.org/download/eukleides.1.0.3.zip (phần chính)
- http://www.eukleides.org/download/euktoeps.0.1.0.zip (euk->ps)
- http://www.eukleides.org/download/euklatex.0.2.0.zip (hỗ trợ cho TeXnicCenter -- *NOT* WinEDT )
 
id = 987, parent = 985, thread = 979, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = Texxxxxxxxxx (guest), ip = 203.160.1.52, time = 2006/01/18 (1137599543) ,
subject = Re:ngôn ngữ vẽ hình hình học Euclide, hits = 0, karma = 0+0-,
neu dung VnMiK 1.4 o trang nha thi co the su dung no khong?
 
id = 990, parent = 987, thread = 979, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 220.231.80.181, time = 2006/01/19 (1137609893) ,
subject = Re:ngôn ngữ vẽ hình hình học Euclide, hits = 0, karma = 0+0-,
Texxxxxxxxxx:
neu dung VnMiK 1.4 o trang nha thi co the su dung no khong?
Đó là một chương trình chạy độc lập với TeX, với VnMiK, nên bác yên tâm. Chương trình rất dễ dùng và ngôn ngữ vẽ hình cũng dễ hiểu đối với dân toán.

Chúc may mắn!
 
id = 1018, parent = 985, thread = 979, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong12giaitich, ip = 203.160.1.52, time = 2006/01/23 (1138030929) ,
subject = Re:ngôn ngữ vẽ hình hình học Euclide, hits = 0, karma = 0+0-,
Đã tải về tất cả 5 tập tin trên (cho Windows) nhưng không biết cần làm những việc gì để có thể sử dụng nó trên Windows. Kyanh nói chi tiết hơn được chứ.
 
id = 1023, parent = 1018, thread = 979, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 203.162.219.33, time = 2006/01/24 (1138037499) ,
subject = Re:ngôn ngữ vẽ hình hình học Euclide, hits = 0, karma = 0+0-,
Mấy cái đó người ta có tài liệu hết. Bác muốn xài thì phải đọc thôi. Dùng SketchPad có lẽ hợp với bác hơn đó!

Trả lời: thực ra chỉ cần:

- LINK_HERE
- http://www.eukleides.org/download/gtk+-runtime.zip

Trong tập tin đầu tiên giải nén ra (giả sử vào thư mục euclide) có tập tin thi hành. Trong tập tin thứ hai, giải nén ra, vào trong thư mục lib, chép các tập tin *.dll vào thư mục euclide ở trên. Rồi chạy tập tin xeukleides.exe -- dùng chương trình để mở các ví dụ có trong thư mục sample
 
id = 1028, parent = 1023, thread = 979, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = tsnsidon, ip = 220.231.67.144, time = 2006/01/24 (1138062891) ,
subject = Re:ngôn ngữ vẽ hình hình học Euclide, hits = 0, karma = 0+0-,
Bác Kyanh tiêu rồi!

xeukleides là giao diện, để khi soạn CODE, có thể preview

eukleides, euk2eps là các trình biên dịch:

eukleides: foo.euk ---> foo.tex (PStricks code)
euk2eps: foo.euk ---> foo.eps (Có thể dùng \èpig hoặc \includegraphic để chơi vào doc)

Thực ra, không thể so sánh sức mạnh của eukleides với pstrick, vì nó là một tập con của pstricks. Nhưng về tính trong sáng thì nó vượt xa ông bố! (Cái này các bác nào đã dùng PSTricks thì sẽ rất tâm đắc)
 
id = 1032, parent = 1028, thread = 979, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 203.162.219.156, time = 2006/01/24 (1138097442) ,
subject = Re:ngôn ngữ vẽ hình hình học Euclide, hits = 0, karma = 0+0-,
Tiêu thì kũng kô tiêu nhiều lắm. Cái chương trình đó (X client) chạy độc lập. Chạy rồi dùng chương trình capture hình ảnh để xì trum.

Bác nào rành dòng lệnh thì xài cái commandline. Bác cuong nhà ta thì hẻo lắm
 
id = 1474, parent = 985, thread = 979, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = tsnsidon, ip = 220.231.64.139, time = 2006/03/20 (1142840133) ,
subject = Re:ngôn ngữ vẽ hình hình học Euclide: Kập nhật một số ví dzụ, hits = 0, karma = 0+0-,
Em vừa cập nhật một số ví dụ euk(LINK_HERE).

Các bác có thể copy Code ấy vào một file tên là "test.euk" chẳng hạn. Sau đó thử một trong hai thứ sau:

C:\> euk2eps test.euk


lấy các test.eps mà dùng

or

C:\> eukleides test.euk >> test.tex


includes cái test.tex vào main file.

(các bác nhớ \usepackage{pstricks} không lại bảo em chỉ bậy )

Enjoy

from admin: hết tết rồi mà sao bác cứ tét tét hoài vậy? dư âm vụ lì xì vẫn còn hà

@Ét-min: Rõ ràng có thượng đế chứng giám: "tét" \ne "tết". Tui mần sao thì mần miễn đúng thì thôi chứ. Chừng mô sai hãy sửa nhé
 
id = 1479, parent = 1474, thread = 979, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.246.198, time = 2006/03/20 (1142842262) ,
subject = Re:ngôn ngữ vẽ hình hình học Euclide: Kập nhật một số ví dzụ, hits = 0, karma = 0+0-,
really cool, sir!

nhưng cái tựa đề cho mỗi hình cần có tính mô tả hơn một chút
 
id = 1489, parent = 1479, thread = 979, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = tsnsidon, ip = 58.186.51.27, time = 2006/03/21 (1142936485) ,
subject = Re:ngôn ngữ vẽ hình hình học Euclide: Kập nhật một số ví dzụ, hits = 0, karma = 0+0-,
Vâng, em đã điều chỉnh rồi bác Mónter ạ!!!

Híc, bác này keo thiệt, bảo Kool mà không cho một cái karma +

Kyanh is so mean
 
id = 1494, parent = 1489, thread = 979, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.252.246.185, time = 2006/03/21 (1142941933) ,
subject = Re:ngôn ngữ vẽ hình hình học Euclide: Kập nhật một số ví dzụ, hits = 0, karma = 0+0-,
Theo dõi thời gian thì thấy cái thông báo về karma đó ra sau khi bác kyanh gửi bài viết ở trên

???: hình như bác chuyển hình nhờ script, nên nó nhỏ xíu xìu xiu, nhỉ
 
id = 1499, parent = 1494, thread = 979, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = tsnsidon, ip = 220.231.83.2, time = 2006/03/22 (1142985187) ,
subject = Re:ngôn ngữ vẽ hình hình học Euclide: Kập nhật một số ví dzụ, hits = 0, karma = 0+0-,
???: hình như bác chuyển hình nhờ script, nên nó nhỏ xíu xìu xiu, nhỉ
1. Openwith GIMP (PhotoShop) 'foo.eps'
2. SaveAs 'foo.png'
3. Finit

Nghe đâu là có chú jpeg2eps. Rứa bác lyk chuyển bằng cái mô? Chỉ tool cho tui với, sau này mần tốt hơn!
 
id = 1501, parent = 1499, thread = 979, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.252.246.42, time = 2006/03/22 (1143017078) ,
subject = Re:ngôn ngữ vẽ hình hình học Euclide: Kập nhật một số ví dzụ, hits = 0, karma = 0+0-,
bác làm thế thì chết, tốn thời gian mà kêt quả lại xíu xíu

ở windows: dùng snagit để chụp hình (snagit kô có free, nhưng dùng nó được việc lắm). sau khi nhấn escape thì nhấn cái phím tắt mà mình định nghĩa cho snagnit rùi rẹt rẹt... nó còn tự động lưu với tên tập tin khác kìa..

ở linux: dùng ksnapshot để chụp hình. nếu bác biết các thay đổi hotkey thì để /me gửi cho cái script, mần nhanh lắm
 
id = 1505, parent = 1501, thread = 979, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = tsnsidon, ip = 220.231.83.2, time = 2006/03/22 (1143027209) ,
subject = Re:ngôn ngữ vẽ hình hình học Euclide: Kập nhật một số ví dzụ, hits = 0, karma = 0+0-,
Cả hai trường hợp đều chỉ cần nhấn phím Alt+PrintScreen

Bên Windows phải mở Paint để save file

Bên linux nó tự hỏi

Lần sau sẽ mần như vậy

 
id = 1506, parent = 1505, thread = 979, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.252.245.177, time = 2006/03/22 (1143040378) ,
subject = Re:ngôn ngữ vẽ hình hình học Euclide: Kập nhật một số ví dzụ, hits = 0, karma = 0+0-,
windows: dùng paint đâu có dán ra png được nhỉ
linux: chắc là ku dùng KDE nên mới có cái bộ phím đó. mần fluxbox thử coi

anyway làm theo cách của ku thì kô chọn được vừa ý một vùng nào đó. region, hiểu hông?
 
id = 1508, parent = 1506, thread = 979, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = tsnsidon, ip = 220.231.83.2, time = 2006/03/23 (1143063513) ,
subject = Re:ngôn ngữ vẽ hình hình học Euclide: Kập nhật một số ví dzụ, hits = 0, karma = 0+0-,
windows: dùng paint đâu có dán ra png được nhỉ
Ai không biết dùng Windows thì đừng có nói Windows. không ra png thì jpg cũng tốt chán.
linux: chắc là ku dùng KDE nên mới có cái bộ phím đó. mần fluxbox thử coi
Lão lại say bét nhè rồi. Có lẽ dùng Cá+rượu quá liều. Gnome 2.12.
anyway làm theo cách của ku thì kô chọn được vừa ý một vùng nào đó. region, hiểu hông?
Thầy zaso mà fast bỉu sai kỉu ni, học trò nó tả cho tơi!!!
 
id = 1509, parent = 1508, thread = 979, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.252.246.215, time = 2006/03/23 (1143099782) ,
subject = Re:ngôn ngữ vẽ hình hình học Euclide: Kập nhật một số ví dzụ, hits = 0, karma = 0+0-,
/me dùng fluxbox, nên KDE và Gnome /me cho chung vào một rọ

region: nếu dùng phím chụp màn hình thì nó chụp luôn cả miếng bự chát, chứ nhỉ thế thì phải mất công gọt tĩa nĩa à

cái topic này lạc hung rùi, bi chừ mình cắt nó qua thành mục: cát dán sao chép hình, hỉ
 
id = 1514, parent = 1509, thread = 979, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = tsnsidon, ip = 220.231.83.2, time = 2006/03/23 (1143117717) ,
subject = Re:ngôn ngữ vẽ hình hình học Euclide: Kập nhật một số ví dzụ, hits = 0, karma = 0+0-,
cái topic này lạc hung rùi, bi chừ mình cắt nó qua thành mục: cát dán sao chép hình, hỉ
Chính xác... Edit nó lại luôn thể... Lão lyk và tsnsidon spam hơi nhiều
 
id = 1657, parent = 1514, thread = 979, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = ha_sheva, ip = 222.252.245.25, time = 2006/04/04 (1144084359) ,
subject = Re:ngôn ngữ vẽ hình hình học Euclide: Kập nhật một số ví dzụ, hits = 0, karma = 0+0-,
trong Tex minh có thể làm cho hình chuyển động như làm với một số phần mềm chạy trong WIN được kô??
 
id = 1665, parent = 1657, thread = 979, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.252.246.140, time = 2006/04/04 (1144167555) ,
subject = Re:ngôn ngữ vẽ hình hình học Euclide: Kập nhật một số ví dzụ, hits = 0, karma = 0+0-,
ha_sheva:
trong Tex minh có thể làm cho hình chuyển động như làm với một số phần mềm chạy trong WIN được kô??
TeX không có khả năng vẽ hình tốt đến mức đó ... Thường người ta nhúng vào TeX kết quả của các chương trình vẽ hình khác.

MetaPost là công cụ gần gũi với TeX nhất, có thể vẽ hình động, 3D. Tham khảo ở trang chủ: http://metapost.sarovar.org/

PS: Câu hỏi của bạn kô liên quan gì đến chủ đề đã mở. Vì thế mà bạn nhận được câu trả lời rất chậm và các thành viên khác khó theo dõi. Lần sau bạn vui lòng mở chủ đề mới, nhé
 
id = 2291, parent = 1665, thread = 979, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = misuzu, ip = 133.1.125.210, time = 2006/06/04 (1149421068) ,
subject = Re:ngôn ngữ vẽ hình hình học Euclide: Kập nhật một số ví dzụ, hits = 0, karma = 0+0-,
Các bác hướng dẫn em thêm một chút với ạ, em sử dụng xeukleides để vẽ thì hình rất đẹp, nhưng kô có cách nào để chuyển euk thành eps. Em down từ trang chủ thì kô có euk2eps, còn euktoeps thì hình như kô chạy trên win được . Em xin cảm ơn rất nhiều .
 
id = 2294, parent = 2291, thread = 979, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = longgia2001, ip = 125.234.143.71, time = 2006/06/05 (1149463862) ,
subject = Re:ngôn ngữ vẽ hình hình học Euclide: Kập nhật một số ví dzụ, hits = 0, karma = 0+0-,
còn euktoeps thì hình như kô chạy trên win được
Bạn nên thử trước khi hỏi, không nên "hình như"
A replacement for the shell script euk2eps on Win32 systems. This archive contains both the executable and the source file.
Họ ghi bự chảng như vậy trên trang download của xeukleides mà!!! Cả đống hình trong Gallery đều xài eukTOeps hết đó.

Khà khà, coi chừng bạn chạy Windows 3.11 nên euktoeps mới không tương thích đó!!!
 
id = 2298, parent = 2294, thread = 979, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = misuzu, ip = 133.1.125.210, time = 2006/06/05 (1149511009) ,
subject = Re:ngôn ngữ vẽ hình hình học Euclide: Kập nhật một số ví dzụ, hits = 0, karma = 0+0-,
Rất xin lỗi các bác vì em chưa bao giờ sử dụng công cụ vẽ hình nào cả. Em đã sử dụng PCTex, và hiện nay đang dùng Scientific Workplace. Mong các bác lượng thứ cho các câu hỏi ngờ nghệch vậy. Em đang cố gắng sử dụng euktoeps.

Trong file readme của euktoeps: "To run `euktoeps' you'll need to have `eukleides', TeX (including PSTricks) and `dvips' installed on your system. To install it, you should copy `euktoeps.exe' in the directory where `eukleides.exe' lies".

Em đã copy và chạy, nhưng chỉ hiên được một cái cửa sổ đen xì rồi tắt luôn (winXP). Em kô biết về ptricks, em đọc các bài viết về ptricks ở đây nhưng cũng chưa hiểu lắm.

Hiện tại, vì phải gõ rất nhiều hình học cho học sinh cấp 3, mong các bác hướng dẫn chi tiết cho em với: làm thế nào để có thể chuyển file euk (vẽ bằng Xeukleides) thành file eps; hoặc nếu có công cụ nào tốt và thích hợp cho em thì các bác giới thiệu với.

Em xin cảm ơn rất nhiều.
 
id = 2299, parent = 2298, thread = 979, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.227.70, time = 2006/06/05 (1149515078) ,
subject = chạy chương trình euktoepsc, hits = 0, karma = 0+0-,
chương trình euk2eps là phải chạy từ dấu nhắc command.com. bạn làm như sau:

* bạn chép chương trình euk2eps vào thư mục chứa eukleides.exe như chỉ dẫn. Và tốt hơn hết, bạn chép mọi thứ liên quan đến euk... vào c:\windows hoặc c:\texmf\miktex\bin

* từ cửa sổ Run của windows, bạn gõ vào cmd (winxp,nt,2000,...) hoặc command (winMe,98) rồi nhấn Enter để chạy command.com

* giả sử tập tin *.euk mà bạn tạo ra đang ở thư mục d:\my tex\euk. Trong dấu nhắc của Command.com, bạn gõ vào hai dòng sau
d:\
cd "d:\my tex\euk"


để chuyển đến thư mục "d:\my tex\euk"...

* bạn gõ vào euktoeps /? hoặc euktoeps --help để xem trợ giúp

* làm theo hướng dẫn ấy
 
id = 2309, parent = 2299, thread = 979, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = misuzu, ip = 133.1.125.210, time = 2006/06/06 (1149586689) ,
subject = Re:chạy chương trình euktoepsc, hits = 0, karma = 0+0-,
Xin chân thành cám ơn các hướng dẫn tận tình, em đã làm theo nhưng chưa được thành công. Em đã cài thêm cả PCTex, pTex (và copy các gói pstricks) nhưng khi chạy euktoeps vẫn có thông báo: "dvips ! DVI file can't be opened." Mặc dù mấy chương trình tex này đều có dvi, dvips cả. Em kô hiểu thế nào nữa.

Vậy để chạy được euktoeps để chuyển các file euk thành eps, em có nên cài thêm tex khác kô, như miktex chẳng hạn? Hay trong cách làm trên của em có sai sót?

Mong các bác hướng dẫn em thêm vây. Em xin chân thành cảm ơn.
 
id = 2311, parent = 2309, thread = 979, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.227.70, time = 2006/06/06 (1149588288) ,
subject = Re:chạy chương trình euktoepsc, hits = 0, karma = 0+0-,
bạn dùng pctex ư mặc dù pctex có hỗ trợ dvi,dvips,... đầy đủ nhưng các egine này được tích hợp trong bản thân pctex, chương trình bên ngoài dùng kô được.

bạn nên cài miktex. nếu bạn chưa từng cài hệ thống tex nào, mình khuyến cáo bạn cài vnmik 2.1 ( http://vnmik.sf.net ).

chúc may mắn!
 
id = 2317, parent = 2311, thread = 979, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = misuzu, ip = 133.1.125.210, time = 2006/06/07 (1149691078) ,
subject = Re:chạy chương trình euktoepsc, hits = 0, karma = 0+0-,
Xin cảm ơn Viettug với các hướng dẫn tận tình, kô chỉ vẽ hình thành công mà em còn học hỏi được rất nhiều điều bổ ích nữa. Thank you very much.
 
id = 2319, parent = 2317, thread = 979, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = longgia2001, ip = 125.234.143.71, time = 2006/06/08 (1149714477) ,
subject = Re:chạy chương trình euktoepsc, hits = 0, karma = 0+0-,
Phỏng vấn

@misuzu:

Dùng eukleides vẽ hình, bác cảm thấy thế nào??? Cho tí ý kiến, sau này tui còn biết đường mà thêm thắt nữa, để hỗ trợ anh em ... Ơ-cờ-lai-đi nữa chứ ...

\heppy: Ơ-lai giáo có thêm một tín đồ
 
id = 2324, parent = 2319, thread = 979, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = misuzu, ip = 133.1.125.210, time = 2006/06/08 (1149779246) ,
subject = Re:chạy chương trình euktoepsc, hits = 0, karma = 0+0-,
Chào bác longgia2001.
Em chưa hiểu lắm về pstricks, nhưng với nhu cầu vẽ hình học cho học sinh cấp 3 thì với em, Xeukleides là quá đủ:

1. Về các lệnh vẽ thì quá đơn giản và gần gũi, đọc bài hình như thế nào thì các lệnh cũng theo thứ tự y như vậy. Do rất trực giác nên với bất cứ ai cũng có thể vẽ được; em dùng Vietkey để sử dụng chế độ gõ tắt --> quá nhanh.
Cái này em rất thích, nó giúp em dễ dàng hơn khi mới làm quen với vẽ hình cho tex.

2. Preview thì rất đơn giản, chỉ cần ấn Esc là thấy hình ngay. Nếu muốn lấy hình ngay thì dùng phần mềm chụp màn hình (như snagit chằng hạn).

3. Có thể dễ dàng chuyển thành file tex hoặc file ảnh eps để sử dụng.
Theo hướng dẫn của bác Viettug, bây giờ em toàn sử dụng xeukleides để chuyển thành tex, rồi chèn vào latex.

Đây mới chỉ là ý kiến riêng của em, vì em mới học vẽ thôi mà. Cũng tuỳ vào nhu cầu để chọn công cụ sao cho hợp lý nhất. Nhưng em nghĩ Xeukleides là phần mềm tốt, kô thể kô dùng thử, nhất là đối với những người mới làm quen với vẽ hình như em
 
id = 2326, parent = 2324, thread = 979, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = longgia2001, ip = 125.234.143.71, time = 2006/06/09 (1149807437) ,
subject = Re:chạy chương trình euktoepsc, hits = 0, karma = 0+0-,
misuzu:
1. Về các lệnh vẽ thì quá đơn giản và gần gũi, đọc bài hình như thế nào thì các lệnh cũng theo thứ tự y như vậy. Do rất trực giác nên với bất cứ ai cũng có thể vẽ được; em dùng Vietkey để sử dụng chế độ gõ tắt --> quá nhanh.
Bác làm thế này khác nào hổ thêm cánh
2. Preview thì rất đơn giản, chỉ cần ấn Esc là thấy hình ngay. Nếu muốn lấy hình ngay thì dùng phần mềm chụp màn hình (như snagit chằng hạn).
Chiêu "mỳ ăn liền" này, nói chung là không ngon lắm ... hai hình sau sẽ cho lời giải thích:

a. Snagit cái này thì ... chuối: LINK_HERE

Cái thành phẩm đẹp thế này cơ mà (dĩ nhiên là thêm tim tiếc ... không tính) LINK_HERE

b. Trong khi đó, chỉ cần phối hợp khí công kiểu này là xong: LINK_HERE
3. Có thể dễ dàng chuyển thành file tex hoặc file ảnh eps để sử dụng.
Theo hướng dẫn của bác Viettug, bây giờ em toàn sử dụng xeukleides để chuyển thành tex, rồi chèn vào latex.
\me thì lại thích để cả đôi euk & eps trong một thư mục con ... sau này tiện sửa chữa ... Nói thật, sau khi dịch một file euk --> file tex, chỉ có máy mới đọc nổi source (nhất là khi vẽ quỹ tích) ... Vì thế, \me chọn: đọc source .euk
Cũng tuỳ vào nhu cầu để chọn công cụ sao cho hợp lý nhất.
Đúng vậy, dao thái lan mổ gà thì tốt nhất
Nhưng em nghĩ Xeukleides là phần mềm tốt, kô thể kô dùng thử


LINK_HERE

from viettug: thấy máy bác dùng link LINK_HERE tội quá (
 
id = 2335, parent = 2326, thread = 979, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = misuzu, ip = 133.1.125.210, time = 2006/06/09 (1149858537) ,
subject = Re:chạy chương trình euktoepsc, hits = 0, karma = 0+0-,
Cám ơn bác longgia2001. Em đã thử làm thành công phương pháp của bác. Quả là các ý kiễn quý giá của các cao thủ
 
id = 2889, parent = 2335, thread = 979, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = thelight, ip = 203.160.1.52, time = 2006/09/14 (1158174120) ,
subject = Re:chạy chương trình euktoepsc, hits = 0, karma = 0+0-,
Em chưa thấy cửa sổ nào để soạn các câu lệnh của file *.euk
nhưng nhưng đã tạo được bằng notepat
nhưng em ko biết kết hợp với tex thế nào (em dùng vnmik 2.4)
 
id = 2892, parent = 2889, thread = 979, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.252.236.50, time = 2006/09/14 (1158219470) ,
subject = Re:chạy chương trình euktoepsc, hits = 0, karma = 0+0-,
Xem qua hình minh họa ở thư viện, và xem phần cài đặt (những bài đầu tiên của chủ đề này). Có thể xuất kết quả ra để nhúng vào TeX. Khả năng dùng mã *.euk trực tiếp trong TeX Long Già có biết nhưng bác ấy bận với kinh doanh rùi
 
id = 2893, parent = 2889, thread = 979, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = longgia2001, ip = 125.234.130.84, time = 2006/09/15 (1158276094) ,
subject = Re:chạy chương trình euktoepsc, hits = 0, karma = 0+0-,
Longgia2001 đã dịch được một phần bản hướng dẫn, nhưng nó vẫn còn đó chưa hoàn tất.

Đã gửi một bản nháp cho viettug, nhưng hình như y chê dở quá ??? nên không rì li tạm cho pà kon

Nếu bạn muốn đọc tạm cái bản dịch ý, có thêm thắt chút ít, cứ gửi iêu kầu về longgia2001 Ở gmail CHẤM com ...

Hân hạnh đón típ
 
id = 2894, parent = 2893, thread = 979, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.236.50, time = 2006/09/15 (1158308181) ,
subject = Re:chạy chương trình euktoepsc, hits = 0, karma = 0+0-,
cú này phải phạt Long Già thôi. Mần OSS thì cu cứ rì li đại đi, để bà con còn góp ý chứ ( còn /me chê dở hồi mô dzaayj )

Bà con có thể tải về bản snapshot của tài liệu ở đây:
http://download.viettug.org/index.php?files=eukleide

Cám ơn Long Già nhé
 
id = 1480, parent = 1474, thread = 979, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.246.198, time = 2006/03/20 (1142842628) ,
subject = Re:ngôn ngữ vẽ hình hình học Euclide: Kập nhật một số ví dzụ, hits = 0, karma = 0+0-,
nhận xét: bác tsnsidon có thấy là mối dòng khi dán vào coding thì lại bập làm hai kô? bác chịu khó dán vào, rùi chep ra edit lại dùm cái đi ngay cả /me cũng kô có quyền sửa đó

còn cái vụ copyright. bác làm ơn chêm vào câu ví dụ

Copyright (c) 2006 tsnsidon at viettug dot org

thanks. cheers