VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 873, contains 873
id = 873, parent = 0, thread = 873, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = vanchutr, ip = 222.253.1.188, time = 2006/01/08 (1136657336) ,
subject = Mẹo cài đặt gói mới, hits = 683, karma = 0+0-,
Việc cài đặt LaTeX/TeX mất rất nhiều thời gian. Tôi đã từng bị LaTeX làm điên đầu vì các gói do các nhà lập trình hảo tâm giúp post lên mạng. Sau những lần như thế tôi có đề xuất:

Sau khi đã cài đặt phần cơ bản của LaTeX; bây giờ tôi muốn cài đặt thêm một gói mới để thử thì tôi thực hiện công việc như sau:
1. Tạo một thư mục mới có tên THINGHIEM
2. Xả nén gói cần thì nghiệm vào thư mục mới tạo ra (THINGHIEM)
3. Chuyển vào thư mục THINGHIEM (tức là chọn thư mục làm việc là thư mục THINGHIEM)
4. Tôi soạn các file ví dụ theo tài liệu mà gói đó cung cấp.
5. Dịch thử các ví dụ trong thư mục THINGHIEM
6. Nếu khi dịch mà LaTeX báo thiếu gì thì tôi cứ nhắm mắt tìm gói thiếu đó rồi chép vào thư mục THINGHIEM
7. Nếu có gì sai sót cũng chẳng mất công nhiều -- Cứ việc xoá thư mục THINGHIEM là xong???? -- Khỏi cài lại TeX/LaTeX.

Việc làm trên là `không bài bản'? Nhưng cũng không cần thiết? Vì sau khi sử dụng được thì chúng ta sẽ biết cách cài đặt các gói khác của TeX/LaTeX mà.

Tôi liều mạng viết các thứ lăng nhăng lên đây. Mong thông cảm.
vanchutr - Hye Hye Bye Bye