VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 957, contains 957, 958, 1001, 1011
id = 957, parent = 0, thread = 957, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 220.231.80.181, time = 2006/01/17 (1137490312) ,
subject = sơ sơ về TeX, hits = 2135, karma = 0+0-,
Tài liệu chỉ có ba trang, giới thiệu TeX và cách tiếp cận TeX nhanh nhất Thích hợp cho Newbie (mới làm quen với LaTeX)

URL: LINK_HERE-1.0.tgz
 
id = 958, parent = 957, thread = 957, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = hoangoclan, ip = 220.231.109.102, time = 2006/01/17 (1137503860) ,
subject = Re:sơ sơ về TeX, hits = 0, karma = 0+0-,
Bài viết đã được cập nhật lên Hóa Học Việt Nam.
LaTeX là interface của TeX
bác kyanh mới vừa vô SG à!
 
id = 1001, parent = 958, thread = 957, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = hoangoclan, ip = 220.231.109.20, time = 2006/01/20 (1137776186) ,
subject = Re:sơ sơ về TeX, hits = 0, karma = 0+0-,
Bác kyanh cho phép mình cập nhật mấy link tài liệu giới thiệu về TeX ở Viettug qua H2VN nhé!
Bác Viên đưa tài liệu của bác Kyanh lên Trang chủ giúp bác Hòa nhé, bac kyanh là admin của Viettug nơi mà chúng ta nhờ cậy rất nhiều, còn một số tài liệu nữa liên quan đến TeX, mình sẽ nói bác kyanh cho phép add vào kho tài liệu của chúng ta nhé!

Bên trang tin tức bác trangchum mở giúp thêm mục TeX support, có gì khó khăn chúng ta sẽ tham vấn bên Viettug, hoặc tạo đường dẫn trực tiếp qua bên trang của bác kyanh, mình sẽ xin bác ấy cái logo con con để chúng ta đưa lên, bên họ có logo của mình rồi đó
 
id = 1011, parent = 1001, thread = 957, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.232.4, time = 2006/01/22 (1137933700) ,
subject = Re:sơ sơ về TeX, hits = 0, karma = 0+0-,
Bác cứ thoải mái đi. Hầu hết các tài liệu đều dùng LPPL hoặc GPL (mấy cái kia... chưa kịp ghi license đầy đủ)

Còn cái logo... thì /me cũng kô có