VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 634, contains 634, 636, 749, 751, 888, 895
id = 634, parent = 0, thread = 634, catid = 22, locked = 0, moved = 0,
userid = hhp, ip = 222.253.2.190, time = 2005/12/25 (1135506930) ,
subject = @Kyanh, hits = 1204, karma = 0+0-,
+ Cứu giùm mình với, sao lúc này cứ enter là 1 thành 2 vậy.

+ Kyanh có tài liệu nào về csname như dưới đây không? Chỉ mình với

\expandafter\def\csname @[email protected]\endcsname \d{a">wiki:\d{a} (cái này trong T5 accents mà Kyanh đã sửa lại để dùng cho SWP đó)
 
id = 636, parent = 634, thread = 634, catid = 22, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.245.49, time = 2005/12/25 (1135510040) ,
subject = Re:@Kyanh, hits = 0, karma = 0+0-,
Mình kô thường xuyên online. Chuyện đúp bài này mình chưa giải quyết được vì đang bận thi mà. Cần một éc min, hoặc một moderator, như đã nói với bác đó.

Về \csname, bác đọc trong TeX by Topic (xem url mình để ở phần tài liệu). Nhiều thứ. Bác cần gì /me có thể giúp cho? (gửi bài ở phần Phát triển nhé)
 
id = 749, parent = 636, thread = 634, catid = 22, locked = 0, moved = 0,
userid = hhp, ip = 222.253.1.145, time = 2006/01/01 (1136116880) ,
subject = Re:@Kyanh, hits = 0, karma = 0+0-,
Chào Kyanh năm mới,

Mình ở NT, dạy toán tại trường ĐHTS, mỗi năm có đi Huế một lần vì trường mình có liên kết với TTGDTX ở Ngô Quyền đó. Năm này chưa đi, nếu đi Huế mình sẽ liên lạc ghé thăm Kyanh xem mặt mũi thế nào ?

Mình có liên lạc với Long qua điện thoại hôm nhờ SV trường ghé mượn quyển sách "L c".
 
id = 751, parent = 749, thread = 634, catid = 22, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.245.234, time = 2006/01/01 (1136131267) ,
subject = hình của ku kỳ, hits = 0, karma = 0+0-,
Ha ha, mặt em thì có gì mà xem. Vừa đen vừa thiếu đói nữa Xem ở đây nè:

http://viettug.org/migration/#/ka.jpg

(khi nào em chụp được cái # đẹp hơn sẽ báo bác biết )

Rất mong gặp được bác ở Huế!
 
id = 888, parent = 751, thread = 634, catid = 22, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong12giaitich, ip = 203.160.1.52, time = 2006/01/10 (1136883450) ,
subject = Re:hình của ku kỳ, hits = 0, karma = 0+0-,
kyanh:
Ha ha, mặt em thì có gì mà xem. Vừa đen vừa thiếu đói nữa
Vẫn đep đấy chứ, ít nhất là đẹp hơn .. mình

Kyanh à, bây giờ die với MikTex rồi, không còn cài từ CD của Kyanh được nữađược nữa, mình đã gửi bài đúng với chủ đề tại LINK_HERE

Mình có một thắc mắc nhỏ là những bài mới post lên thì không thấy hiện ở Trang nhà, như thế mình sợ các bài viết ấy và cả ...người viết sẽ tủi thân lắm. Đó là do Kyanh hay la do diễn đàn. Hy vọng là các bài mới được viết luôn hiện ra ở Trang nhà nhỉ?
 
id = 895, parent = 888, thread = 634, catid = 22, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.232.176, time = 2006/01/10 (1136910689) ,
subject = Re:hình của ku kỳ, hits = 0, karma = 0+0-,
Đừng buồn. Đó là hạn chế của CMS mình đang dùng ( cái tạo trang trang web này). Mình chưa khắc phục được Hiện chỉ các chủ đề mới nhất mới hiện ở trang đầu thôi Thời gian của chủ đề là bài đầu tiên của chủ đề, không phải là bài cuối cùng