VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 647, contains 647, 679, 684, 685
id = 647, parent = 0, thread = 647, catid = 13, locked = 1, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.245.23, time = 2005/12/26 (1135594594) ,
subject = trục trặc với zoom(in/out) trong YAP, hits = 2278, karma = 0+0-,
LongPhan:
Tôi đã mắc một sai lầm ghê gớm, bế con trong lúc \TeXing.

Kết quả là Yap hiển thị file .dvi chỉ còn là những dấu chấm tí xíu - mối trang là một chấm. Tôi biết là do nó bị nhấn phím "-" zoomout nhiều quá, nhưng không sửa được.

Lấy cái búa tạ đè lên phím cộng "+" cả ngày mà nó vấn không to ra nổi.

Uninstall toàn bộ MikteX, xóa toàn bộ mọi thứ có liên quan đến Miktex trong registry, cài lại, nó vẫn chút xíu....

Đau đầu quá....

Thế là từ nhiều tháng nay tôi chỉ còn có cách là dùng pdf. Mà tôi cứ có cảm giác là dịch ra dvi lẹ hơn nhiều so với pdf. Tôi chỉ dùng pdftex khi mọi thứ đã good.

Các bác có biết thì chỉ giúp nhé... Tôi mang tiếng, vợ chê 'kém' bấy lâu nay buồn quá!!!
1/ Bác Long gửi sai chủ đề, mất công quá.
2/ Bác mới thay đổi registry cho MikTeX. Còn YAP thì thế nào? Registry của mấy chàng này nằm ở Local User và Local Machine, cố mà xóa hết.
3/ Có khi bác phải thay đổi cỡ trang trong phần setting của YAP
4/ Dùng PDF output dẫu có nhanh thì vẫn hạn chế , ví dụ Forwar và Inverse Search
 
id = 679, parent = 647, thread = 647, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = tsnsidon, ip = 210.245.31.16, time = 2005/12/30 (1135945669) ,
subject = Re:trục trặc với zoom(in/out) trong YAP, hits = 0, karma = 0+0-,
1/ Bác Long gửi sai chủ đề, mất công quá.
Chả nhà quê mà lại
2/ Bác mới thay đổi registry cho MikTeX. Còn YAP thì thế nào? Registry của mấy chàng này nằm ở Local User và Local Machine, cố mà xóa hết.
3/ Có khi bác phải thay đổi cỡ trang trong phần setting của YAP
Bác có thể chỉ giúp detail một chút được không?
4/ Dùng PDF output dẫu có nhanh thì vẫn hạn chế , ví dụ Forwar và Inverse Search
Sure
 
id = 684, parent = 679, thread = 647, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.245.13, time = 2005/12/30 (1135948078) ,
subject = Re:trục trặc với zoom(in/out) trong YAP, hits = 0, karma = 0+0-,
Đè liên tục lên một phím... nếu đúng như thế thì kô xong, kkô có tác dụng.

/me cũng từng thử cái trò này rồi. Hồi nó nhỏ xíu lại thì mau lắm. Nhưng làm cho nó trở lại như cũ thì rất lâu!

Setting của YAP nằm trong Current User. Dùng chức năng tìm kiếm để giết hết mấy thứ liên quan!
 
id = 685, parent = 684, thread = 647, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = tsnsidon, ip = 220.231.69.232, time = 2005/12/31 (1135964637) ,
subject = Re:trục trặc với zoom(in/out) trong YAP, hits = 0, karma = 0+0-,
Đè liên tục lên một phím... nếu đúng như thế thì kô xong, kkô có tác dụng.
Cái này thì chắc rùi
/me cũng từng thử cái trò này rồi. Hồi nó nhỏ xíu lại thì mau lắm. Nhưng làm cho nó trở lại như cũ thì rất lâu!
Chắc không đó ??? Nhưng tui chắc chắn chưa bao giờ bác bị 1trang --> 1 pixel. Nếu đã có kinh nghiệm, thì không làm như vậy. Câu trả lời ở cuối Note này
Setting của YAP nằm trong Current User. Dùng chức năng tìm kiếm để giết hết mấy thứ liên quan!
Key tìm kiếm là chi ha bac Kyanh??? Tui thử lục lọi sạch mấy cái key "mik", "yap", "dvi", "previewer" mà có thấy cái chi khả nghi đâu???
Bác Long gửi sai chủ đề, mất công quá.
Mất công một chút nhưng được ối ích lợi. Sau này ai có mắc sai lầm không phải khổ nữa!!!

Cái sai lầm này ngay cả mấy ông tây cũng điếc. Chính tôi đã tìm thấy hướng dẫn đè fím "+" trên mấy diến đàn của các ngài tây đó. ---> Vô ích.

KHẮC PHỤC ??? DỄ ẸT...

1. Open YAP.exe
2. Menu: View --> Option --> tab Display ... Shrink factor ------> Chọn một con số từ 6 tới 9 (1 -5 thì nó hơn to )
3. Đóng Yap lại...

Chừ thì mọi thứ phình phường...

Bình luận: Một bài học nhớ đời, một phát kiến vĩ đại (giải quyết xong vấn đề), nhưng chỉ có người hâm mới cần đến nó...

Giờ phút lịch sử: 17h42 ngày 30/12/2005