VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 638, contains 638, 886, 896
id = 638, parent = 0, thread = 638, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = hhp, ip = 222.253.1.232, time = 2005/12/25 (1135510418) ,
subject = Cài đặt MiKTeX, hits = 1089, karma = 0+0-,
nguyen quoc:
tui co tai ve toan bo CD MiKTeX o dia chi www.miktex.org ,
chon iso tai ve giai nen 2 lan va cai vao
nhung tui khong biet su dung tung buoc nhu the nao ...
Chào nguyen quoc,

Trong khi chờ đợi VnMiK 2.1 của Kyanh, mình hướng dẫn một số bước cơ bản cài đặt MiKTeX

1) Dùng Nero ImageDrive tạo ổ ảo chứa file .iso và mở nó ra bình thường sẽ thấy rất nhiều file và thư mục, trong đó có menu.exe
2) Chạy menu.exe
3) Click Install
4) Chọn install MiKTeX on my hard-disk và next
5) Chọn Small (hay Large, Total) và next
6) path to installation folder: ví dụ gõ C:\MiKTeX\texmf (ie, cài thư mục texmf vào C:\MiKTeX). cứ next next
7) path to root folder: ví dụ gõ C:\MiKTeX\localtexmf (ie, cài thư mục localtexmf vào C:\MiKTeX)
8) Sau đó cứ next và mua một ly café, một tờ báo để giết thời gian trong khi chờ đợi (Nếu chọn Total là chờ "phê" luôn)
9) Kiểm tra MiKteX:
+ tạo thử một file với tên là test.tex và cất trong C:\ (dùng notepad tạo nó, chú ý phầm mở rộng là .tex) có nội dung:
\documentclass{article}
\begin{document}
test MiKTeX
\end{document}
+ Biên dịch: Trong môi trường DOS chạy
cd C:\
C:\>latex test.tex
C:\>pdflatex test.tex
Bạn sẽ có 2 file chính là test.dvi và test.pdf. Click vào các file này để xem thành quả của bạn (xem test.pdf cần có adobe reader)
10) Hỏi tiếp: Các bước tiếp theo là nhiều thứ "ăn chơi" kèm theo nữa (gs, editor, gói hỗ trợ tiếng việt,...), chờ bản VnMiK 2.1 của Kyanh. Nếu chờ không nổi thì cứ lên diễn đàn hỏi tiếp sẽ có nhiều người giúp bạn.

Chúc bạn thành công
 
id = 886, parent = 638, thread = 638, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong12giaitich, ip = 203.160.1.52, time = 2006/01/10 (1136882182) ,
subject = Re:Cài đặt MiKTeX, hits = 0, karma = 0+0-,
hhp:
4) Chọn install MiKTeX on my hard-disk và next
5) Chọn Small (hay Large, Total) và next
Chào các bạn, hai hôm nay đã làm tất cả những gì để dùng được powedot nhưng vẫn không dược, bây giờ lại gặp vấn đề với MiKTeX. Mình đã lại gỡ bỏ MikTeX một lần nữa, nhưng một tuần trước đây, cài lại vẫn bình thường, còn bây giờ cài lại thì không cài được nữa, khi đang cài đến "MiKTeX doc" thì máy báo là

Loading package database...
Starting package installation...
Installation folder: "C:\texmf"
 Package repository: "F:\"
Opening repository "F:\"...
Repository type: cdrom
DBlight signature: dfb7c632409051ca9f37332eb1928be5
Estimating expenditure...
   installing: 4900 files (95 packages)

Error: Permission denied
Refreshing file name database...

Error: The file name database cannot be created.
Package installation failed.


Nhờ các bạn giúp mình xử lý chuyện này được không? Tại sao lại có thông báo như vậy. Cái này là do đĩa CD, do máy, hay do ổ CD? Bây giờ đang rất cần Tex mà không có để dùng thật là buồn. Mong mọi người giúp mình nhé.
 
id = 896, parent = 886, thread = 638, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.232.176, time = 2006/01/10 (1136910789) ,
subject = Re:Cài đặt MiKTeX, hits = 0, karma = 0+0-,
Đó là do cái CD cũ quá. CD /me mua mất gần một mớ tiền, loại khá tốt, nhưng chắc bác kô để ý nên nó bị lỗi rồi. Ráng chịu nhé . Bác thử chép cả CD vào thư mục nào đó vào ổ cứng, rồi cài từ ổ cứng xem.

Chúc may mắn!