VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 618, contains 618, 623, 1270, 1273, 1276, 1280
id = 618, parent = 0, thread = 618, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = gahue, ip = 203.210.245.161, time = 2005/12/24 (1135424176) ,
subject = tính năng autocomlete của Winedit, hits = 1451, karma = 0+0-,
Tôi nghe nói trong Winedit có hỗ trợ autocomplete và gợi ý về các macro khi soạn thảo, nghĩa là khi đánh vào chưa hoàn chỉnh 01 macro thi nó xổ xuống 01 cửa sổ để gợi ý (giống như khi làm việc với MS visual C++). Có bác nào biết cách thiết lập trong option để sử dụng tính năng này xin chỉ giúp. Thanks
P/S: tôi chỉ quen sài PCtex cũ nên có thể xem là newbie trên diễn đàn này, mong các bác chỉ giúp (và nhanh) vì đang cần để soạn báo cáo.
 
id = 623, parent = 618, thread = 618, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.246.7, time = 2005/12/24 (1135426928) ,
subject = Re:tính năng autocomlete của Winedit, hits = 0, karma = 0+0-,
Khi dùng WinEDT ( bảo đảm là bản mới nhất, 5.x), bác gõ vào ví dụ \addto, rồi nhấn Ctrl + Enter, sẽ có PopPup hiện ra danh sách các lệnh cho bác chọn. Bác đã dùng Visual C++ thì cũng biết điều này. Việc tự động chỉnh thì /me kô rõ có option nào kô. Mình có thể nhớ nhầm tổ hợp phím tắt -- vậy hãy vào Menu Edit của nó nhé, gần cuối (cái này mình nhớ chính xác!).

Câu hỏi: WinEDT cho phép thay đổi phím tắt!?

PS: Bác hhp giúp một tay tìm cái option này đi, máy mình bị hỏng nhẹ rồi.

PS: bác có dùng LInux kô? Mần Kile hoặc Winefish thì tăng tuổi thọ nhiều lắm
 
id = 1270, parent = 623, thread = 618, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.246.214, time = 2006/02/25 (1140804097) ,
subject = Re:tính năng autocomlete của Winedit, hits = 0, karma = 0+0-,
hôm qua thầy (Mr. Phùng) hỏi về autocompletion: khi trước WinEDT của thầy tự động liệt kê các \label{*} đã đánh, rất tiện; rồi gõ vào \begin{foobar} thì \end{foobar} sẽ tự động thêm vào. Bi chừ mấy thầy bị hỏng /me kô xài WinEDT nên kô trả lời được. /me nghĩ là cần cài thêm plugins nào đó ???

Các bác có cao kiến gì kô?
 
id = 1273, parent = 1270, thread = 618, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong12giaitich, ip = 203.160.1.52, time = 2006/02/25 (1140870026) ,
subject = Re:tính năng autocomlete của Winedit, hits = 0, karma = 0+0-,
kyanh:
hôm qua thầy (Mr. Phùng) hỏi về autocompletion: khi trước WinEDT của thầy tự động liệt kê các \label{*} đã đánh, rất tiện; rồi gõ vào \begin{foobar} thì \end{foobar} sẽ tự động thêm vào. Bi chừ mấy thầy bị hỏng /me kô xài WinEDT nên kô trả lời được. /me nghĩ là cần cài thêm plugins nào đó ???

Các bác có cao kiến gì kô?
Thật sự WinEdt có những tính năng rất tốt, như Kyanh nói, đó là nó có thể thêm vào lệnh \end{} của \begin{} tương ứng, rồi việc gán nhãn, hoặc tham chiếu đến tài liệu tham khảo. Sau khi đã gán nhãn cho tài liệu tham khảo hoặc công thức, hoặc định lý,..., thì khi muốn tạo tham chiếu \ref{} hoặc \cite{} thì ngay lập tưc một danh mục các nhãn mà ta đã gán trước đó hiện ra cho phép mình chọn. Điều này không thấy(chưa thấy) ở các Editor khác. Rồi việc chọn màu cũng đơn giản hơn các Editor khác rất nhiều.
 
id = 1276, parent = 1273, thread = 618, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = tsnsidon, ip = 220.231.83.163, time = 2006/02/25 (1140886639) ,
subject = Re:tính năng autocomlete của Winedit, hits = 0, karma = 0+0-,
Try it in WinEdt:

\begin{foo}} %Đóng ngoặc móc hai phát B)


Ban se thay ngay effect

Doi voi \ref va \cite, y tu mo popup len

Keystroke "Ctrl+Enter": correct
 
id = 1280, parent = 1273, thread = 618, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.246.17, time = 2006/02/26 (1140891930) ,
subject = Re:tính năng autocomlete của Winedit, hits = 0, karma = 0+0-,
Cuong12giaitich:
Thật sự WinEdt có những tính năng rất tốt,... Điều này không thấy(chưa thấy) ở các Editor khác. Rồi việc chọn màu cũng đơn giản hơn các Editor khác rất nhiều.
Bác xài Kile và Winefish ở Linux chưa thế