VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 755, contains 755, 794, 796, 808, 813, 868, 872, 903, 912, 919, 921, 922, 928, 1306, 1311, 1317
id = 755, parent = 0, thread = 755, catid = 23, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.245.234, time = 2006/01/01 (1136132553) ,
subject = Ví dụ về Index và MakeIndex, hits = 6601, karma = 0+0-,
% kyanh, viết online, chưa kiểm tra :D
% tập tin: t-index.tex
\documentclass{article}

\usepackage{makeidx}

\makeindex
% sau khi chạy \makeindex
% thì comment out nó đi !

\begin{document}
\index{kiemtra}
\index{kiemtra!a}
\index{kiemtra!b}
\index{kiemtra!c}

\index{test}
\index{test!a}
\index{test!b}
\index{test!c}

\printindex

%\IfFileExists{\jobname.ind}{%
% \input{\jobname.ind}%
%}{}

\end{document}


Các bước biên dịch
latex t-index
makeindex -o t-index.ind t-index.idx
% bỏ đi \makeindex ở trước \begin{document}
latex t-index


Trong WinEDT hay TeXnicCenter thì tìm các công cụ tương ứng ở Menu...
 
id = 794, parent = 755, thread = 755, catid = 23, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong12giaitich, ip = 203.160.1.52, time = 2006/01/02 (1136197787) ,
subject = Re:Ví dụ về Index và MakeIndex, hits = 0, karma = 0+0-,
kyanh:
Trong WinEDT hay TeXnicCenter thì tìm các công cụ tương ứng ở Menu...
Ví dụ trên nình đã biên dịch, với MakeIndex và Index thì đây là lần đầu tiên mình tiếp cận với nó. Mình không thấy bản .dvi của ví dụ Kyanh đưa, mà mọi người có thể giới thiệu qua về hai "ông" này được không?
 
id = 796, parent = 794, thread = 755, catid = 23, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.244.147, time = 2006/01/02 (1136199227) ,
subject = Re:Ví dụ về Index và MakeIndex, hits = 0, karma = 0+0-,
Bản dvi nào thế? Bác cứ lấy thế về mà biên dịch, kô có lỗi gì chứ?
 
id = 808, parent = 796, thread = 755, catid = 23, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong12giaitich, ip = 203.160.1.52, time = 2006/01/03 (1136222004) ,
subject = Re:Ví dụ về Index và MakeIndex, hits = 0, karma = 0+0-,
Đó là bản .dvi ví dụ của Kyanh ở trên, khi biên dịch xong (không thấy báo lỗi ) không thấy xuất hiên yap xem bản .dvi. Mà Kyanh và các bạn giới thiệu rõ hơn về hai cái này được không? Cảm ơn các bạn.
 
id = 813, parent = 808, thread = 755, catid = 23, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.244.147, time = 2006/01/03 (1136227117) ,
subject = Re:Ví dụ về Index và MakeIndex, hits = 0, karma = 0+0-,
biên dịch theo đúng ba bước chứ?
 
id = 868, parent = 813, thread = 755, catid = 23, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong12giaitich, ip = 203.160.1.45, time = 2006/01/07 (1136629886) ,
subject = Re:Ví dụ về Index và MakeIndex, hits = 0, karma = 0+0-,
kyanh:
biên dịch theo đúng ba bước chứ?
Trong WinEdt ba bước đó là gì vậy Kyanh
 
id = 872, parent = 868, thread = 755, catid = 23, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.244.196, time = 2006/01/07 (1136632641) ,
subject = Re:Ví dụ về Index và MakeIndex, hits = 0, karma = 0+0-,
Mình muốn nói với bác, rằng bác làm /me bực rồi. Bác dek chịu đọc bài hướng dẫn gì ráo!
 
id = 903, parent = 872, thread = 755, catid = 23, locked = 0, moved = 0,
userid = tsnsidon, ip = 220.231.67.250, time = 2006/01/11 (1136942314) ,
subject = Re:Ví dụ về Index và MakeIndex, hits = 0, karma = 0+0-,
@Cuong:

Ba bước mà Kyanh đề cập đến ở bài viết đầu tiên được thực hiện ở konsole. Nếu bạn dùng WINEDT thì mở konsole bằng cái icon kế bên nút Explorer trên toolbar của WINEDT ấy.

1. latex foo.tex để nó tạo ra file foo.dvi và foo.idx

2. makeindex -o foo.ind foo.idx Biến foo.idx --> foo.ind

3. latex lần nữa để gắn cái foo.ind vào đuôi ấy mà (Macro \jobname sẽ tự tìm tên file foo)

@kyanh

Tôi dịch đoạn code sau, máy báo lỗi phải xử lý sao đây hà bác:
\documantclass{article}
\begin{document}
\dek
\end{document}


\dek biet luc bac kyanh cau dep trai the nao nhỉ??? or
 
id = 912, parent = 903, thread = 755, catid = 23, locked = 0, moved = 0,
userid = hoangoclan, ip = 220.231.108.12, time = 2006/01/11 (1136969653) ,
subject = Re:Ví dụ về Index và MakeIndex, hits = 0, karma = 0+0-,
Em làm theo hướng dẫn của các bác như đã thảo luận ở các bài viết trước về index making, em thử dịch bằng file batch với đoạn mã như sau:

latex LaTeXpix.tex

makeindex -t gind.ist LaTeXPiX.idx

latex LaTeXpix.tex
latex LaTeXpix.tex

dvipdfm LaTeXpix.dvi
start LaTeXpix.pdf


thì index vẫn tạo ra các chữ cái như:
Symbols
A
B
C
...
nhưng gữa từ khóa và số trang không có khoảng cách chúng dính liền vào nhau, các bác có cách nào khác tạo ra các dấu chấm giưa từ khóa và số trang không?
Mong các bác hướng dẫn cụ thể giúp, em tìm khắp nơi nhưng vẫn chưa có được câu trả lời thỏa đáng. Nếu được bác cho ví dụ nho nhỏ em chạy thử xem sao.
Xin cảm ơn rất nhiều
 
id = 919, parent = 912, thread = 755, catid = 23, locked = 0, moved = 0,
userid = hhp, ip = 222.253.1.240, time = 2006/01/11 (1136988363) ,
subject = Re:Ví dụ về Index và MakeIndex, hits = 0, karma = 0+0-,
hoangoclan:
nhưng gữa từ khóa và số trang không có khoảng cách chúng dính liền vào nhau, các bác có cách nào khác tạo ra các dấu chấm giưa từ khóa và số trang không?
Đây là gind.ist (tôi có sửa lại)

% actual '='
% quote '!'
% level '>'
preamble
"\n \\begin{theindex} \n"
postamble
"\n\n \\end{theindex}\n"
item_x1   "\n \\subitem "
item_x2   "\n \\subsubitem "
delim_0   "\\dotfill "
delim_1   "\\dotfill "
delim_2   "\\dotfill "
% The next lines will produce some warnings when
% running Makeindex as they try to cover two different
% versions of the program:
lethead_prefix   "{\\bfseries\\hfill "
lethead_suffix   "\\hfill}\\nopagebreak\n"
lethead_flag       1
heading_prefix   "{\\bfseries\\hfill "
heading_suffix   "\\hfill}\\nopagebreak\n"
headings_flag       1


Đây là test.tex của Kyanh

\documentclass{article}
\usepackage{makeidx}
\makeindex
\begin{document}
test  %tôi thêm vào
\index{kiemtra}
\index{kiemtra!a}
\index{kiemtra!b}
\index{kiemtra!c}
\index{test}
\index{test!a}
\index{test!b}
\index{test!c}
\printindex
\end{document}


Hoangoclan thử biên dịch như sau:

latex test.tex
makeindex -s gind.ist test.idx
latex test.tex

Chúc bạn sẽ "đẩy nó được" bởi các "......."
 
id = 921, parent = 919, thread = 755, catid = 23, locked = 0, moved = 0,
userid = hoangoclan, ip = 220.231.108.249, time = 2006/01/12 (1137053552) ,
subject = Re:Ví dụ về Index và MakeIndex, hits = 0, karma = 0+0-,
copy file của bác rồi thay thế file gind.ist cũ hay là để chung file của bác vào thư mục chứa tài liệu rồi biên dịch luôn hay sao hả bác hhp? chúng ta có thể dùng file book.ist được không bác? Hôm qua em cũng có vọc gind.ist nhưng vẫn không ổn nay có của bác rồi sẽ đỡ vất vả hơn. Cảm ơn bác nhiều!
 
id = 922, parent = 921, thread = 755, catid = 23, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.232.121, time = 2006/01/12 (1137053723) ,
subject = Re:Ví dụ về Index và MakeIndex, hits = 0, karma = 0+0-,
Bác làm một style của riêng bác, ví dụ LaTeXpix.ist, để luôn trong thư mục hiện hành, chứa LaTeXpix.tex của bác!

Có nhiều style lắm. Bác có thể thử book.ist nếu thích.
 
id = 928, parent = 922, thread = 755, catid = 23, locked = 0, moved = 0,
userid = hoangoclan, ip = 220.231.109.227, time = 2006/01/12 (1137058612) ,
subject = Re:Ví dụ về Index và MakeIndex, hits = 0, karma = 0+0-,
Chắc phải làm một cái rồi bác Kyanh ah, ah như vậy là cứ để trong thư mục hiện hành là xong, hôm nay về làm index cho LaTeXPiX nữa là khỏe rồi, xong lâu lắm rồi chỉ mỗi index mày mò lâu quá chừng. Cảm ơn các bác đã giúp đỡ
 
id = 1306, parent = 928, thread = 755, catid = 23, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong12giaitich, ip = 203.160.1.52, time = 2006/02/27 (1141055771) ,
subject = Re:Ví dụ về Index và MakeIndex, hits = 0, karma = 0+0-,
Có một vài chuyên về MakeIndex, xin mọi người chỉ giúp.

1. Làm thể nào để trong Index, các chỉ số được sắp xếp theo A, B, C.(Có chữ cái đầu mỗi vần) Ví dụ:
A
Anh 2
Ánh 5
Ành 7
B
Binh 17
Bính 12
Bình 25
C...

2. Làm thế nào để có thể tạo liên kết đến số trang trong Index. mình đã dùng gói hyperref, nhưng vẫn không được.

3. Có phải là nếu dùng \documentclass{amsart} thì Index và \tableofcontents không thể đi cùng nhau.(Tức là nếu dùng Index thì không \tableofcontents và ngược lại ). Cách khắc phục?

4. Làm thế nào để trong tài liệu tiếng Việt, Từ Index sẽ đổi thành Chỉ mục.

Nhờ mọi người giúp mình vụ này nhé.

PS: Hồi trước đã thử một lần, nhưng bị Kyanh nói , nên bây giờ mới dám quay lại cái vụ Index.(Đừng cho Kyanh nghe thấy điều này nhé)
 
id = 1311, parent = 1306, thread = 755, catid = 23, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.244.184, time = 2006/02/28 (1141070347) ,
subject = Re:Ví dụ về Index và MakeIndex, hits = 0, karma = 0+0-,
hỏi quá nhiều câu hỏi trong một bài. muốn trả lời lắm, nhưng kô biết bắt đầu từ câu nào

/djọt!

PS: về nhà coding sớm rồi trả lời bác
 
id = 1317, parent = 1311, thread = 755, catid = 23, locked = 0, moved = 0,
userid = hoangoclan, ip = 220.231.97.50, time = 2006/02/28 (1141121589) ,
subject = Re:Ví dụ về Index và MakeIndex, hits = 0, karma = 0+0-,
Ha ha!
Mấy câu này lúc trước mình có hỏi kyanh rồi bác Cường ơi, mọi thứ trở nên đơn gian lắm!
trước hết bác phải khai báo dùng gói \usepackage{makeidx} rồi dùng lệnh \makeindex trước \docmentclass{} sau đó đặt \printindex nơi mà bác muốn xuất ra index còn muốn đổi tên index thành chỉ mục thì đơn giản bác tham khảo một vài lệnh sau đây:

\renewcommand\contentsname{Mục lục}

                \renewcommand\listfigurename{Danh sách hình ảnh}

                \renewcommand\listtablename{Danh sách các bảng}

                \renewcommand\nomname{Bảng ghi chú thuật ngữ}

                \renewcommand\abstractname{Tóm tắt nội dung}

                \renewcommand\bibname{Tài liệu tham khảo}

                \renewcommand\indexname{Danh mục từ khóa}

                \renewcommand\figurename{\textbf{Hình}}

                \renewcommand\tablename{\textbf{Bảng}}

                \renewcommand\partname{Phần}

                \renewcommand\chaptername{Chương}

                \renewcommand\appendixname{Phụ lục}

                \renewcommand\proofname{\textbf{Proof:}}

                \newcommand\prefacename{Lời nói đầu}

                \newcommand\nomenclaturename{Danh pháp
\& Qui định chuẩn quốc gia}
                \newcommand\acronymname{Viết tắt \& Từ viết tắt}
                \newcommand\summaryname{Tóm tắt}
               }
              }


muốn tạo index cho đẹp bác hhp có chỉnh lại code sau dùng hay lắm nhưng mình vẫn đang tìm cách định nghĩa cho chư Đ trong bảng chữ cái của index bác tham khảo xem sao nhé!

% Index style definition from hhp
% actual '='
% quote '!'
% level '>'
preamble

"\n \\begin{theindex} \n"
postamble

"\n\n \\end{theindex}\n"

item_x1   "\n \\subitem "

item_x2   "\n \\subsubitem "

delim_0   "\\dotfill "

delim_1   "\\dotfill "

delim_2   "\\dotfill "

% The next lines will produce
some warnings when% running
Makeindex as they try to cover two
 
different% versions of the program:

lethead_prefix   "{\\bfseries\\hfill "


lethead_suffix   "\\hfill}\\nopagebreak\n"


lethead_flag       1

heading_prefix   "{\\bfseries\\hfill "

heading_suffix   "\\hfill}\\nopagebreak\n"

headings_flag       1


bác copy code trên vào trong một TeX editor nào đó rồi lưu cùng tên với tài liệu bác đang làm với extension name là .ist

bác biên dịch file như sau:

latex test.tex
makeindex -s test.ist test.idx
latex test.tex
latex test.tex
dvipdfm -p a4 test.dvi
start tset.pdf


chúc bác thành công nhé có cách nào hay hơn thì chỉ bảo cho mình với nhé