VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 639, contains 639, 1079, 1086, 1094, 1139, 1141, 1151, 1161, 1169
id = 639, parent = 0, thread = 639, catid = 25, locked = 0, moved = 0,
userid = vnmik (guest), ip = 222.252.245.49, time = 2005/12/25 (1135510800) ,
subject = dự án VnMiK cần giúp đỡ, hits = 3053, karma = 0+0-,
Dự án VnMiK mình triển khai từ hơn một năm nay, hiện đang ở bản 1.4 với lõi là miktex 2.2.6. Bản VnMiK 2.1 sẽ dùng miktex mới nhất cùng với một số thay đổi nho nhỏ.

VnMiK chẳng qua là bộ cài đặt miktex , texniccenter, adobe acrobat, ghostview, ghostscript và tài liệu. Vài hỗ trợ khác.

(VnMiK chính là bộ cài đặt miktex trên máy tính của mình, được bê nguyên sang máy tính khác nhờ vài xử lý với tập tin Registry của Windows. Người dùng chỉ cài đặt một lần có tất cả.)

Bản VnMiK dành cho người mới dùng tex, chứa các gói hay dùng nhất. Người dùng có thể cài thêm gói, nhưng mình định tách ra hai phần: phần đầy đủ, và phần căn bản.

Mình cần giúp đỡ về phần căn bản. Phần này có dung lượng khoảng 150 MB và tải về nhẹ nhành từ internet (nếu thiết kế như miktex iso thì phải người dùng phải biết burn ra cd và phải cấu hình này nọ). Những gói gì cần cài với phần đó ? Dưới đây là list hiện có:

package: latex (base,tools,misc), amsmath, diagxy, pd-diagram, pstricks, powerdot, vntex-2.1-beta2,...

format: latex, pdflatex, pdftex (k. có omega)

convert: dvips, pdflatex, pstopdf,...

Mục đích của VnMiK là giúp người mới làm quen với TeX kô cần quan tâm đến bất kỳ vấn đề kỹ thuật nào. Các bạn giúp mình bổ sung thêm những cái còn thiếu. Cám ơn.

Về Editor, lựa chọn duy nhất là TeXnicCenter, xin đừng tranh cãi về chàng này!
 
id = 1079, parent = 639, thread = 639, catid = 25, locked = 0, moved = 0,
userid = vanchutr, ip = 220.231.99.197, time = 2006/01/30 (1138611144) ,
subject = Re:dự án VnMiK cần giúp đỡ, hits = 0, karma = 0+0-,
Cái VnMiK này rất hay.
Tôi cũng thử và thấy TeX, LaTeX chỉ cần caiái lõi. Sau đó ai muốn phát triển gì thì làm cái đó.
Cám ơn Kỳ Anh nhiều.
Tôi cố gắng theo dõi chủ đề này.
 
id = 1086, parent = 1079, thread = 639, catid = 25, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong12giaitich, ip = 203.160.1.52, time = 2006/01/30 (1138624698) ,
subject = Re:dự án VnMiK cần giúp đỡ, hits = 0, karma = 0+0-,
Chắc chắn lần này Kyanh phải nhớ cho hai cái chàng diagxy và xy để tạo biểu đồ giao hoán nhé. Mà VnMiK2.1 Kyanh chưa làm xong à? Nếu người dùng có thể cài thêm các gói vào VnMiK2.1 thì tốt quá.
 
id = 1094, parent = 1086, thread = 639, catid = 25, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 203.162.219.54, time = 2006/01/31 (1138650291) ,
subject = Re:dự án VnMiK cần giúp đỡ, hits = 0, karma = 0+0-,
một chiều đi trên con đường này
hoa điệp vàng trải dưới chân tôi
ngập ngừng trong tôi như thầm hỏi
đường về truờng ôi sao lạ quá...
 
id = 1139, parent = 1094, thread = 639, catid = 25, locked = 0, moved = 0,
userid = vahamaster (guest), ip = 222.252.245.142, time = 2006/02/06 (1139243907) ,
subject = Re:dự án VnMiK cần giúp đỡ, hits = 0, karma = 0+0-,
Theo tớ thì bác không cần đưa pdftex hoặc tex vào. Một phần chúng ta nên (có khi hơi bắt buộc) các Newbie chỉ sử dụng latex format thôi. Tốt nhất là cho họ quên tex format cho đỡ phiền sau này.
Bác Kỳ ANh cũng nhớ bỏ bớt mấy cái file .exe trong thư mục texmf đi nhé. Cái nào không cần thì vứt hết. Có như thế thì mới nhẹ được, cũng như việc đóng gói sẽ nhẹ nhàng hơn.
Cheers!
 
id = 1141, parent = 1139, thread = 639, catid = 25, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 203.210.245.137, time = 2006/02/07 (1139247963) ,
subject = Re:dự án VnMiK cần giúp đỡ, hits = 0, karma = 0+0-,
mình đã duyệt qua khá kỹ các thư mục của TeXMF, MiKTeX. Bự nhất là thư mục fonts, sau đó là thư mục miktex/bintex/latex/*. Các gói thì mình bỏ gần hết nên bi chừ khá nhẹ (vnmik 2.1). Còn các fonts thì vẫn ồ ồ như cũ.
 
id = 1151, parent = 1141, thread = 639, catid = 25, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.246.116, time = 2006/02/08 (1139392301) ,
subject = Re:dự án VnMiK cần giúp đỡ, hits = 0, karma = 0+0-,
bí mật nho nhỏ: bự nhất hoá ra là gói cm-super. Đây là gói các font TYPE1 được sinh ra từ mã nguồn METAFONT nhờ textrace (???)
 
id = 1161, parent = 1151, thread = 639, catid = 25, locked = 0, moved = 0,
userid = Vahamaster (guest), ip = 222.252.245.75, time = 2006/02/10 (1139568031) ,
subject = Re:dự án VnMiK cần giúp đỡ, hits = 0, karma = 0+0-,
Tớ có font TrueType CMR. Để khi nào tớ rãnh tớ chuyển qua type 1 thử có nhỏ hơn chút nào không.
 
id = 1169, parent = 1161, thread = 639, catid = 25, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.246.18, time = 2006/02/11 (1139606261) ,
subject = Re:dự án VnMiK cần giúp đỡ, hits = 0, karma = 0+0-,
có rồi bác. rõ khổ. đúng là... vui Tết quá rồi