VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 664, contains 664, 667
id = 664, parent = 0, thread = 664, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = vanchutr, ip = 222.253.1.139, time = 2005/12/28 (1135761959) ,
subject = Nếu muốn Post lên Viettug?, hits = 1028, karma = 0+0-,
Bạn Kyanh thân,

Khi có một tài liệu hay một gói nào đó mà tôi muốn upload lên viettug thì phải làm gì? Tôi có được phép làm như thế hay không?

Nếu được thì tôi phải chọn mục nào? Ví dụ tôi có file DEMO về Powerdot và muốn các bạn khác xem và góp ý (khoang 2m thì làm sao upload lên (vào) viettug?

Thank,
Trương Văn Chú
 
id = 667, parent = 664, thread = 664, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.246.28, time = 2005/12/28 (1135766446) ,
subject = Re:Nếu muốn Post lên Viettug?, hits = 0, karma = 0+0-,
Chào thầy!

Vì lý do an toàn và lý do kỹ thuật, trang ViệtTUG hiện chưa cho phép các thành viên gửi kèm tập tin,...

Em đang ngâm cứu cách tiện lợi nhất để các thành viên có thể chia sẻ tài nguyên. Sắp tới, sẽ có trang http://www.members.viettug.org/ hay cái gì đó tương tự.

Tạm thời, thầy có thể gửi tập tin qua email cho em, xkyanhacòngyahoo.com. Em sẽ upload lên trang ViệtTUG giúp thầy!

Mong đợi ngậm ngùi!