VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 852, contains 852, 856, 857, 859, 860
id = 852, parent = 0, thread = 852, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = hhp, ip = 222.253.2.187, time = 2006/01/05 (1136455939) ,
subject = VN-SWP, hits = 5674, karma = 0+-1-,
Mình gửi lên đây file VN-SWP.zip(9M) hỗ trợ tiếng việt trong SWP (các font vnr, urwvn, mscore). Địa chỉ download là:

www.empirics.net/members/hhp/VN-SWP.zip
 
id = 856, parent = 852, thread = 852, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.247.240, time = 2006/01/06 (1136489852) ,
subject = Re:VN-SWP, hits = 0, karma = 0+0-,
Cám ơn bác hhp.

Link khác để tài về:
http://download.viettug.org/mirror2.php?files=vn-swp-1 ( một file lẻ, 9MB )
http://download.viettug.org/mirror1.php?files=vn-swp-1 ( 5 phần, nén ở dạng RAR )

Bác hhp: không thấy ghi License gì ráo!
 
id = 857, parent = 856, thread = 852, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = hhp, ip = 222.253.0.165, time = 2006/01/06 (1136492759) ,
subject = Re:VN-SWP, hits = 0, karma = 0+0-,
kyanh:
Cám ơn bác hhp. Link khác để tài về:
Bác hhp: không thấy ghi License gì ráo!
Chào Kyanh, thật sự mình chưa quen License, nên không dám ghi gì cả. VN-SWP là có sự đóng góp của Kyanh còn ngoài ra là không có gì cả. Kyanh có thể giải thích cho mình rõ về License được không?
 
id = 859, parent = 857, thread = 852, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.247.240, time = 2006/01/06 (1136493086) ,
subject = Re:VN-SWP, hits = 0, karma = 0+0-,
Về LPPL:
LINK_HERE

Bác cứ lấy mấy source các gói LaTeX ra rồi tập theo thôi. Bác đọc qua về LPPL nếu rảnh

Việc có một license rõ ràng là điều quan trọng, trước hết là bảo vệ quyền lợi của bác. Nếu không có license thì bác không thể phân phối ví dụ lên CTAN ( chuyện này cũng nên chứ ! ). Cần tính đường lâu dài một chút!

Việc đóng góp của /me thì không có gì là quan trọng
 
id = 860, parent = 859, thread = 852, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = hhp, ip = 222.253.0.165, time = 2006/01/06 (1136493781) ,
subject = Re:VN-SWP, hits = 0, karma = 0+0-,
@Kyanh,

Bác giúp mình chuyện này đi, cứ ghi là hhp(lê bá Phi) mình sẽ chịu trách nhiệm. Có gì gặp nhau ở Huế mình sẽ !!!!. Chuyện đóng góp của Kyanh là quan trọng chứ! Kyanh khiêm tốn quá đó.