VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 693, contains 693
id = 693, parent = 0, thread = 693, catid = 4, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 203.210.245.38, time = 2005/12/31 (1136035273) ,
subject = chuyển quyền maintainer..., hits = 753, karma = 0+0-,
Xin chào!

Vì công việc quá nhiều, mình hy vọng mọi người có thể tham gia vào việc phổ biến và phát triển LaTeX + tiếng Việt, với tư cách là maintainer.

Chằng hạn tài liệu amsldoc mình biên dịch đạt 99%, mình muốn/có thể chuyển cho bạn quyền quản lý tài liệu đó, nếu bạn có khả năng Công việc gồm có: khắc phục, bảo dưỡng, liên lạc với http://ctan.org/ khi cần thiết, đọc-hiểu và giúp người dùng những vấn đề liên quan đến ~ gì đến tài liệu,...

Công việc đó chỉ tốn một ít thời gian. Tham gia maintainer bạn sẽ hiểu sâu hơn về TeX và được gặp nhiều người rất thú vị

Để tham gia, bạn trước hết phải đọc qua và hiểu giấy phép LPPL. Mình mở topic về LPPL ở đây: LINK_HERE

Tình trạng các project (chính) hiện tại:

lshort-vi: đang bảo trì bởi http://vntex.org/
latex-course: Mr. Hùng, cần cập nhật ( có bản mới tiếng anh rồi)
amsldoc: 99%
ntheorem: 90%, cần thêm ví dụ
powerdot: đang phát triển, cần thêm ví dụ

Liên lạc với /me, kyanh a còng o2 chấm pl