VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 849, contains 849, 1096, 2951, 3117
id = 849, parent = 0, thread = 849, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 203.210.245.160, time = 2006/01/05 (1136398879) ,
subject = A Survey of Free Math Fonts for TeX and LaTeX, hits = 1746, karma = 0+0-,
http://www.math.uiuc.edu/~hartke/comput … urvey.html

PS: cám ơn anh HTT. See:
http://forum.vnoss.org/viewtopic.php?id=2099
 
id = 1096, parent = 849, thread = 849, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 203.162.219.2, time = 2006/01/31 (1138724621) ,
subject = Re:A Survey of Free Math Fonts for TeX and LaTeX, hits = 0, karma = 0+0-,
Bác hoacngoclan ơi, bác đâu rồi? Bác dịch tài liệu này đi!!! /me bận quá (xong Winefish rồi, còn vnmik và vnthesis nữa), thở hết nổi rồi.

Chỉ dịch chay thôi, vì có một số gói trong đó chưa hỗ trợ tiếng Việt (anh HTT nói ảnh có thể mần vào hè này)
 
id = 2951, parent = 849, thread = 849, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.235.3, time = 2006/10/06 (1160120085) ,
subject = Re:A Survey of Free Math Fonts for TeX and LaTeX, hits = 0, karma = 0+0-,
Trích dẫn tại http://forum.vnoss.org/viewtopic.php?id=3608
thanh:
Chào cả nhà,

tôi vừa cập nhật bản dịch Free Math Font Survey (http://www.tug.org/tex-archive/info/Fre … nt_Survey/) và tải lên http://vntex.org/doc/survey-vn.pdf, mirror http://vntex.sarovar.org/doc/survey-vn.pdf (~2M

Hiện bản vntex beta đã hỗ trợ hầu hết các font trong này (trừ gói comicscans và antpolt). Tuy nhiên tài liệu này sử dụng nhiều gói không có trong texlive và tetex (do vấn đề bản quyền), bác nào muốn thử tiếng Việt thì trước tiên nên thử dịch bản tiếng Anh gốc xem hệ thống của mình đã có các gói cần thiết chưa và cài thêm nếu cần

Tôi sẽ thử với miktex và ghi lại các bước cần làm

Thành
 
id = 3117, parent = 2951, thread = 849, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = texer, ip = 125.235.153.96, time = 2006/12/04 (1165179087) ,
subject = New Math fonts from ..., hits = 0, karma = 0+0-,
Mấy bác ơi! Vào đây mà xem mấy font toán tuyệt vời luôn. Nếu ai có thì share nhau nhé.
LINK_HERE

Hiện nay đang có một proj để tinh chỉnh và làm make up cho font toán ở đây.

http://www.tug.org/twg/mfg/

Mong rằng chúng ta sẽ sớm có mấy font này mà xài cho nó sướng mắt.