VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 92, contains 92, 134, 507, 515, 516, 811
id = 92, parent = 0, thread = 92, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = vietanh, ip = 222.252.244.17, time = 2005/09/12 (1126518175) ,
subject = Newbie cần gì để dùng (La)TeX, hits = 1949, karma = 0+0-,
Theo các bạn thì newbie cần những gì để sử dụng (La)TeX ? Tớ kê ra 1 số điểm, các bạn bổ sung thêm nhé.
- Cách cài đặt các bản phân phối của TeX trên Windows, Linux, ..
- Các tài liệu mẫu.
- Danh sách các gói, công dụng của nó, cách sử dụng (tốt nhất bằng ví dụ)
- Tài liệu (bằng Tiếng Việt thì tốt quá )
 
id = 134, parent = 92, thread = 92, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = [email protected] (guest), ip = 221.132.63.147, time = 2005/09/25 (1127588284) ,
subject = Re:Newbie cần gì để dùng (La)TeX, hits = 0, karma = 0+0-,
ha ha bác vietanh nghe /me xử làm chuyện bậy bạ )

híc, kô biết mần cái tài liệu cho newbie thế nào đây?
 
id = 507, parent = 134, thread = 92, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = hoangoclan, ip = 220.231.111.168, time = 2005/12/14 (1134560979) ,
subject = Re:Newbie cần gì để dùng (La)TeX, hits = 0, karma = 0+0-,
Mong các bác giải thích giúp em, trong các tài liệu nguồn của các file soạn bằng LaTeX thường có các lệnh \def, vậy lệnh này có ý nghĩa như thế nào, em dùng hoài mà không biết ý nghĩa của nó, chỉ biết ở chỗ nào thì bỏ lệnh này theo quán tính (bắt chước) tìm kiếm trên nét mà không tìm được gì ?
 
id = 515, parent = 507, thread = 92, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = naduy, ip = 138.25.50.188, time = 2005/12/15 (1134632272) ,
subject = Re:Newbie cần gì để dùng (La)TeX, hits = 0, karma = 0+0-,
\def chắc là như \newcommand
Xem http://www-h.eng.cam.ac.uk/help/tpl/tex … latex.html
 
id = 516, parent = 515, thread = 92, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.246.68, time = 2005/12/15 (1134642968) ,
subject = Re:Newbie cần gì để dùng (La)TeX, hits = 0, karma = 0+0-,
Mình mở một topics mới về vấn đề này. Các bạn theo dõi nhé!
 
id = 811, parent = 92, thread = 92, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = vanchutr, ip = 222.253.1.72, time = 2006/01/03 (1136226550) ,
subject = Re:Newbie cần gì để dùng (La)TeX, hits = 0, karma = 0+-2-,
Tài liệu Tiếng Việt đã được biên dịch từ tài liệu trên mạng. Bạn có thể load về file VLshort (nếu mình nhớ không nhầm)
Nói chung trong TeX có rất nhiều gói (bổ sung, hỗ trợ) chuyên dùng cho nhiều vấn đề. Tôi chỉ đưa ra một số gợi ý:
1. Về gõ các công thức Toán, (Vật lý) thì có các gói như AMSMATH, AMSSYM...
2. Nếu muốn vẽ hình (hình trong môn hình học) thì có gói MP (MetaPost)
3. Nếu muốn vẽ các cấu trúc hoá học thì có gói XYMTEX
4. Nếu muốn vẽ các đồ thị của hàm số thì dùng gói MP (như trên)
5. Nếu muốn vẽ tất cả các loại hình thì dùng gói PSTRICKS, TICKZ (go1i PGFPage)
6. Nếu muốn vẽ các khuông nhạc (chuyên nghiệp) thì dùng gói MUSIKTEX
7. Nếu muốn thiết kế font bitmap thì dùng MF (MetaFont)
8. Nếu muốn soạn đề trắc nghiệm thì dùng gói PROBSOLN
9. Nếu muốn in các hiònh ảnh về các điển trở, biến trở, tụ điện thì dùng gói PSTRICKS.
10. Muốn tạo các file trình diễn (presentation) sử dụng cho đèn chiếu thì có PDFSCREEN. POWERDOT, BEAMER ...

Nhiều và rất nhiều gói hỗ trợ cho chúng ta -- Bởi vậy bản thân LaTeX không cồng kềnh mà những gói hỗ trợ cho nó làm nó phình ra đáng nể (choán nhiều không gian trên đĩa)
Làm sao kể hết ra đây. Bạn cần phải đọc trực tuyến trên mạng. Vào tất cả các Site có TeX thì gặp nhau bảng thống kê các gói.
PS: Tôi chỉ nêu ra một số công dụng của các gói. Bản thân các gói đó còn làm được nhiều chuyên hơn những gì mà tôi viết (tào lao tại đây). Sorry