VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 775, contains 775, 789, 801, 804, 823, 828
id = 775, parent = 0, thread = 775, catid = 24, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.245.234, time = 2006/01/02 (1136145655) ,
subject = svn: quản lý phiên bản..., hits = 4431, karma = 0+0-,
Keywords: svn, windows, tortoise

Giả sử bạn viết một tài liệu nhỏ, dùng trong dạy học. Bài báo này sẽ dùng trong học kỳ này, học kỳ sau nữa,...

Bạn đang ở tháng 1 năm 2006, tài liệu đã hoàn thành.

Sang tháng 4 năm 2006, bạn chợt thấy rằng tài liệu cần bổ sung vài bài tập, khắc phục vài lỗi typo, và phải xóa bớt vài ví dụ kô phù hợp. Bạn lấy mã nguồn TeX ra sửa.

Sang tháng 5 năm 2007, bạn chợt thấy rằng những ví dụ mình xóa đi ở lần trước hóa ra lại rất hay, còn những ví dụ thêm vào ở lần đó thì lại tệ. Thế là è mã nguồn TeX ra sửa.

Cứ thế...

Đến lúc bạn ngạc nhiên rằng, kó kách gì lưu trữ tất cả các thay đổi đó kô? Nói dzui một cách, bạn muốn biết tất cả tâm tư mình dày cho cô bạn "tài liệu đó" đã ra sao vào ngày ấy? Chụp hình, lưu bút, thư....

Trong công việc hàng ngày, lập trình, viết tài liệu, trả lời cho câu hỏi của bạn là:

SVN http://tortoisesvn.tigris.org/

http://tortoisesvn.tigris.org/images/ExplorerView1.png
 
id = 789, parent = 775, thread = 775, catid = 24, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong12giaitich, ip = 203.160.1.52, time = 2006/01/02 (1136150308) ,
subject = Re:svn: quản lý phiên bản..., hits = 0, karma = 0+0-,
Một lời giới thiệu thật ấn tượng. Mình sẽ thử xem sao.

PS: Vậy là một ngày nữa trôi qua mà powerdot vẫn chưa dùng được. Thôi, phaỉu hẹn ngày mai thôi.
 
id = 801, parent = 789, thread = 775, catid = 24, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.244.147, time = 2006/01/02 (1136200532) ,
subject = Re:svn: quản lý phiên bản..., hits = 0, karma = 0+0-,
svn - powerdot = +\infty

dám sờ svn kô
 
id = 804, parent = 801, thread = 775, catid = 24, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong12giaitich, ip = 203.160.1.52, time = 2006/01/02 (1136219575) ,
subject = Re:svn: quản lý phiên bản..., hits = 0, karma = 0+0-,
kyanh:
svn - powerdot = +\infty

dám sờ svn kô
Được thôi, phải học chứ, lời giới thiệu của Kyanh ấn tượng thế cơ mà. Nhưng lại phải đụng đến C++ phải không? Nhưng trước hết phải xoay cho ra powerdot cái đã. Xong vụ này sẽ "sờ" đến cái này. Phải học hỏi thêm nhiều cái chứ. Cho dù svn - powerdot = +\infty^2 thì vẫn OK thôi, nhưng cho xong cái vụ powerdot đã. Hẹn cái vụ này sau nhé.
 
id = 823, parent = 804, thread = 775, catid = 24, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.244.147, time = 2006/01/03 (1136230832) ,
subject = Re:svn: quản lý phiên bản..., hits = 0, karma = 0+0-,
Kô liên quan gì đến C++ cả. SVN dành để quản lý phiên bản các tập tin, bất kứ tập tin, tài liệu gì thường thay đổi Dùng SVN để quản lý mã nguồn C++ và các chương trình chỉ là một ví dụ ( kũng là mục đích đầu tiên của SVN )
 
id = 828, parent = 823, thread = 775, catid = 24, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong12giaitich, ip = 203.160.1.52, time = 2006/01/03 (1136233370) ,
subject = Re:svn: quản lý phiên bản..., hits = 0, karma = 0+0-,
kyanh:
Kô liên quan gì đến C++ cả. SVN dành để quản lý phiên bản các tập tin, bất kứ tập tin, tài liệu gì thường thay đổi Dùng SVN để quản lý mã nguồn C++ và các chương trình chỉ là một ví dụ ( kũng là mục đích đầu tiên của SVN )
À, không liên quan đến C++ thì tốt rồi, vì đọc qua hướng dẫn thấy thế, mình tưởng là... Vậy thì hẹn "Ku" này sau Powerdot nhé, Kyanh