VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 883, contains 883, 884
id = 883, parent = 0, thread = 883, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = nguyenquoc, ip = 203.162.3.146, time = 2006/01/09 (1136819708) ,
subject = hướng dẫn dùng miktex, hits = 761, karma = 0+0-,
nhờ mọi người cùng nhau dịch giúp mình bản miktex manual ở địa chỉ
www.miktex.org sang tiếng việt .mình có nhưng không biết cách gửi files đínhn kèm ở đây.mong mọi người giúp đỡ
 
id = 884, parent = 883, thread = 883, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.246.20, time = 2006/01/09 (1136825572) ,
subject = Re:hướng dẫn dùng miktex, hits = 0, karma = 0+0-,
chào bác N.Q!

MikTeX... dịch tài liệu của nó là một việc rất không kinh tế. Bởi trục trặc mà người ta gặp phải thường là với LaTeX, hỏng phải với MiKTeX. Một tài liệu đã cũ, bác có thể tham khảo là:

http://download.viettug.org/mirror1.php?files=miktex

Bác có gì trục trặc với MikTeX thì có thể gửi bài ở đây. /me rất nhiệt tình, nhưng với chuyện dịch tài liệu MiKTeX thì tha cho /me --- để thời gian mần việc khác với TeX, có lợi hơn

Cám ơn bác! Chiều nay /me xỉn rồi. Khi sáng làm bài thi sao lại trật, buồn quá xá đi thôi!