VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 691, contains 691, 695, 722, 728, 740, 821, 825
id = 691, parent = 0, thread = 691, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 203.210.245.38, time = 2005/12/31 (1136034445) ,
subject = 2005: tổng kết cuối năm, hits = 1594, karma = 0+0-,
* truy cập:
Aug 2005  53  97 7303 20751 111.99 MB % viettug.tuxfamily.org
Sep 2005  81 212 6303 14104 115.65 MB
Sep 2005 178 484 3614 10901  98.90 MB % viettug.org
Oct 2005 298 947 5722 15210 142.53 MB
Nov 2005 337 945 5046 17942 142.19 MB
Dec 2005 341 885 4900 19961 141.78 MB


* số thành viên:
97 ( >3 thành viên ảo, >0 thành viên đăng ký 2 lần )

* viết bài:
kyanh - 318 
 hhp - 66
 cuong12giaitich - 54
 hoangoclan - 46
 long phan - 29
 pristep - 21
 naduy - 16
 nguyen quoc - 10
 hchon - 10
 guest - 8


* thành viên bất ngờ: (theo /me)
mr. chú,
long phan

* tình trạng site:
beta, testing, thiếu moderator
 
id = 695, parent = 691, thread = 691, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 203.210.245.38, time = 2005/12/31 (1136035397) ,
subject = Re:2005: tổng kết cuối năm, hits = 0, karma = 0+0-,
Chúc tất cả thành viên ViệtTUG ăn cái năm mới dương lịch thật xì trum
 
id = 722, parent = 695, thread = 691, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.246.15, time = 2006/01/01 (1136059115) ,
subject = Re:2005: tổng kết cuối năm, hits = 0, karma = 0+0-,
kyanh - 332
hhp - 67
cuong12giaitich - 63
hoangoclan - 46
long phan - 29
pristep - 21
naduy - 16
nguyen quoc - 10
hchon - 10
guest - 8
 
id = 728, parent = 722, thread = 691, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong12giaitich, ip = 203.160.1.52, time = 2006/01/01 (1136060190) ,
subject = Re:2005: tổng kết cuối năm, hits = 0, karma = 0+0-,
viettug:
Chà, tiếc là không thể gặp nhau vui vẽ một hôm nhỉ? Đang lúc thật buồn với tối cuối năm . Chúc các bạn một năm mới vui vẻ và thành công
 
id = 740, parent = 728, thread = 691, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.246.160, time = 2006/01/01 (1136112877) ,
subject = Re:2005: tổng kết cuối năm, hits = 0, karma = 0+0-,
0/ tối cuối năm, tối hôm qua, bác hhp, bác cuong và /me nữa cùng online mà Nhưng /me bận maintain việttug, backup dữ liệu, nên tắt cái IM đi, sợ dính vào em nào thì chết

1/ chắc rồi kũng có dịp gặp nhau. các bác đều thích TeX và điều đó đối với /me... thật dễ xương Very nice to meet you !
 
id = 821, parent = 740, thread = 691, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.244.147, time = 2006/01/03 (1136230005) ,
subject = Re:2005: tổng kết cuối năm, hits = 0, karma = 0+0-,
Vài thống kê dzui khác:

* thành viên post sai chủ đề nhiều nhất: cuong12giaitich
* thành viên xui từ năm mới sang năm kũ: cuong12giaitich
* thành viên có số bài post tăng đột biến nhất: cuong12giaitich
(tăng gần 50 bài trong 2 ngày )
* thành viên hỏi nhiều nhất: cuong12giaitich
* thành viên xông đất viettug 2006: cuong12giaitich

UI, kòn nhiều nữa. Ví dụ ... cuong12giaitich còn là thành viên kiên nhẫn nhất với ... một gói (powerdot)

Hé hé hé
 
id = 825, parent = 821, thread = 691, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong12giaitich, ip = 203.210.198.200, time = 2006/01/03 (1136232857) ,
subject = Re:2005: tổng kết cuối năm, hits = 0, karma = 0+0-,
kyanh:
Vài thống kê dzui khác:

* thành viên post sai chủ đề nhiều nhất: cuong12giaitich
* thành viên xui từ năm mới sang năm kũ: cuong12giaitich
* thành viên có số bài post tăng đột biến nhất: cuong12giaitich
(tăng gần 50 bài trong 2 ngày )
* thành viên hỏi nhiều nhất: cuong12giaitich
* thành viên xông đất viettug 2006: cuong12giaitich

UI, kòn nhiều nữa. Ví dụ ... cuong12giaitich còn là thành viên kiên nhẫn nhất với ... một gói (powerdot)

Hé hé hé
Cảm ơn Kyanh đã...quảng cáo cái nick Cuong12giaitich nhé. . Danh sách thật ấn tượng nhỉ? Kyanh có lẽ đang miong có nhiều người như thế nhỉ. Vì sự nghiệp vủa Viettug mà, hê hê. Mong các bạn tiếp tục giúp đỡ người hỏi nhiều nhất này nhiều hơn trong thời gian tới nhé. .