VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 704, contains 704, 706, 711, 714, 729, 732, 734, 736, 737, 738, 753, 758, 763, 765, 767, 768, 770, 771, 785, 3476, 3477, 3480, 3484, 3485
id = 704, parent = 0, thread = 704, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.246.15, time = 2006/01/01 (1136054986) ,
subject = sử dụng gói fancyheading, hits = 15539, karma = 0+0-,
cuong12giaitich:
Có lẽ bỏ cái này vào đây thì Kyanh không có ý kiến đâu nhỉ? Cũng là vấn đề trang trí mà. Mình có một số câu hỏi là

1. Tạo header theo từng chương mục thì mình thấy chương hoặc phần bao giờ cũng in chữ hoa. Vậy có thể dùng lệnh gì để có thể thay đổi kiểu chữ trên header.

2. Làm thế nào để có thể làm cho header của một tài liệu mà trang lẻ là tên của tài liệu còn trang chẵn là tên chương?

3. Lệnh nào trong Tex để có thể tạo những chú thích giống nhau trong tất cả các trang vào cuối mỗi trang?

Thật sự bây giờ mới phải bắt đầu làm việc trực tiếp với những vấn đề về trang trí, mong mọi người giúp nhé. Cảm ơn các bạn nhiều
(message from: LINK_HERE )
 
id = 706, parent = 704, thread = 704, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.246.15, time = 2006/01/01 (1136055625) ,
subject = Re:sử dụng gói fancyheading, hits = 0, karma = 0+0-,
Mình kô gói fancyheading, bác nào biết giúp bác ấy với. /me viết style riêng mà ;(
 
id = 711, parent = 706, thread = 704, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong12giaitich, ip = 203.160.1.52, time = 2006/01/01 (1136057109) ,
subject = Re:sử dụng gói fancyheading, hits = 0, karma = 0+0-,
kyanh:
Mình kô gói fancyheading, bác nào biết giúp bác ấy với. /me viết style riêng mà ;(
Mong mọi người giúp mình vấn đề này, vì gần đây có vài người cần trang trí cho tài liệu của họ và hỏi mình nên rất mong các bạn sẽ giúp đỡ. Cảm ơn các bạn nhiều
 
id = 714, parent = 711, thread = 704, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.246.15, time = 2006/01/01 (1136057516) ,
subject = Re:sử dụng gói fancyheading, hits = 0, karma = 0+0-,
Chậc. Sao bác kô nói sớm. Nếu là cho bác, thì /me để từ từ mà mần. Như thế có lợi cho bác và cho /me

Nếu bác muốn giúp người khác thì ... /me sẽ hỗ trợ cho bác nhiều đồ nghề.

Bác vào đây: LINK_HERE
ới bác Long một tiếng nhé!
 
id = 729, parent = 714, thread = 704, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong12giaitich, ip = 203.160.1.52, time = 2006/01/01 (1136061688) ,
subject = Re:sử dụng gói fancyheading, hits = 0, karma = 0+0-,
kyanh:
Chậc. Sao bác kô nói sớm. Nếu là cho bác, thì /me để từ từ mà mần. Như thế có lợi cho bác và cho /me

Nếu bác muốn giúp người khác thì ... /me sẽ hỗ trợ cho bác nhiều đồ nghề.

Bác vào đây: LINK_HERE
ới bác Long một tiếng nhé!
Mong bạn Long Phan sớm nhận được tin nhắn và giúp mình vấn đề này nhé.

PS:
@Kyanh: Mong thời gian tời Kyanh sẽ hỗ trợ mình nhiều...đồ nghề hơn nữa

@Long: Bạn Long có thể Share cho mình LaTeX Companion với được không?
 
id = 732, parent = 704, thread = 704, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = hhp, ip = 222.253.2.42, time = 2006/01/01 (1136107506) ,
subject = Re:sử dụng gói fancyheading, hits = 0, karma = 0+0-,
cuong12giaitich:
1. Tạo header theo từng chương mục thì mình thấy chương hoặc phần bao giờ cũng in chữ hoa. Vậy có thể dùng lệnh gì để có thể thay đổi kiểu chữ trên header.
Cường thử dùng
\renewcommand{\chaptermark}[1]%
{\markboth{\chaptername\ \thechapter.\#1}{}}
cuong12giaitich:
2. Làm thế nào để có thể làm cho header của một tài liệu mà trang lẻ là tên của tài liệu còn trang chẵn là tên chương?
Cường thử dùng
\fancyhead[LO]{Ten tai lieu}
\fancyhead[RCO]{}
\fancyhead[RE]{\leftmark}
\fancyhead[LCE]{}
cuong12giaitich:
3. Lệnh nào trong Tex để có thể tạo những chú thích giống nhau trong tất cả các trang vào cuối mỗi trang?
Cường thử dùng \fancyfoot????

Nhớ
\usepackage{fancyhdr}
\pagestyle{fancy}

PS: @Cuong12giaitich, khi tra loi cho ban, khong thay loi OK? hay không OK? gì cả.
 
id = 734, parent = 732, thread = 704, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong12giaitich, ip = 203.160.1.52, time = 2006/01/01 (1136108983) ,
subject = Re:sử dụng gói fancyheading, hits = 0, karma = 0+0-,
hhp:
3. Lệnh nào trong Tex để có thể tạo những chú thích giống nhau trong tất cả các trang vào cuối mỗi trang?

Cường thử dùng \fancyfoot????

Nhớ
\usepackage{fancyhdr}
\pagestyle{fancy}
Đúng là mình đã dùng

\usepackage{fancyhdr}
\pagestyle{fancy}

còn lệnh \fancyfoot thì mình chưa biết. Mình sẽ thử xem thế nào? Chẳng qua là có một đồng chí trong trường mình muốn hỏi là nó muốn trong 237 trang một cuốn tài liệu thì phía dưới chân trang đều là "Tran Duc Thang - Lớp Toán 13 ......" Cảm ơn hhp nhiều nhé.


PS: @hhp: Mình đã trả lời OK rồi đấy chứ, cái ví dụ hhp cung cấp về chèn hình đúng như mong muốn của mình. Mình đã hồi âm mấy bữa nay rồi mà. Cảm ơn hhp
 
id = 736, parent = 734, thread = 704, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = hhp, ip = 222.253.2.42, time = 2006/01/01 (1136110091) ,
subject = Re:sử dụng gói fancyheading, hits = 0, karma = 0+0-,
Cuong12giaitich:
có một đồng chí trong trường mình muốn hỏi là nó muốn trong 237 trang một cuốn tài liệu thì phía dưới chân trang đều là "Tran Duc Thang - Lớp Toán 13 ......" Cảm ơn hhp nhiều nhé.
Thế thì đơn giản, bạn khai báo

\fancyfoot[L]{Tran Duc Thang - Lớp Toán 13 ......} % trái mọi trang
\fancyfoot[R]{Tran Duc Thang - Lớp Toán 13 ......} % phải mọi trang
\fancyfoot[LO]{Tran Duc Thang - Lớp Toán 13 ......} % trái mọi trang lẻ
\fancyfoot[LE]{Tran Duc Thang - Lớp Toán 13 ......} % trái mọi trang chẵn
và cứ thay đổi L,R,C,O,E là sẽ có kết quả như ý muốn.
 
id = 737, parent = 736, thread = 704, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong12giaitich, ip = 203.160.1.52, time = 2006/01/01 (1136110550) ,
subject = Re:sử dụng gói fancyheading, hits = 0, karma = 0+0-,
hhp:
\fancyfoot[L]{Tran Duc Thang - Lớp Toán 13 ......} % trái mọi trang
\fancyfoot[R]{Tran Duc Thang - Lớp Toán 13 ......} % phải mọi trang
\fancyfoot[LO]{Tran Duc Thang - Lớp Toán 13 ......} % trái mọi trang lẻ
\fancyfoot[LE]{Tran Duc Thang - Lớp Toán 13 ......} % trái mọi trang chẵn
và cứ thay đổi L,R,C,O,E là sẽ có kết quả như ý muốn.
Cảm ơh hhp nhiều nhé, lúc mà cậu ấy chưa hỏi mình, cậu ấy dùng lệnh \footnote.... trong tất cả các trang rồi cậu ấy gặp tình trạng là có một trang lại đến 2 chú thích mà có trang lại không có dòng chú thích nào mà lại phải sửa trong 237 trang thì ... ớn luôn. Bây giờ dùng hướng dẫn của hhp thì có lẽ là ..rất ổn rồi. Cảm ơn hhp nhiều.

PS:@hhp Năm mới mà cũng ngồi...giông mình thế này sao????????
 
id = 738, parent = 732, thread = 704, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong12giaitich, ip = 203.160.1.52, time = 2006/01/01 (1136110914) ,
subject = Re:sử dụng gói fancyheading, hits = 0, karma = 0+0-,
hhp:
Cường thử dùng
\renewcommand{\chaptermark}[1]%
{\markboth{\chaptername\ \thechapter.\#1}{}}
hhp có thể nói cho mình biết ý nghĩa các đối số trong hai dòng trên không? Cảm ơn hhp
 
id = 753, parent = 738, thread = 704, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.245.234, time = 2006/01/01 (1136131897) ,
subject = Re:sử dụng gói fancyheading, hits = 0, karma = 0+0-,
Bác có ý học hỏi thế là hay. Nhưng cứ mần đại đi rồi bác sẽ hiểu. \thechapter để in ra chỉ số chương, \chaptername in ra tên chương ==> đọc lệnh LaTeX kũng giống như học tiếng anh í mà Khi nào có LC, bác sẽ hiểu rõ nó hơn!
 
id = 758, parent = 753, thread = 704, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong12giaitich, ip = 203.160.1.52, time = 2006/01/01 (1136132891) ,
subject = Re:sử dụng gói fancyheading, hits = 0, karma = 0+0-,
kyanh:
Bác có ý học hỏi thế là hay. Nhưng cứ mần đại đi rồi bác sẽ hiểu. \thechapter để in ra chỉ số chương, \chaptername in ra tên chương ==> đọc lệnh LaTeX kũng giống như học tiếng anh í mà Khi nào có LC, bác sẽ hiểu rõ nó hơn!
Mình đã thử với

\renewcommand{\chaptermark}[1]%
{\markboth{\chaptername\ \thechapter.\#1}{}}

nhưng thật sự chưa thấy gì khác so với chưa dùng nó????????? Như thế là sao nhỉ? Tất nhiên là cũng từng "mần đại" rồi, nhưng thấy không có gì khác cả Kyanh à.
Khi nào có LC, bác sẽ hiểu rõ nó hơn!
LC???????? Mình đúng là chưa biết cái này là gì, nhưng đợt này nhở powerdot nên có thể học hỏi được nhiều hơn. Cảm ơn mọi người.

PS: Mọi người đừng bực mình vì hỏi những thứ...lung tung như thế nhé
Mồi được anh chủ quán net rồi, mai đem CD lên cài MikTex vào đây, có lẽ như thế tiện hơn nhiều.
 
id = 763, parent = 758, thread = 704, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.245.234, time = 2006/01/01 (1136133755) ,
subject = Re:sử dụng gói fancyheading, hits = 0, karma = 0+0-,
\renewcommand{\chaptermark}[1]%
% {\markboth{\chaptername\ \thechapter.\#1}{}}
% đúng ra phải là
{\markboth{\chaptername\ \thechapter.#1}{}}
% kô biết bác hhp có ý đồ gì đây :(
 
id = 765, parent = 763, thread = 704, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong12giaitich, ip = 203.160.1.52, time = 2006/01/01 (1136134226) ,
subject = Re:sử dụng gói fancyheading, hits = 0, karma = 0+0-,
kyanh:
\renewcommand{\chaptermark}[1]%
% {\markboth{\chaptername\ \thechapter.\#1}{}}
% đúng ra phải là
{\markboth{\chaptername\ \thechapter.#1}{}}
% kô biết bác hhp có ý đồ gì đây :(
Lại phải chạy về nhà thử lại với lệnh mới của Kyanh xem sao. Cảm ơn Kyanh nhé, có thể hhp đánh nhầm thôi mà. Ngày mai trở đi có thể sẽ thử luôn trực tiếp ở đây thì tốt hơn.

PS: Đừng...giận mình vì hai ngày hôm nay phải làm cho Kyanh...vất vả nhé
 
id = 767, parent = 765, thread = 704, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.245.234, time = 2006/01/02 (1136135056) ,
subject = Re:sử dụng gói fancyheading, hits = 0, karma = 0+0-,
Hi hi, /me tin là bác còn chậy thêm một lần nữa với các \chaptername
 
id = 768, parent = 763, thread = 704, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = hhp, ip = 203.210.249.205, time = 2006/01/02 (1136136876) ,
subject = Re:sử dụng gói fancyheading, hits = 0, karma = 0+0-,
kyanh:
kô biết bác hhp có ý đồ gì đây
Ồ không? copy và paste thiếu một "trống" để sốnội dung xa nhau một chút cho "nhớ nhau".

{\markboth{\chaptername\ \thechapter.\ #1}{}}
Cuong:
Mình đã thử với
\renewcommand{\chaptermark}[1]%
{\markboth{\chaptername\ \thechapter.\ #1}{}}
nhưng thật sự chưa thấy gì khác so với chưa dùng nó????????? Như thế là sao nhỉ?
Hãy chạy thử file này nhé

\documentclass{book}
\usepackage[utf8]{vietnam}
\usepackage{fancyhdr}
\pagestyle{fancy}
\renewcommand{\chaptermark}[1]{%
\markboth{\chaptername\ \thechapter.\ #1}{}} %bỏ đi sẽ thấy chữ in
\renewcommand{\sectionmark}[1]{%
\markright{\thesection.\ #1}} %bỏ đi sẽ thấy chữ in
\begin{document}
\chapter{số một}
\section{Mục 1.1}
\chapter{số hai}
\section{Mục 2.1}
\chapter{số ba}
\newpage
\section{Mục 3.1}
\end{document}


Cường lần lượt bỏ đi chỗ ghi chú trong \renewcommand... sẽ rõ.
 
id = 770, parent = 768, thread = 704, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong12giaitich, ip = 203.160.1.52, time = 2006/01/02 (1136143956) ,
subject = Re:sử dụng gói fancyheading, hits = 0, karma = 0+0-,
hhp:
Ồ không? copy và paste thiếu một "trống" để sốnội dung xa nhau một chút cho "nhớ nhau".
Nếu mọi thắc mắc đều được giải đáp bằng những thí dụ thì thật là hay phải không? Cảm ơn hhp nhiều nhé, mình nghỉ như bây giờ đã làm cho "chúng" nhớ nhau nhiều rồi chứ không phải một chút nữa đâu.

À, mà qua đây, mình lại thấy ý tưởng này khá hay... [cont:
LINK_HERE ]
Cường lần lượt bỏ đi chỗ ghi chú trong \renewcommand... sẽ rõ.
PS: hhp ơi, mình là Cương không phải Cường đâu
 
id = 771, parent = 770, thread = 704, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.245.234, time = 2006/01/02 (1136144436) ,
subject = Re:sử dụng gói fancyheading, hits = 0, karma = 0+0-,
Lạc đề: một trang cho ví dụ? mình từng nghĩ tới (code + hình). Mần từ từ chứ
 
id = 785, parent = 771, thread = 704, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong12giaitich, ip = 203.160.1.52, time = 2006/01/02 (1136149364) ,
subject = Re:sử dụng gói fancyheading, hits = 0, karma = 0+0-,
kyanh:
Lạc đề: một trang cho ví dụ? mình từng nghĩ tới (code + hình). Mần từ từ chứ
Mời các bạn thảo luận vấn đề này tại LINK_HERE
 
id = 3476, parent = 704, thread = 704, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = dple, ip = 194.167.154.238, time = 2007/04/24 (1177367535) ,
subject = Cách mã hoá tài liệu Latex, chống copy, hits = 0, karma = 0+0-,
Chào các bác,

Em mới đăng ký thành viên, chả hiểu sao tìm mãi chả thấy cái con tiều nào gọi là "new thread", vì thế em gửi đại bằng cách reply lại như thế này, mong các bác đừng có chửi bới, xỉ vả em đấy nhé

Em có 1 vấn đề như thế này. Sau khi em soạn thảo và dịch tài liệu sang dạng pdf, bây giờ em muốn khi 1 người nào khác đọc tài liệu của mình không được phép copy (em thấy tài liệu pdf của mình dịch ra đánh dấu và copy đơn giản như word ấy), không biết phải làm thế nào các bác nhỉ???
 
id = 3477, parent = 3476, thread = 704, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.231.154, time = 2007/04/24 (1177402657) ,
subject = Re:Cách mã hoá tài liệu Latex, chống copy, hits = 0, karma = 0+0-,
> chả thấy cái con tiều nào gọi là "new thread",
> vì thế em gửi đại bằng cách reply lại như thế này
xem góc trên, bên phải
http://download.tuxfamily.org/viettug/images/forum-newpost.jpg

Về encryption với pdftex: pdfcrypt (theo đó, pdftex hiện tại đã ngừng hỗ trợ encryption. Muốn post-process thì dùng sản phẩm của hãng thứ ba, ví dụ multivalent hoặc pdftk)

và với dvipdfmx:

dvipdfmx -K <bit> -S -P <flag> foobar.dvi

với
* <bit> thay đổi từ 40 đến 128 (key bit để mã hóa pdf)
* <flag> cài đặt quyền, mặc định là 0x003C (các quyền khác có thể xem ở : dvipdfmx.cfg hoặc c25908f285 )

Sau khi mã hóa, thử "bẻ" với chẳng hạn http://crackpdf.com xem sao
 
id = 3480, parent = 3477, thread = 704, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = dple, ip = 194.167.154.238, time = 2007/04/24 (1177425105) ,
subject = Re:Cách mã hoá tài liệu Latex, chống copy, hits = 0, karma = 0+0-,
"Thanh-kìu" bác kyanh, em xem không kỹ, đọc không thông, nói bậy vậy thấy xấu hổ quá

Em đã đọc mấy cái bác chỉ, đúng là thứ em đang cần, em cám ơn bác lần nữa
 
id = 3484, parent = 3480, thread = 704, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = hoangoclan, ip = 125.234.207.248, time = 2007/04/25 (1177490781) ,
subject = Re:Cách mã hoá tài liệu Latex, chống copy, hits = 0, karma = 0+0-,
Khóa các chức năng in ấn, sao chép bằng cách copy text trong các file pdf chỉ là hù những người không biết chi thôi, bác có khóa cỡ nào người khác cũng có thể gỡ ra bằng cách dùng các third party, mà bác yên tâm, các file pdf được biên dịch từ TeX ngoại trừ dùng các font của GUST thì nếu copy text rồi paste vào WYSIWYG word processors hay editors thì đều bị mã hóa hết (giun dế), Nên bác cứ yên tâm mà dùng TeX.
 
id = 3485, parent = 3484, thread = 704, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.231.154, time = 2007/04/25 (1177507414) ,
subject = Re:Cách mã hoá tài liệu Latex, chống copy, hits = 0, karma = 0+0-,
hoangoclan thân,

trước đây, mình nhớ ở latex box của vnoss forum có một lời thách của Z: với khi tập tin được encrypt bằng dvipdfmx thì coi như hãng thứ ba bó tay. Mình không theo đuổi lời thách đó, vì bẻ khóa là việc không phải chuyển môn của mình! (Cũg như mình đã tâm niệm TeX mã nguồn mở thế thì tại sao mình phải đóng kết quả PDF lại )

Dù sao đi nữa, mình cũng tin là tập tin PDF có thể "bẻ" được. hoangoclan và mọi người đã từng kinh qua chuyện "bẻ" encryption của tập tin PDF chưa? có thể cho mọi người ví dụ cụ thể hơn, để khỏi ai còn hỏi nữa! Nhớ là hãy thử với dvipdfmx nhe !