VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 595, contains 595, 677, 680, 3145, 3663, 3665, 3671, 3673, 3674, 3675, 3676, 3686, 3689, 3692, 3698, 3700, 3702, 3708, 3738, 4508, 4510, 4512, 4551, 4552
id = 595, parent = 0, thread = 595, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.246.144, time = 2005/12/22 (1135270111) ,
subject = tạo hiệu ứng cho trình diễn, hits = 7553, karma = 0+0-,
* xem tài liệu hướng dẫn powerdot trước khi gửi câu hỏi

Các hiệu ứng:

/Split Two lines sweep across the screen to reveal the new page similar to opening a curtain.

/Blinds Similar to /Split, but with several lines resembling “Venetian blinds”

/Box A box enlarges from the center of the old page to reveal the new one.

/Wipe A single line “wipes” across the old page to reveal the new one.

/Dissolve The old page “dissolves” to reveal the new one.

/Glitter Similar to /Dissolve, except the eect sweeps from one edge to another.

/R (Replace) The old page is simply replaced with the new one without any special effect. This is the default.

Các tham số bổ sung:

/D Duration of the transition eect in seconds (applies to all eects)

/Di (Direction) Direction of the movement (multiples of 90 only). Values increase in a counterclockwise fashion, 0 points to the right (for /Wipe and /Glitter).

/Dm (Dimension) Possible values are /H or /V for a horizontal or vertical eect, respectively (for /Split and /Blinds).

/M (Motion) Specifies whether the eect is performed from the center out or the edges in. Possible values are /I for in and /O for out (for /Split and /Box).

(theo tài liệu của pdfscreen)
 
id = 677, parent = 595, thread = 595, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = vanchutr, ip = 222.253.2.121, time = 2005/12/30 (1135933013) ,
subject = Re:tạo hiệu ứng cho trình diễn, hits = 0, karma = 0+0-,
Bạn Kyanh thân,
Tôi đã mail (attach) cho bạn file demo về Powerdot. Trong hai ví dụ về Toán tôi đã dùng hai hiệu ứng Wipe và Box. Bạn xem thử và mong bạn góp ý.
Trương Văn Chú
 
id = 680, parent = 677, thread = 595, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.245.13, time = 2005/12/30 (1135947024) ,
subject = Re:tạo hiệu ứng cho trình diễn, hits = 0, karma = 0+0-,
Cám ơn thầy. Em sẽ sớm upload lên trang web ViệtTUG để mọi người cùng nhau mổ xẻ ( thầy sợ chưa ! ) Chiều nay, bi chừ em còn phải đi vá cái xe đạp, hỏng rồi
 
id = 3145, parent = 677, thread = 595, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.234.203, time = 2006/12/15 (1166191389) ,
subject = Re:tạo hiệu ứng cho trình diễn, hits = 0, karma = 0+0-,
vanchutr:
Tôi đã mail (attach) cho bạn file demo về Powerdot. Trong hai ví dụ về Toán tôi đã dùng hai hiệu ứng Wipe và Box. Bạn xem thử và mong bạn góp ý.
Trời đát. Quên gửi link lên mất

http://download.viettug.org/?files=powe … eg-tvc.zip

So sorry
 
id = 3663, parent = 3145, thread = 595, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = phuongnam, ip = 123.22.82.202, time = 2007/06/16 (1181992684) ,
subject = Re:tạo hiệu ứng cho trình diễn, hits = 0, karma = 0+0-,
Thưa diễn đàn, trong tập tin mà tôi soạn trong Powerdot, làm thế nào để khi ta click vào nhãn của slide ở \tableofcontents, thì nội dung của slide đó được hiển thị (tức nó liên kết đến ngay slide)?
 
id = 3665, parent = 3663, thread = 595, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.232.164, time = 2007/06/16 (1182005822) ,
subject = Re:tạo hiệu ứng cho trình diễn, hits = 0, karma = 0+0-,
Để tạo slide mục lục, ta làm như sau:
% một số tuỳ chọn khác có thể xem trong tài liệu
\begin{slide}[toc=,bm=]{Mục lục}
  \tableofcontents[content=all]
\end{slide}

Khi đó, các liên kết sẽ được tự động sinh ra (mặc định).
 
id = 3671, parent = 3665, thread = 595, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = phuongnam, ip = 123.22.82.214, time = 2007/06/18 (1182163922) ,
subject = Re:tạo hiệu ứng cho trình diễn, hits = 0, karma = 0+0-,
Tôi đã làm theo viettug hướng dẫn, nhưng các slide vẫn không liên kết với nhau. Khi tôi click vào nhãn của một slide, thì nó ra thông báo của notepad, chứ không phải là nội dung của slide đó.
 
id = 3673, parent = 3671, thread = 595, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = dduyhai, ip = 58.187.8.125, time = 2007/06/19 (1182203274) ,
subject = Re:tạo hiệu ứng cho trình diễn, hits = 0, karma = 0+0-,
Bạn phuongnam có thể gửi file nguồn lên để mọi người xem được không?
 
id = 3674, parent = 3671, thread = 595, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.232.164, time = 2007/06/19 (1182242226) ,
subject = Re:tạo hiệu ứng cho trình diễn, hits = 0, karma = 0+0-,
phuongnam:
thì nó ra thông báo của notepad
Lạ quá. Phương Nam chép cho mình thông báo đó đi. Đây là sự cố lần đầu tiên mình biết.
 
id = 3675, parent = 3674, thread = 595, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = phuongnam, ip = 123.22.82.38, time = 2007/06/19 (1182246854) ,
subject = Re:tạo hiệu ứng cho trình diễn, hits = 0, karma = 0+0-,
Toi se goi cho viettug tap nguon. Viettug cho toi dia chi email duoc khong? Nhieu khi upload len khong duoc, hoac no de die lam.
 
id = 3676, parent = 3675, thread = 595, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.232.164, time = 2007/06/19 (1182248850) ,
subject = Re:tạo hiệu ứng cho trình diễn, hits = 0, karma = 0+0-,
Email của mình là viettug ở gmail.com . Quan trọng là mình cần biết cái thông báo mà Phương Nam nói!
 
id = 3686, parent = 3676, thread = 595, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = phuongnam, ip = 123.22.81.98, time = 2007/06/20 (1182336626) ,
subject = Re:tạo hiệu ứng cho trình diễn, hits = 0, karma = 0+0-,
Đây là tập tin của mà tôi thực tập. Mong sự giúp đỡ của mọi người. Có thể là tôi nhầm lẫn về cái thông báo ở trong Notepad.
LINK_HERE
 
id = 3689, parent = 3686, thread = 595, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = phuongnam, ip = 123.22.81.98, time = 2007/06/20 (1182337777) ,
subject = Re:tạo hiệu ứng cho trình diễn, hits = 0, karma = 0+0-,
Tôi gởi cho viettug theo địa chỉ [email protected] nhưng nó báo sai địa chỉ. Chắc là bác đã sử dụng địa chỉ mới?
 
id = 3692, parent = 3689, thread = 595, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.232.164, time = 2007/06/20 (1182350685) ,
subject = Re:tạo hiệu ứng cho trình diễn, hits = 0, karma = 0+0-,
Phương Nam ơi, email của mình là: [email protected] . Cheers
 
id = 3698, parent = 3686, thread = 595, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.253.26.47, time = 2007/06/21 (1182415177) ,
subject = Re:tạo hiệu ứng cho trình diễn, hits = 0, karma = 0+0-,
Phương Nam,

mình đã coi qua ví dụ mà PN gửi

1/ khi dùng powerdot, thì biên dịch DVI2PDF (bằng dvipdfm hoặc dvipdfmx) đều không như ý: kết quả là PN đã được tập tin PDf không có các liên kết như đã nêu ra. thực tế thì tập tin PDF đó hoàn toàn sai lệch

2/ với powerdot , kết quả DVI chỉ là "tạm". Mặc dù với miktex mới nhất, trình xem YAP có thể render được tập tin DVI/powerdot, nhưng chậm và kết quả nhiều khi không đạt

3/ tóm lại: để biên dịch trình diễn PDf, cần theo con đưòng sau:

- biên dịch ra tập tin DVI
- biên dịch ra tập tin PS (từ kết quả DVI, bằng DVIPS)
- sau khi thành công, biên dịch PS2PDF

Trong thư *.doc mà PN gửi cho mình, mình không thấy PN nhắc đến bước 2. Vì thế, mong PN thử lại nhé.

Mình đã biên dịch thành công tập tin mà pN gửi (phải cài thêm gói esvect), được kết quả này file:phuongnam_powerdot_2.pdf

4/ Về câu hỏi liên quan đến YAP: PN tốt nhất là cài lại miktex + winedt (cài miktex trước).

Chúc vui vẻ.
 
id = 3700, parent = 3698, thread = 595, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = phuongnam, ip = 123.22.83.168, time = 2007/06/21 (1182424108) ,
subject = Re:tạo hiệu ứng cho trình diễn, hits = 0, karma = 0+0-,
viettug ơi, tập tin không thể download được. Sao viettug không trả lời câu hỏi là tại sao chức năng tạo tập tin PDF từ ps2pdf của tôi không thực hiện được?
 
id = 3702, parent = 3700, thread = 595, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.253.29.90, time = 2007/06/22 (1182446262) ,
subject = Re:tạo hiệu ứng cho trình diễn, hits = 0, karma = 0+0-,
Chào PN!

Sáng nay đường truyền ADSL chỗ mình làm việc bị hỏng. Do đó, repository của ViệtTUG không cập nhật kịp thời cơ sở dữ liệu của nó (thực tế là đã bị phá hỏng hoàn toàn).

Bây giờ, PN có thể tải được rồi đó.

Về ps2pdf: có các khả năng:
- hoặc là PN chưa tạo ra tập tin PS bằng dvips
- hoặc là PN chưa có ghostscript: Nếu dùng miktex <= 2.4 (cũ quá rồi!!!), thì phải cài thêm ghostscript mới có thể chạy ps2pdf; miktex >= 2.5 thì không cần tới ghostscript bên ngoài, tuy nhiên, WinEDT lại không nhận ra điều này (lỗi của winedt???): winedt luôn yêu cầu có ghostscript cài từ bên ngoài.

Xin lỗi PN vì mình cũng vừa kiểm tra sự cố về ps2pdf trên Winedt. [ mình nghĩ chủ quan rằng PN chưa tạo tập tin PS ].

Mặc dù có thể tiến hành bằng dòng lệnh, nhưng với PN có thể phức tạp. PN có thể làm như sau:
* tải và cài đặt ghostscript: bản AFPL hoặc bản GPL
* tải và cài đặt ghostview: ftp://mirror.cs.wisc.edu/pub/mirrors/gh … v48w32.exe

* cấu hình lại winedt: Options / Configuration Wizard / Diagnosis / Diagnosis System / OK

Chúc thành công!
 
id = 3708, parent = 3702, thread = 595, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = phuongnam, ip = 123.22.83.240, time = 2007/06/23 (1182590922) ,
subject = Re:tạo hiệu ứng cho trình diễn, hits = 0, karma = 0+0-,
viettug mến, tập tin *powerdot của tôi các slide đã liên kết được với nhau. Tôi đã dùng vietex để biên dịch. Như vậy là winedt của tôi bị lỗi. Cám ơn vietug đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong thời gian qua.
 
id = 3738, parent = 3708, thread = 595, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = phuongnam, ip = 123.22.84.212, time = 2007/07/08 (1183831989) ,
subject = Re:tạo hiệu ứng cho trình diễn, hits = 0, karma = 0+0-,
Gởi Viettug, thực ra winedt của tôi không có lỗi mà là do tôi không biết cấu hình lại winedt. Nay thì tôi đã làm được rồi.
 
id = 4508, parent = 3738, thread = 595, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = phuongnam, ip = 123.22.86.205, time = 2008/04/25 (1209104734) ,
subject = Re:tạo hiệu ứng cho trình diễn, hits = 0, karma = 0+0-,
Thưa diễn đàn, tôi dùng gói powerdot để trình chiếu. Tôi dùng template Husky. Tôi muốn không có bảng Mục lục ở bên trái thì tôi làm thế nào?
 
id = 4510, parent = 4508, thread = 595, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = dduyhai, ip = 122.23.177.187, time = 2008/04/26 (1209161849) ,
subject = Re:tạo hiệu ứng cho trình diễn, hits = 0, karma = 0+0-,
Bạn thử dùng \begin{wideslide} ... \end{wideslide} thay cho môi trường \begin{slide} ... \end{slide} xem sao.
 
id = 4512, parent = 4510, thread = 595, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = phuongnam, ip = 123.22.88.96, time = 2008/04/26 (1209202043) ,
subject = Re:tạo hiệu ứng cho trình diễn, hits = 0, karma = 0+0-,
Tôi đã dùng file của Kỳ Anh trong phần huớng dẫn về Powerdot và đã làm được rồi. Tuy nhiên, template mà Kỳ Anh dùng là default. Tôi chưa biết cách chuyển sang template khác.
 
id = 4551, parent = 4512, thread = 595, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = vdhvu, ip = 137.224.232.77, time = 2008/05/03 (1209768067) ,
subject = Re:tạo hiệu ứng cho trình diễn, hits = 0, karma = 0+0-,
Có phải ý bạn là thay đổi Template khác? Nếu đúng vậy thì trong phần đầu khai báo như sau:

\documentclass[style=ten_style]{powerdot}
 
id = 4552, parent = 4551, thread = 595, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = phuongnam, ip = 123.22.89.0, time = 2008/05/03 (1209815466) ,
subject = Re:tạo hiệu ứng cho trình diễn, hits = 0, karma = 0+0-,
Cám ơn bác, tôi đã làm được ngay sau đó rồi.