VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 744, contains 744, 746, 918
id = 744, parent = 0, thread = 744, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = nguyenquoc, ip = 203.162.3.154, time = 2006/01/01 (1136115539) ,
subject = dung miktex, hits = 1084, karma = 0+0-,
minh co miktex nhu tren da noi
vay thi tai lieu trong dien dan ve LaTex co dung duoc cho MikTex khong
 
id = 746, parent = 744, thread = 744, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong12giaitich, ip = 203.160.1.52, time = 2006/01/01 (1136115880) ,
subject = Re:dung miktex, hits = 0, karma = 0+0-,
nguyen quoc:
minh co miktex nhu tren da noi
vay thi tai lieu trong dien dan ve LaTex co dung duoc cho MikTex khong
Các tài liệu trên diễn đàn có thể phục vụ rất tôt cho việc học dùng được .Tex. Có thể đó là những thứ bạn đang cần để đọc đấy.

PS: Tải tài liệu học và hướng dẫn về đọc cho...kỹ nhé, không Kyanh lại ... phàn nàn đấy.
 
id = 918, parent = 746, thread = 744, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = tsnsidon, ip = 58.186.51.117, time = 2006/01/11 (1136982995) ,
subject = Re:dung miktex, hits = 0, karma = 0+0-,
@Nguyen quoc:

TeX = Động cơ đốt trong
LaTeX = Xe hơi
ConText = tàu thủy

PCTeX = Xe Toyota
MikTeX = Xe Misuibishi
TrueTeX = Xe nhãn hiệu gì đó

Một số ví dụ trên là cắt nghĩa đơn giản cho những người mới làm quen với \TeX.

Thân mến