VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 640, contains 640, 646, 649
id = 640, parent = 0, thread = 640, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong12giaitich, ip = 203.160.1.52, time = 2005/12/25 (1135511442) ,
subject = Trao đổi giữa các thành viên, hits = 884, karma = 0+0-,
Mình có một ý kiến nhỏ thế này. Có thể làm sao để khi các thành viên cùng online có thể trao đổi với nhau được không? Hoặc ít nhất là nhắn tin với nhau khi đang cùng online được không?
 
id = 646, parent = 640, thread = 640, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.245.23, time = 2005/12/26 (1135594195) ,
subject = Re:Trao đổi giữa các thành viên, hits = 0, karma = 0+0-,
Chuyện này là của IM, kô phải của diễn đàn. Có thể dùng IRC, nhưng thực tế số thành viên của ViệtTUG ít quá, lại kô thường xuyên online, nên dùng IRC kô khả thi lắm. Tốt nhất là: bác khi ghé trang xem thử ai đang online, xin IM account của họ và bắt đầu chát

Anyway, có gì mà gấp dữ thế? Mình hầu như ngày nào cũng phải online, nên các câu hỏi của bác sẽ được trả lời chậm nhất là sau 24 giờ

Muốn trao đổi thêm thì... bữa nào họp offline một bữa
 
id = 649, parent = 646, thread = 640, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.245.23, time = 2005/12/26 (1135594960) ,
subject = Re:Trao đổi giữa các thành viên, hits = 0, karma = 0+0-,
Nói thêm tí xíu: đã có diễn đàn rồi, việc liên lạc qua email và IM để có sự hướng dẫn chỉ nên là trường hợp bất đắc dĩ. Vì ai cũng bận cả, có thể giúp được một lần, nhưng lần khác người khác lại gặp vấn đề đó thì sao? ( đó chỉ là một hạn chế thôi ! )

Hỏi trên diễn đàn, có cái lợi là có nhiều ý kiến khác nhau ( mặc dù hiện tại ViệtTUG chỉ có một số ít guru có thể giúp mà thôi ), và có được dữ liệu để dùng dài dài.