VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 681, contains 681, 709, 713
id = 681, parent = 0, thread = 681, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.245.13, time = 2005/12/30 (1135947437) ,
subject = Khẩn: Không nói về crack, hacking..., hits = 3588, karma = 0+0-,
Xin chào tất cả các thành viên của ViệtTUG!

Đây là yêu cầu khẩn thiết nhất: xin đừng nói đến crack, đừng nói đến bẻ khóa, đừng nói hacking, đừng nói đến vi phạm bản quyền phần mềm.

ViệtTUG có một diễn đàn mở, chưa có quy định riêng. Nhưng yêu cầu trên mong tất cả các thành viên chú ý và thực hiện nghiêm túc. Vì sự tồn tại lâu dài của ViệtTUG. Vả lại, sử dụng TeX không cần đến bất kỳ sản phẩm thương mại nào,... trừ Windows (nếu sử dụng Windows!)

ViệtTUG đang sử dụng dịch vụ hosting miễn phí của nhà cung cấp http://www.tuxfamily.org/. Crack, hacking, bẻ khóa,.. là điều tối kỵ!

Cám ơn tất cả mọi người đã chú ý và thực hiện.

kyanh.

PS: blacklist: Mr. Chú, Mr. Cương12Giaitich,...

PS: This message was written in Vietnamese. Contents: prevent VietTUG's member from discussing on Cracking/Hacking.

PS: sorrry vì tiếng anh của /me. Nói ra để lỡ lão écmin của tuxfamily đọc thấy thì đừng cúp nồi cơm của phe ta
 
id = 709, parent = 681, thread = 681, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong12giaitich, ip = 203.160.1.52, time = 2006/01/01 (1136056833) ,
subject = Re:Khẩn: Không nói về crack, hacking..., hits = 0, karma = 1+0-,
kyanh:
PS: blacklist: Mr. Chú, Mr. Cương12Giaitich,...
Là người đã từng nhắc nhở thành viên khác của Viettug không bàn đến Crack và Hacking mà Kyanh lại nỡ đem vào blacklist Điều này luôn hoan nghênh thôi, đừng để những cái đó làm ảnh hưởng đến diễn đàn
 
id = 713, parent = 709, thread = 681, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.246.15, time = 2006/01/01 (1136057312) ,
subject = Re:Khẩn: Không nói về crack, hacking..., hits = 0, karma = 0+0-,
Lạc đề: HI, kô ngờ cuối năm mình lại làm bác buồn Cái đó chỉ là kỷ niệm một thời đã qua mà
Chuyện xưa kũ vẫn còn nguyên vẹn đó
Người có tâm sẽ hiểu cho ta...
Chúc bác xì trum!