VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 86, contains 86, 1119, 1124, 1125, 1146, 1148, 1149, 1190, 1192, 1193, 1198, 1199, 1201, 1208, 1210, 1223, 1227
id = 86, parent = 0, thread = 86, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 221.132.63.51, time = 2005/09/10 (1126349355) ,
subject = MetaPOST: demo, hits = 5342, karma = 0+0-,
* MetaPOST là chương trình rất hay, nhưng khó học!

Để hiểu từ Meta, thử tưởng tượng: một người cầm cọ vẽ bức tranh theo ý mình; một người kia thì không, anh ta nghĩ xem mình sẽ vẽ bức tranh đó thế nào (mô tả)... -- anh chàng sau chính là meta

* Dưới đây là một bản demo (tải về ở đây)

beginfig(1);
u=3cm;
save sc; sc=.4;
pair a,b,c,d;
pair ad,ba,cb,dc;

a=(0,2u);b=(2u,2u);
c=(2u,0);d=(0,0);
ad=sc[a,d];
ba=sc[b,a];
cb=sc[c,b];
dc=sc[d,c];

pair interX,interY;
interX=whatever[a,dc]=whatever[d,cb];
interY=whatever[a,dc]=whatever[b,ad];

path p;
p=a--d--interX--cycle;
fill p withcolor .9white;

pickup pencircle scaled 2pt;
draw a--b--c--d--a;
draw b--ad;
draw c--ba;
draw d--cb;
draw a--dc;

label.lft(btex$c$etex,1/2[a,d]);
label.rt(btex$b-a$etex,1/2[interX,interY]);
label.urt(btex$a$etex,1/2[a,interY]);
label.bot(btex$a$etex,1/2[d,interX]);
endfig;
end;


Hình vẽ thu được như sau:

.
http://sarovar.viettug.org/img/pitago-1.png
.<br />Edit: kyanh, at: 10/09/2005 12
 
id = 1119, parent = 86, thread = 86, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong12giaitich, ip = 203.160.1.52, time = 2006/02/02 (1138879929) ,
subject = Re:MetaPOST: demo, hits = 0, karma = 0+0-,
kyanh:
* MetaPOST là chương trình rất hay, nhưng khó học!
Ai đó mà tạo một topic để nói chi tiết về MetaPOST thì tốt quá nhỉ? Để xem anh chàng này có khó không?
 
id = 1124, parent = 1119, thread = 86, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 203.162.24.217, time = 2006/02/02 (1138881521) ,
subject = Re:MetaPOST: demo, hits = 0, karma = 0+0-,
Bác ơi, có ai rảnh mô ? bác thích thì tự tìm hiểu lấy. có gì trục trặc thì anh em giúp. khi bác làm được rồi thì lấy kinh nghiệm đó mà chia sẻ với mọi người.

Nói không ai rảnh, vì tất cả các thứ liên quan đến TeX đều đã có tài liệu cả rồi. Tài liệu tiếng Anh. Bác thích thì nhào vô đọc thôi.
 
id = 1125, parent = 1124, thread = 86, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong12giaitich, ip = 203.160.1.52, time = 2006/02/02 (1138881822) ,
subject = Re:MetaPOST: demo, hits = 0, karma = 0+0-,
Muốn bắt đầu lắm Kyanh à, nhưng phải có một giới thiệu sơ lược và có thể có một hướng dẫn cũng sơ lược về những cái cần thiết để bắt đầu, phải không? Kyanh đồng ý chứ?
 
id = 1146, parent = 1125, thread = 86, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = vanchutr, ip = 220.231.97.254, time = 2006/02/07 (1139316858) ,
subject = Re:MetaPOST: demo, hits = 0, karma = 0+0-,
Bắt đầu với MPOST (MetaPost)
1. Phải cài đặt thành công MetaPost ( rất đơn giản ). Thông thường khi cài đặt MikTeX ở dạng Large là tự động có MetaPost.
2. Mở một thư mục ( ví dụ: THUNGHIEM - Để đừng động đến những gì đã có) Dùng một trình Editor ( không định dạng ) để soạn file nguồn cho MPOST.
3. Một file Metapost có cấu trúc cơ bản như sau:
beginfig(1);
....... Các lệnh được viết vào đây
endfig;
end

4. Sau khi soạn xong thì ta ghi lại với tên VIDU.MP (phần mở rộng của file nguồn MPOST mặc định là .MP)
5. Trong thư mục THUNGHIEM. Ta dùng lệnh (từ dòng lệnh):
mp vidu.mp
hay mpost vidu.mp
6. Trình metapost được gọi và biên dịch và cho chúng ta một file kết xuất có tên vidu.1 là đúng. (File trong ví dụ này chưa cho ta hình nào cả)
File vidu.1 là file ở định dạng .EPS (Postscript)
File kết xuất có đuôi là .1 vì trong file nguồn chúng ta đã khai báo [n]beginfig(1)[/b]. Điều đó có nghĩa là trong file nguồn có thể có nhiều fig (nhiều hình); mỗi hình đều được đánh số.
7. File hình vidu.1 được nạp vào file nguồn .TEX bằng lệnh nạp
$\epsfbox{vidu.1}$
.
(dùng gói epsfig.sty; là gói rất nhỏ)

Cuối cùng các bạn gợi ý thêm tôi cố gắng nói thêm. (Có gì đừng chê nhé!)
 
id = 1148, parent = 1146, thread = 86, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = hhp, ip = 222.253.0.86, time = 2006/02/07 (1139330504) ,
subject = Re:MetaPOST: demo, hits = 0, karma = 0+0-,
Tôi bổ sung thêm về nạp file do metapost tạo ra.

Nếu trong file .mp có dùng lệnh vể nhãn chẳng hạn label..., thì khi biên dịch latex ta có file.dvi. File này không thể xem trực tiếp với YAP được mà phải chuyển sang .ps hay .pdf mới xem được.

Lấy file ví dụ của Kyanh đặt tên là vidu.mp

B1: Chạy mp vidu.mp sẽ cho ta vidu.1

B2:
a) Dùng latex: Tạo tập tin latex.tex như sau

\documentclass{article}
\usepackage{graphicx}
\DeclareGraphicsRule{*}{eps}{*}{}
\begin{document}
\includegraphics{vidu.1}
\end{document}


Biên dịch:

latex latex.tex % mở xem latex.dvi sẽ báo lỗi
dvips latex.dvi % mở xem latex.ps là OK

b) Dùng pdflatex: Tạo tập tin pdflatex.tex như sau

\documentclass{article}
\usepackage{graphicx}
\DeclareGraphicsRule{*}{mps}{*}{} %chỉ thay đổi chỗ này
\begin{document}
\includegraphics{vidu.1}
\end{document}


Biên dịch:

pdflatex latex.tex % mở xem pdflatex.pdf là OK
 
id = 1149, parent = 1148, thread = 86, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = hhp, ip = 222.253.1.3, time = 2006/02/08 (1139352447) ,
subject = Re:MetaPOST: demo, hits = 0, karma = 0+0-,
Khi dùng latex có thể bỏ lệnh này đi \DeclareGraphicsRule{*}{eps}{*}{}
 
id = 1190, parent = 1146, thread = 86, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = Texxxxxx (guest), ip = 203.160.1.52, time = 2006/02/14 (1139863603) ,
subject = Re:MetaPOST: demo, hits = 0, karma = 0+0-,
vanchutr:
Bắt đầu với MPOST (MetaPost)
1. Phải cài đặt thành công MetaPost ( rất đơn giản ). Thông thường khi cài đặt MikTeX ở dạng Large là tự động có MetaPost.
de cai mpost can nhung goi nao va down ve o dau?
 
id = 1192, parent = 1190, thread = 86, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = hhp, ip = 222.253.0.145, time = 2006/02/14 (1139871729) ,
subject = Re:MetaPOST: demo, hits = 0, karma = 0+0-,
Texxxxxx:
de cai mpost can nhung goi nao va down ve o dau?
Nếu bạn dùng MiKTeX, thì có thể download METAPOST tại địa chỉ:

http://dpi.ufv.br/downloads/miktex/?C=M;O=D

Nhớ download 2 file:
miktex-metapost-base.cab và miktex-metapost-bin.cab
 
id = 1193, parent = 1192, thread = 86, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 203.210.245.195, time = 2006/02/14 (1139905861) ,
subject = Re:MetaPOST: demo, hits = 0, karma = 0+0-,
Khuyến cáo: dùng Eukleides:

LINK_HERE

Fast và Simple hơn metapost! Và nhiều nhiều nữa.

Thanks to Virtual Long!
 
id = 1198, parent = 1193, thread = 86, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = Texxxxxxxx (guest), ip = 203.160.1.52, time = 2006/02/15 (1140000904) ,
subject = Re:MetaPOST: demo, hits = 0, karma = 0+0-,
Nhớ download 2 file:
miktex-metapost-base.cab và miktex-metapost-bin.cab
minh da tai hai file ve roi, bay gio can lam gi de co the dung mpost?
 
id = 1199, parent = 1198, thread = 86, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = hhp, ip = 222.253.1.106, time = 2002/01/20 (1011469360) ,
subject = Re:MetaPOST: demo, hits = 0, karma = 0+0-,
Texxxxxxxx:
Nhớ download 2 file:
miktex-metapost-base.cab và miktex-metapost-bin.cab
minh da tai hai file ve roi, bay gio can lam gi de co the dung mpost?
unzip miktex-metapost-base.cab sẽ có thư mục texmf, bạn copy thư mục này chép đè lên thư mục texmf của MiKTeX.

Tương tự với miktex-metapost-bin.cab

Xong rồi nhớ chạy mo và bấm Refresh Now
 
id = 1201, parent = 1198, thread = 86, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = tsnsidon, ip = 210.245.31.17, time = 2002/01/20 (1011474527) ,
subject = Re:MetaPOST: demo, hits = 0, karma = 0+0-,
minh da tai hai file ve roi, bay gio can lam gi de co the dung mpost?
Trong trường hợp muốn dùng metapost, bạn hãy tìm lại bài "Cài gói với Miktex" của Kyanh.

Cách đơn giản nhất là bỏ hai file này vào thư mục "tex repository" của Miktex (thư mục mà bạn chứa bộ cài của MikTeX ấy). Cài đặt gói bằng Mo (Miktex Option) hoặc Package manager.

Cách đơn giản nhì là Unzip chúng vào /localtexmf, sau đó mở [Start --> Run --> "mo" --> \enter] MO, và Refresh FNDB.

Cầu chúa Mr. Texxxxxxxx không bị Kyanh cáu
 
id = 1208, parent = 1198, thread = 86, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.247.18, time = 2006/02/16 (1140031410) ,
subject = Re:MetaPOST: demo, hits = 0, karma = 0+0-,
hơi phiền một chút, xin lỗi bạn.

* bạn hãy cài hai gói đó (???, nếu trục trặc hãy gửi bài ở phần về miktex nhé). nếu bạn cài miktex thì hai gói đó đã mặc định có, kô cần cài thêm mà còn nếu chỉ cài hai gói đó thôi kô cài miktex thì e rằng dùng kô xong vì thếu các gói phụ thuộc.

* tải về chương trình MPEdit: ftp://cam.ctan.org/tex-archive/graphics … MPEdit.exe
đó là editor tốt nhất mà mình biết giúp bạn rất nhiều trong soạn thảo.

* bạn có lẽ phải tài thêm GhostScript và GhostView để dùng với MPEdit: http://www.cs.wisc.edu/~ghost/ . Nhớ cài MPEdit sau nhé!

* sau đó bạn có thể chép các ví dụ nên ở diễn đàn này và biên dịch với MPEdit

Chúc may mắn!
 
id = 1210, parent = 1208, thread = 86, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = tsnsidon, ip = 220.231.70.231, time = 2006/02/16 (1140049315) ,
subject = Re:MetaPOST: demo, hits = 0, karma = 0+0-,
@Mr. Texxxxxxxx....

Công cụ vẽ hình TeX hỗ trợ thì có khá nhiều, không có cái nào là mạnh nhất cả. Tốt nhất, bạn hãy cho mọi người biết bạn muốn vẽ loại hình gì??? Có thế bà con mới có thể hỗ trợ hợp lí nhất.

@Kyanh:

Với lập luận trên, lời khuyên dùng Ơ-cờ-lít là vô nghĩa!

Cái món ni chỉ dùng vẽ các hình sơ cấp, quỹ tích hình học và đồ thị hàm số đơn giản (đa thức, phân thức, lượng giác, mũ, log).

Ưu điểm: Ngôn ngữ mô tả cực kỳ tường minh, sư phạm. Đọc sách mất 10 phút, chiến được ngay. (Nhưng muốn vẽ cho ra hồn thì... một buổi).

Cái lợi nữa là preview trong 0.0000001 second bằng xeukleides. Coi ngon lành thì eukleides nó. ---> attach to tex file.

Anh em GV PT xài Cabri, Geoplan thèm nhỏ dãi . Khả năng convert cao, vì khi đã dịch sang .EPS, có thể chuyển được sang tất cả các định dạng khác thông qua PhotoShop (Not free)/GiMP (Totally free)

Nhược điểm: vẽ trong không gian 2 chiều.
 
id = 1223, parent = 1210, thread = 86, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = tsnsidon, ip = 220.231.70.231, time = 2006/02/17 (1140132501) ,
subject = Re:MetaPOST: demo, hits = 0, karma = 0+0-,
@Texxxxxxxx:

Bác mần META-PÓT được chưa mà không thấy trả lời nhể.

Chặng đường gian khổ đấy.

Nhưng mà phải cố để sau này còn chia sẻ kinh nghiệm với mọi người.
 
id = 1227, parent = 1223, thread = 86, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 203.210.245.30, time = 2006/02/17 (1140173713) ,
subject = Re:MetaPOST: demo, hits = 0, karma = 0+0-,
làm người ta tẩu hỏa nhập ma rồi.

rõ tệ