VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 606, contains 606, 608, 613, 614, 620, 627, 629, 635, 637, 716, 717, 721
id = 606, parent = 0, thread = 606, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.247.127, time = 2005/12/24 (1135365836) ,
subject = cài gói latex mới tải về (Windows), hits = 10566, karma = 0+0-,
Keywords: Windows, MikTeX, TeXMF

Trước hết

* Phải nắm sơ qua về cấu trúc thư mục texmf. Trên hệ thông của bạn, tìm kiếm ở ổ đĩa C: (cài đặt thông thường của miktex) sẽ thấy hai thư mục sau:
c:\localtexmf % thư mục TeXMF địa phương 
c:\texmf % thư mục TeXMF gốc

* Tò mò một chút, bạn vào xem bên trong các thư mục đó có gì? Cấu trúc của chúng có nhiều điểm tương tự nhau. Hãy nhớ đếu cấu trúc của thư mục TeXMF gốc , ở mức 1, nó có các thư mục con: fonts, dvips, tex, ...

* Anh chàng sau, c:\texmf thì bạn đừng đụng vào. Vì mỗi lần thay đổi, nâng cấp miktex thì thay đổi của bạn bị xóa bỏ. (Mặc dù vậy, nếu bạn cài đặt vntex thì có thể bạn phải cần tới chàng đó)

* Chàng c:\localtexmf là thư mục chứa các cấu hình, cơ sở dữ liệu, các font bitmap (sinh tự động). Thư mục này thường xuyên thay đổi bởi miktex, và có thể bởi chính bạn -- bạn có thể thêm các gói vào trong thư mục này!

* Nhưng, chúng tôi khuyến cáo bạn tạo cho mình một thư mục TeXMF mới. Điều này hết sức cần thiết, nhất là khi bạn làm việc thường xuyên với một máy tính nào đó, và bạn thích cài thêm các gói mới! Và nhiều ý do khác...

Tạo thư mục TeXMF cá nhân

* Trước tiên, bạn tạo thư mục d:\mytexmf\tex\latex\kyanh (dấu gạch ngược chỉ thư mục con; tạo ở ổ D: cho an toàn, có thể đổi tên mytexmf và tên kyanh tùy ý bạn). Ngòai ra, bạn có thể, tạo các thư mục khác: d:\mytexmf\tex\latex\powerdot, d:\mytexmf\tex\latex\ntheorem, d:\mytexmf\tex\latex\xyzzz... Mỗi thư mục con powerdot, ntheorem, xyzzz ứng với một gói bất ký nào đó. Trong các thư mục này, là nơi chứa các tập tin *.sty, *.cls, *.tex

Bây giờ, hãy hình vẽ sau

http://sarovar.viettug.org/img/mo-root-tab.png

Đó là tab root khi chạy chương trình MO.exe. Hãy dùng phím Add để thêm thư mục, chọn thư mục d:\mytexmf. Sau đó dùng Move Up để chuyển thư mục d:\mytexmf vào vị trí thứ hai (sau LocalTeXMF). Cuối cùng thì nhấn Refresh FNDB

* Sau này, khi cài gói mới tải về, bạn cài vào d:\mytexmf, như hướng dẫn sau đây. Tất nhiên, bạn có thể thay thư mục đó bởi c:\texmf hoặc c:\localtexm -- trong trường hợp đó, hãy biết bạn đang làm gì!

Cài đặt gói

* Giả sử có gói xyz tải về từ internet, từ http://ctan.org/,... Hướng dẫn này để cài gói đó!

* Xả nén gói: gói tải về thường ở dạng nén, phổ biến nhất là *.zip, sau đó là *.tgz, *.bz2,... Dùng WinRAR có thể mở hầu hết các dạng nén đó. Hãy bỏ qua thư mục con của kết quả xả nén, nếu thư mục con đó là src/ hoặc source/ (chúng chỉ có giá trị tham khảo).

* Công việc tiếp theo là đọc tài liệu hướng dẫn của gói. Thường tài liệu có trong thư mục doc trong kết quả xả nén, ở dạng PDF hoặc DVI ==> chịu khó đọc tiếng Anh. Cũng có khi tài liệu đựơc cho trong tập tin README hoặc README.txt. Tập tin này có khi do tác giả dùng Unix, Linux tạo nên (như mình vậy!), bạn nên mở chúng bằng WordPad, hay trong chính TeXEditor của bạn. Ví dụ khi cài lớp powerdot, bạn phải đọc kỹ hướng dẫn của nó (hoặc bản tài liệu tiếng Việt!)

* Nhưng nếu đã là người dùng có kinh nghiệm, bạn hãy tạo thư mục mới d:\mytexmf\tex\latex\xyz, tìm các tập tin *.sty, *.cls, *.tex có trong kết quả xả nén, chép vào d:\mytexmf\tex\latex\xyz

* Nếu không có các tập tin *.sty, *.cls, *.tex, bạn tìm đến thư mục source/, nơi chứa tập tin *.ins, *.dtx. Bạn hãy mở tập tin *.ins trong TeXEditor của bạn. Nếu dùng Windows, có khi bạn không thấy đuôi của tập tin đó -- hãy để ý rằng thường tập tin như vậy có biểu tượng màu xanh, với một mũi tên click sáng vào hình quả địa cầu (windows stupid thật). Bạn đừng nhấn đúp vào tập tin, mà hãy mở TeXEditor trước, chọn Menu File/Open rồi chọn mở tài liệu *.ins đó!

Sau khi mở tập tin *.ins trong TeXEditor, bạn thử biên dịch nó bằng LaTeX! Trở lại thư mục chứa tập tin *.ins, bạn sẽ thấy xuất hiện các tập tin *.sty, *.cls,... Chép chúng vào d:\mytexmf\tex\latex\xyz

* Cập nhật dữ liệu cho MikTeX: chạy mo.exe và chọn Refresh Now
 
id = 608, parent = 606, thread = 606, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.247.127, time = 2005/12/24 (1135366131) ,
subject = Re:cài gói latex mới tải về (Windows), hits = 0, karma = 0+0-,
PS: bài này ở box MikTeX mới đúng
 
id = 613, parent = 606, thread = 606, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = hhp, ip = 222.253.2.39, time = 2005/12/24 (1135416967) ,
subject = Re:cài gói latex mới tải về (Windows), hits = 0, karma = 0+0-,
kyanh:
....Đó là tab root khi chạy chương trình MO.exe. Hãy dùng phím Add để thêm thư mục, chọn thư mục d:\mytexmf. Sau đó dùng Move Up để chuyển thư mục d:\mytexmf vào vị trí thứ hai (sau LocalTeXMF). Cuối cùng thì nhấn Refresh FNDB
Mình bổ sung thêm phần này.
+ Thứ tự trong root là rất quan trọng, MiKTeX sẽ ưu tiên tìm trong thư mục ở trên trước rồi mới xuống các thư mục phía dưới. Do đó nếu có một cập nhật nào đó mà bạn chưa hay không muốn đưa vào thư mục texmf gốc được, thì thư mục chứa cập nhật nên cho nằm trên thư mục texmf gốc .
+ Cấu trúc trong thư mục tự tạo phải giống như cấu trúc của thư mục texmf gốc .
 
id = 614, parent = 606, thread = 606, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = hhp, ip = 222.253.2.39, time = 2005/12/24 (1135416983) ,
subject = Re:cài gói latex mới tải về (Windows), hits = 0, karma = 0+0-,
kyanh:
....Đó là tab root khi chạy chương trình MO.exe. Hãy dùng phím Add để thêm thư mục, chọn thư mục d:\mytexmf. Sau đó dùng Move Up để chuyển thư mục d:\mytexmf vào vị trí thứ hai (sau LocalTeXMF). Cuối cùng thì nhấn Refresh FNDB
Mình bổ sung thêm phần này.
+ Thứ tự trong root là rất quan trọng, MiKTeX sẽ ưu tiên tìm trong thư mục ở trên trước rồi mới xuống các thư mục phía dưới. Do đó nếu có một cập nhật nào đó mà bạn chưa hay không muốn đưa vào thư mục texmf gốc được, thì thư mục chứa cập nhật nên cho nằm trên thư mục texmf gốc .
+ Cấu trúc trong thư mục tự tạo phải giống như cấu trúc của thư mục texmf gốc .

PS: @Kyanh, mình chỉ enter một lần mà sao có đến 2 bài giống nhau vậy??
 
id = 620, parent = 614, thread = 606, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.246.7, time = 2005/12/24 (1135426357) ,
subject = Re:cài gói latex mới tải về (Windows), hits = 0, karma = 0+0-,
Thứ tự đó quan trọng lắm. Mình luôn đề nghị thư mục d:\mytexmf nằm ở vị trí thứ hai sau localtexmf. Cám ơn bác hhp đã nhấn mạnh.

PS: Cái chuyện post hai bài /me cũng kô hiểu Đã dùng hàm chặn dúp bài rồi mà vẫn chưa fix xong. Tạm chấp nhận vậy!
 
id = 627, parent = 620, thread = 606, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = nguyenquoc, ip = 203.162.3.154, time = 2005/12/24 (1135440920) ,
subject = Re:cài gói latex mới tải về (Windows), hits = 0, karma = 0+0-,
tui co tai ve toan bo CD MiKTeX o dia chi www.miktex.org ,
chon iso tai ve giai nen 2 lan va cai vao
nhung tui khong biet su dung tung buoc nhu the nao .
mong mong nguoi c o the tai ve va su dung roi huong dan cho moi nguoi cung xai
nho moi nguoi cung nhau hop suc lai va viet thanh 1 tai lieu hoan chinh va up len cho moi nguoi tham khao. vi khong co thoi gian vao mang . vi vay nho moi nguoi giup dum
thanks.
 
id = 629, parent = 627, thread = 606, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.246.245, time = 2005/12/25 (1135448715) ,
subject = Re:cài gói latex mới tải về (Windows), hits = 0, karma = 0+0-,
* Tập tin ISO tải về phải dùng chương trình như Nero để burn ra đĩa rồi mới cài!

* Tài liệu ư? Có nhiều lắm, tại bác kkô hỏi nên kô ai trả lời thôi.

* Sau tết mìh sẽ hòan thành bản VnMiK 2.1, mọi người xài tex chỉ cần một lần cài đặt là xong! Việc viết tài liệu cho MikTeX cũng thừa!

* PS: lần sau bác vui lòng gửi bài đúng chủ đề! Cám ơn!
 
id = 635, parent = 627, thread = 606, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = hhp, ip = 222.253.1.232, time = 2005/12/25 (1135509984) ,
subject = Re:cài gói latex mới tải về (Windows), hits = 0, karma = 0+0-,
nguyen quoc:
tui co tai ve toan bo CD MiKTeX o dia chi www.miktex.org ,
chon iso tai ve giai nen 2 lan va cai vao
nhung tui khong biet su dung tung buoc nhu the nao ...
Chào nguyen quoc,

Trong khi chờ đợi VnMiK 2.1 của Kyanh, mình hướng dẫn một số bước cơ bản cài đặt MiKTeX

1) Dùng Nero ImageDrive tạo ổ ảo chứa file .iso và mở nó ra bình thường sẽ thấy rất nhiều file và thư mục, trong đó có menu.exe
2) Chạy menu.exe
3) Click Install
4) Chọn install MiKTeX on my hard-disk và next
5) Chọn Small (hay Large, Total) và next
6) path to installation folder: ví dụ gõ C:\MiKTeX\texmf (ie, cài thư mục texmf vào C:\MiKTeX). cứ next next
7) path to root folder: ví dụ gõ C:\MiKTeX\localtexmf (ie, cài thư mục localtexmf vào C:\MiKTeX)
8) Sau đó cứ next và mua một ly café, một tờ báo để giết thời gian trong khi chờ đợi (Nếu chọn Total là chờ "phê" luôn)
9) Kiểm tra MiKteX:
+ tạo thử một file với tên là test.tex và cất trong C:\ (dùng notepad tạo nó, chú ý phầm mở rộng là .tex) có nội dung:
\documentclass{article}
\begin{document}
test MiKTeX
\end{document}
+ Biên dịch: Trong môi trường DOS chạy
cd C:\
C:\>latex test.tex
C:\>pdflatex test.tex
Bạn sẽ có 2 file chính là test.dvi và test.pdf. Click vào các file này để xem thành quả của bạn (xem test.pdf cần có adobe reader)
10) Hỏi tiếp: Các bước tiếp theo là nhiều thứ "ăn chơi" kèm theo nữa (gs, editor, gói hỗ trợ tiếng việt,...), chờ bản VnMiK 2.1 của Kyanh. Nếu chờ không nổi thì cứ lên diễn đàn hỏi tiếp sẽ có nhiều người giúp bạn.

Chúc bạn thành công
 
id = 637, parent = 635, thread = 606, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.245.49, time = 2005/12/25 (1135510180) ,
subject = Re:cài gói latex mới tải về (Windows), hits = 0, karma = 0+0-,
Mấy bác lại nhầm chủ đề rồi. Sau này có ngưòi khác hỏi lại phiền hà lắm, phải trả lời đi trả lời lại. Bác hhp có thể mở một topics mới mà!
 
id = 716, parent = 637, thread = 606, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong12giaitich, ip = 203.160.1.52, time = 2006/01/01 (1136057607) ,
subject = Re:cài gói latex mới tải về (Windows), hits = 0, karma = 0+0-,
kyanh:
Mấy bác lại nhầm chủ đề rồi. Sau này có ngưòi khác hỏi lại phiền hà lắm, phải trả lời đi trả lời lại. Bác hhp có thể mở một topics mới mà!
Có lẽ vấn đề này thì không nhần đâu nhỉ? Cũng là vấn đề cài các gói mới tải về thôi.

Mọi người có thể nói cho mình rõ hơn nguyên lý làm việc hay nói cách khác là quá trình làm việc của hệ thông MikTex khi cài một gói nào đó được không?

1. Nếu như đã cài một gói nào đó, (ví dụ như xcolor) thì khi cài lại gói đó (có thể là gói mới hơn) thì gói cũ có được thay thế bằng gói mới không?

2. Khi tạo ra thư mục riêng ở ổ D như Kyanh nói thì khi Refresh Now MikTex lại cập nhật vào ổ C:\ nới chứa thư mục gốc của MikTex à?

Mình vẫn muốn biết nguyên lý làm việc từ đầu đến cuối trong hệ thống MikTex khi cài một gói nào đó. Mong mọi người giúp nhé. Xin cảm ơn.


PS: Tối cuối năm, buồn quá nên lại ra với Viettug thôi.
 
id = 717, parent = 716, thread = 606, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.246.15, time = 2006/01/01 (1136058043) ,
subject = Re:cài gói latex mới tải về (Windows), hits = 0, karma = 0+0-,
các thư mục thêm vào cần phải được nhận biết bởi miktex, thông qua chương trình mo.exe

cơ sở dữ liệu của miktex lưu ở \localtexmf, thư mục này có thể ở bất kứ đâu nhưng thường nhất là c:\localtexmf

thứ tự các thư mục được cho nhờ mo.exe như hình vẽ sau:

http://sarovar.viettug.org/img/mo-root-tab.png

rất quan trọng, như bác hhp đã tái khẳng định. bất kể gói đó mới hay kũ, gói nào ở thư mục nằm ở trên sẽ được nạp trước. Không nhất thiết phải xóa gói kũ đi rồi cài gói mới ( xóa gói kũ thì alter c:\texmf, mà mình nói là điều này kô nên ) -- trừ chàng vntex.

PS:

Hê, bác buồn ra ViệtTUG ư? Hỏng kiếm em nào ngồi tán phóc cho dzui

Thanks bác, vì bác đã mến ViệtTUG đến thế Hay là ViệtTUG làm bác rầu với powerdot
 
id = 721, parent = 717, thread = 606, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong12giaitich, ip = 203.160.1.52, time = 2006/01/01 (1136059065) ,
subject = Re:cài gói latex mới tải về (Windows), hits = 0, karma = 0+0-,
kyanh:
các thư mục thêm vào cần phải được nhận biết bởi miktex, thông qua chương trình mo.exe

cơ sở dữ liệu của miktex lưu ở \localtexmf, thư mục này có thể ở bất kứ đâu nhưng thường nhất là c:\localtexmf
Như vậy là việc tạo ra thư mục khác ở ổ D chẳng hạn, thì không ảnh hưởng gì phải không? Chỉ có điều trong tab root của mo.exe chọn thư mục đã tạo theo hướng dẫn là được đúng không?

PS
Hê, bác buồn ra ViệtTUG ư? Hỏng kiếm em nào ngồi tán phóc cho dzui
Nhiều "em" qua nên mới phải trốn ra với Viettug chứ
Hay là ViệtTUG làm bác rầu với powerdot
Không rầu đâu, cần phải học hỏi thêm về Tex chứ thấy còn kém quá. Nhất định phải dùng được powerdot trước 5/1/5/1/5/1/5/1/5/1