VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 881, contains 881, 892, 894, 899, 905, 1196, 1231, 1232
id = 881, parent = 0, thread = 881, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = vanchutr, ip = 222.253.1.171, time = 2006/01/09 (1136741444) ,
subject = Ví dụ cho gói PROBSOLN, hits = 2516, karma = 1+0-,
Như yêu cầu của Kỳ Anh mình xin gủi các file .STY và các file nguồn của gói PROBSOLN

1. File PROBSOLNN.STY (File gốc là PROBSOLN.STY -- Nhưng mình đã quậy một tí xíu trong đó rồi)

http://www.tug.org/tex-archive/macros/l … /probsoln/

from kyanh: thầy đã vi phạm LPPL rồi. Em xóa code đó nhé, để lại cái link. Nếu thầy muốn công bố kết quả của thầy thì gửi cho em...

2. Các file ví dụ: bạn tải về trọn bộ ở đây:
http://sarovar.viettug.org//tex/mrchu/probsoln-1.zip
 
id = 892, parent = 881, thread = 881, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong12giaitich, ip = 203.160.1.52, time = 2006/01/10 (1136901435) ,
subject = Re:Gói PROBSOLN, hits = 0, karma = 0+0-,
Em chào thầy. Tập tin PROBSOLN thầy cung cấp, bây giờ làm thế nào để tạo ra tập tin PROBSOLN.STY ạ? Ý của em là làm thế nào tạo được tập tin có đuôi là .sty? Em cảm ơn thầy nhiều.
 
id = 894, parent = 892, thread = 881, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.232.176, time = 2006/01/10 (1136910462) ,
subject = Re:Gói PROBSOLN, hits = 0, karma = 0+0-,
Cái này phải xem lại kỹ năng tin học của bác . Thường do Windows cho dấu phần đuôi tập tin, nên bác không thay đổi được. Bác mở My Computer -- quản lý thư mục -- của windows lên. Vào Menu Tools, chọn Folder Options, chọn View, bỏ đi hide extensions for known file types. Chọn OK. Sau đó bác có thể thay đổi phần đuôi tập tin thoải mái.

Cũng có cách khác: mở tập tin trong Editor, chọn Save As, gõ vào tên tập tin và phần mở rộng, cùng với dấu ngoặc kép như sau:
"kiemtra.sty" % dấu ngoặc kép rất quan trọng đó!


Nếu hỏi tiếp về chàng này, bác nhớ mở Topic mới!
 
id = 899, parent = 892, thread = 881, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = vanchutr, ip = 222.253.0.9, time = 2006/01/11 (1136921837) ,
subject = Re:Gói PROBSOLN, hits = 0, karma = 0+0-,
Cường thân,

1. Tốt nhất là bạn vào mạng và tìm file PROBSOLN.STY rồi download về.

2. Bạn có thể làm ( khổ sở lắm !) như sau:

Bạn chỉ việc copy phần tôi đã đưa vào trong bài giới thiệu: Kể từ bắt đầu chỗ dòng: %% This file is stolen from ... cho đến hết tức là đến hết dòng \endinput.
Sau đó bạn paste phần đã chép vào một file mới và đặt tên là PROBSOLN.STY là được file PROBSOLN.STY
Các ví dụ trong phần giới thiệu cũng vậy mà thôi.
Chú ý: Không biết vì sao có các `mặt cười, khóc' có lẽ do nhiễu mã?

3. Bạn download gói PROBSOLN từ site:
www.tug.org/tex-archive/macros/latex/contrib/probsoln/
 
id = 905, parent = 899, thread = 881, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.232.121, time = 2006/01/11 (1136965678) ,
subject = Re:Gói PROBSOLN, hits = 0, karma = 0+0-,
hihi, cũng tại Mr. Chú cả thôi Lúc đầu Mr. Chú cho luôn cái link thì hỏng có ai thắc mắc nữa à
 
id = 1196, parent = 881, thread = 881, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 203.210.245.195, time = 2006/02/14 (1139914139) ,
subject = Re:Ví dụ cho gói PROBSOLN, hits = 0, karma = 0+0-,
gói này vừa được cập nhật. Trang chủ của gói tại CTAN:

http://ctan.org/tex-archive/macros/late … /probsoln/
> New to Version 2.01:
>
> *Provided means to customise the way in which randomly
> selected problems are displayed.
>
> *Added \doforrandN command (like [EMAIL PROTECTED] but for a random subset of
> the specified list.)
>
> *Added \random command which stores a random number in the given
> range in the specified counter.
 
id = 1231, parent = 1196, thread = 881, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong12giaitich, ip = 203.160.1.52, time = 2006/02/19 (1140283970) ,
subject = Re:Ví dụ cho gói PROBSOLN, hits = 0, karma = 0+0-,
Trong ví dụ cuối cùng (VIDU.TEX) của Thầy Chú cung cấp, có lẽ phải sửa lại một tý là \usepackage{probsoln} thay vì \usepackage{probsolnn} phải không ạ?. Cái này rất thú vị. Em sẽ tìm hiểu thêm về nó. Em vẫn chưa hiểu lắm về cái này, nếu như chạy ví dụ cuối cùng thì chỉ cần file EASY.TEX thôi, mục đích của các file khác là gì? Em không biết.
 
id = 1232, parent = 1231, thread = 881, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = vanchutr, ip = 220.231.96.53, time = 2006/02/19 (1140342794) ,
subject = Re:Ví dụ cho gói PROBSOLN, hits = 0, karma = 0+0-,
Trong ví dụ dùng gói probsolnn.sty là gói mà tôi đã quậy một ít trong gói probsoln.sty để có đươc một vài tiêu đề Tiếng Việt.
Cương chờ đĩa CD-ROM mà tôi đã gửi thì biết.
Chẳng có gì cả Cương cứ việc load gói chính probsoln vào thay cho probsolnn là được.