VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 633, contains 633
id = 633, parent = 0, thread = 633, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = hhp, ip = 222.253.2.190, time = 2005/12/25 (1135506349) ,
subject = Output với font theo bảng mã TCVN, hits = 1447, karma = 0+0-,
@vanchutr,

Để trang điểm cho tài liệu, việc đưa thêm các font khác ngoài các font đã có trong VNTEX(HTT) vào là cần thiết (để dụ các tín đồ MS Word sang TeX).

Để bổ sung thêm các font "TCVN(ABC)" vào tài liệu , mình đã dùng thử 2 gói
+ Gói của Nguyen Dai Quy dùng font .mf
+ Gói của Nguyen Van Hanh (vntex.sty of Nguyen Van Hanh) dùng font type1
Mình đang dùng "vntex.sty of Nguyen Van Hanh" với font type1 gồm đầy đủ các font thông dụng, có một số font type1 mất một số ký tư việt và mình đã chỉnh lý lại hoàn chỉnh.

Việc dùng chung với gói vietnam cua HTT là OK. Tuy nhiên có một trục trặc đó là input theo utf8 sẽ mất đi một số ký tự việt, còn input theo viscii,tcvn,vps thì OK. Để input được theo utf8 mình đã chuyển tất cả sang encoding T5 (hơi vất vả nhưng tốt đẹp).