VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 930, contains 930, 931, 937, 938, 956
id = 930, parent = 0, thread = 930, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = Newbie (guest), ip = 203.160.1.52, time = 2006/01/12 (1137073635) ,
subject = Cách dùng gói pdfscreen, hits = 1635, karma = 0+0-,
các bác có thể hướng dẫn em cách dùng gói pdfscreen được không ạ?. cho em xin một ví dụ luôn nhé.
 
id = 931, parent = 930, thread = 930, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.232.83, time = 2006/01/13 (1137141778) ,
subject = Re:Cách dùng gói pdfscreen, hits = 0, karma = 0+0-,
Nếu bạn bắt buộc phải dùng pdfscreen, thì có thể tham khảo manual của chàng này ở đây:
LINK_HERE=1

Bạn cũng có thể email riêng cho thầy Chú: vanchutr a còng yahoo chấm com, vanchutr a còng gmail chấm com.

Nếu không, bạn hãy thử dùng powerdot, khá dễ dùng nhưng hơi khó ở phần cài đặt. Tài liệu tiếng Việt dành cho gói này:
LINK_HERE-1.3
( hoặc LINK_HERE-1.3 )
( tải về: doc-vn-763, eg-tvc, styles-vn-763 )

Các kinh nghiệm cũ có thể tìm kiếm tại:
LINK_HERE
 
id = 937, parent = 931, thread = 930, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = Newbie (guest), ip = 203.160.1.52, time = 2006/01/13 (1137153640) ,
subject = Re:Cách dùng gói pdfscreen, hits = 0, karma = 0+0-,
cảm ơn bác kyanh, em đang muốn dùng gói pdfsreen do đó em muốn mọi người chỉ em cách cài gói và cho một ví dụ cụ thể. cảm ơn các bác
 
id = 938, parent = 937, thread = 930, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.232.83, time = 2006/01/13 (1137159112) ,
subject = Re:Cách dùng gói pdfscreen, hits = 0, karma = 0+0-,
vậy bác ráng chờ cho đến thứ hai đi. tối nay tranh thủ overview cho bác, nhé!

Chúc vui!
 
id = 956, parent = 938, thread = 930, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 220.231.80.181, time = 2006/01/17 (1137488881) ,
subject = Re:Cách dùng gói pdfscreen, hits = 0, karma = 0+0-,
Sử dụng pdfscreen? Nhanh nhất là như sau:

* Tải về: http://viettug.org/migration/#/download.php/1/pdfscreen-1.5.tar.gz
* Giải nén. Trong kết quả thu được có tập tin slide.tex. Hãy biên dịch tập tin đó bằng pdflatex ( đừng thử với latex nhé ). Thu được tập tin slide.pdf để trình diễn.

* Cao cấp hơn:
-- đổi tập tin pdfscreen.cfg... thành pdfscreen.cfg
-- cài đặt gói pdfscreen: các tập tin cài đặt gồm có: pdfscreen.sty, các tập tin overlay0.pdf, overlay1.pdf,...
--- về cài đặt gói: xem ở: LINK_HERE

PS: Mình đã nói là thứ Hai gửi bài overview. Nhưng ngặt phải lên tàu đi Sài Gòn vào buổi sáng. Sorry!