VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 739, contains 739
id = 739, parent = 0, thread = 739, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.246.160, time = 2006/01/01 (1136112598) ,
subject = tải về powerdot bản devel, hits = 551, karma = 0+0-,
http://stuwww.uvt.nl/~hendri/Downloads/ … werdot.zip

PS: hhp à, cái announce đó là ở ctan. Mình lấy về. chuyện kô cập nhật kịp là lỗi của ctan hay của powerdot gì đó, mình cũng kô hiểu. Mình đã dịch đúng như trong tài liệu Trong link trên là bản powerdot mới nhất ( bản devel, 1.3+++++. xài nó cũng nguy hiểm, vì có khi nhiều option kũ kô còn hỗ trợ nữa )