VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 88, contains 88, 89, 90, 91
id = 88, parent = 0, thread = 88, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = Mr Stoke (guest), ip = 203.210.154.195, time = 2005/09/10 (1126362203) ,
subject = Co dieu nay mong cac ban quan tri xem xet!, hits = 1043, karma = 0+0-,
Cac ban a

Theo nhung gi toi hieu thi day la dien dan cua hoi nhung nguoi dung TEX. Nhung cac bac biet day, tru cac bac ra nhu e
 
id = 89, parent = 88, thread = 88, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = Mr Stoke (guest), ip = 203.160.1.67, time = 2005/09/10 (1126362398) ,
subject = Re:Co dieu nay mong cac ban quan tri xem xet!, hits = 0, karma = 0+0-,
Cac ban a

Theo nhung gi toi hieu thi day la dien dan cua hoi nhung nguoi dung TEX. Nhung cac bac biet day, tru cac bac ra nhu em chang han ve TEX thi chi biet xoi thu co san chu ve phan mem, cac van de sau xa cac bac thao luan ra voi nhau thi chang khac nao dan gay ... tai trau. Vi the nen chang cac ban co 1 section rieng cho nhung nguoi khong chuyen nghiep de ho co the thao luan voi nhau. Cac van de con lai o phan chuyen nghiep? Cac bac sau khi thao luan van de o phan chuyen nghiep neu thay cai gi co ich cho nguoi su dung thi co gang lam don gian van de, roi dang o phan khong chuyen nghiep de cac bac o phan khong chuyen nghiep tham khao va su dung


Dien dan lam sao the nhi ?
 
id = 90, parent = 89, thread = 88, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 221.132.63.51, time = 2005/09/10 (1126365592) ,
subject = Re:Co dieu nay mong cac ban quan tri xem xet!, hits = 0, karma = 0+0-,
Diễn đàn làm sao thế nhỉ?
Híc mình cũng kô biết làm sao Cuối tuần, tuxfamily bảo trì hệ thống, nó ì ì sao ấy Thật tiếc là trục trặc xảy ra: ít nhất là hai trong ngày hôm nay! Mong là có bác nào chớp được nó!

PS: Bác vui lòng vào trang hồ sơ chọn kiểu gõ nhé Bác gõ không dấu em đọc mỏi mắt quá
... chuyên nghiệp... không chuyên nghiệp...
Mình hiểu ý bạn rồi. Cái site này làm ra chủ yếu hướng đến các bạn 'không chuyên nghiệp' mà

* mục newbie là mục dành riêng cho người mới bắt đầu (newbie). Có lẽ mình sẽ đổi tên mục lại. Newbie có thể đặt mọi câu hỏi ở đây, kô cần theo chủ đề nào cả, không ngại ngần chi cả

* mình sẽ chuẩn bị tài liệu hướng dẫn dành riêng cho Newbie. Sớm có nhất cho bạn

Chúc cuối tuần vui vẻ!<br />Edit: kyanh, at: 10/09/05 17
 
id = 91, parent = 90, thread = 88, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = Mr Sroke (guest), ip = 203.160.1.67, time = 2005/09/11 (1126437049) ,
subject = Re:Co dieu nay mong cac ban quan tri xem xet!, hits = 0, karma = 0+0-,
Thank u, you're great man and friend