VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 594, contains 594, 596, 600, 858, 867, 1006
id = 594, parent = 0, thread = 594, catid = 22, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.246.144, time = 2005/12/22 (1135269600) ,
subject = @gửi bác hhp, hits = 1111, karma = 0+0-,
Chào bác!

Rất mừng vui là sau vụ đụng ở box MakeIndex, bác đã trở lại. Cám ơn bác. ( /me xin nói lại tí xíu: công bố ở public thì cần thận trọng tí xíu Cũng là để bảo vệ quyền lơi của nhau thôi. )

/me thấy bài bác viết về gói wrapfig. Xem bài ở IE thấy bị tràn trang (FF thì chắc kô sao cả), bác có thể login vào và edit lại không? Cho tới khi vừa ý. Cám ơn bác trước.

Bác có làm VNR+SWP. Cũng có nhiều người sẽ cần. Tạm thời dùng PDF đi. Sao bác kô công bố chính thức?

Ngoài ra, bác có thể tham gia ViệtTUG với tư cách admin? Trước hết, bác có thể đang ký một tài khoản ở Sarovar.org/ và có thể release các sản phẩm của bác ( xem ở http://viettug.org/migration/#/project/showfiles.php?group_id=170 ). (Nếu có đăng ký, bác gửi bài thông báo ở đây!)

Mình phải nhờ bác hoặc ai đó, vì sắp bước vào giai đoạn khó khăn về thời gian và tài chính

Cám ơn bác rất nhiều!
 
id = 596, parent = 594, thread = 594, catid = 22, locked = 0, moved = 0,
userid = hhp, ip = 203.210.249.68, time = 2005/12/23 (1135273536) ,
subject = Re:@gửi bác hhp, hits = 0, karma = 0+0-,
kyanh:
Rất mừng vui là sau vụ đụng ở box MakeIndex, bác đã trở lại. Cám ơn bác.!
Sao lại không trở lại . Mình phải cảm ơn bác mới đúng chứ! Thật tình mình không để ý chuyện này.
/me thấy bài bác viết về gói wrapfig. Xem bài ở IE thấy bị tràn trang
Do mình vội đến giờ lên lớp nên copy đại bỏ vào. Mình đã sửa lại rồi.
Bác có làm VNR+SWP. Cũng có nhiều người sẽ cần. Tạm thời dùng PDF đi. Sao bác kô công bố chính thức?
Mình bị kẹt ở .dvi qúa lâu mà chưa thấy giải pháp. Chắc trước mắt chấp nhận PDF. Mình sẽ chỉnh trang lại cho "sáng sủa" và thêm nhiều "font" hỗ trợ tiếng Việt vào cho anh em tuỳ thích lựa chọn. Rồi sẽ gửi lên đây.
Ngoài ra, bác có thể tham gia ViệtTUG với tư cách admin? Trước hết, bác có thể đang ký một tài khoản ở Sarovar.org/ và có thể release các sản phẩm của bác ( xem ở http://viettug.org/migration/#/project/showfiles.php?group_id=170 ). (Nếu có đăng ký, bác gửi bài thông báo ở đây!)
Rất cám ơn Kyanh về đề nghị này. Mình sẽ suy nghĩ và thu xếp công việc đã.
 
id = 600, parent = 596, thread = 594, catid = 22, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.246.200, time = 2005/12/23 (1135336580) ,
subject = Re:@gửi bác hhp, hits = 0, karma = 0+0-,
Thật tuyệt vời! Rất vui đã được làm quen với bác
 
id = 858, parent = 596, thread = 594, catid = 22, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.247.240, time = 2006/01/06 (1136492764) ,
subject = Re:@gửi bác hhp, hits = 0, karma = 0+0-,
Rồi sẽ gửi lên đây.Ngoài ra, bác có thể tham gia ViệtTUG với tư cách admin? Trước hết, bác có thể đang ký một tài khoản ở Sarovar.org/ và có thể release các sản phẩm của bác ( xem ở http://viettug.org/migration/#/project/showfiles.php?group_id=170 ). (Nếu có đăng ký, bác gửi bài thông báo ở đây!)Rất cám ơn Kyanh về đề nghị này. Mình sẽ suy nghĩ và thu xếp công việc đã.
Bác có thể giúp đỡ ( đặc biệt mảng : OmageVN và VN-SWP ), hoặc giới thiệu bạn sinh viên nào đó có ham thích và có khả năng. Tết này về trường mình cũng tìm vài em.

Mình vừa release vn-swp ở sarovar xong. Ở đó chỉ chấp nhận 2MB nên phải chia nhỏ ra. Bác có hứng thú thì đăng ký một acc. ở http://viettug.org/migration/#/ rồi sẽ phân quyền éc min cho bác.

Cám ơn!
 
id = 867, parent = 858, thread = 594, catid = 22, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong12giaitich, ip = 203.160.1.45, time = 2006/01/07 (1136629820) ,
subject = Re:@gửi bác hhp, hits = 0, karma = 0+0-,
hhp à, bạn có thể tiếp tục giúp mình cái vụ omegavn chứ? Cảm ơn bạn nhiều.

PS: hhp có thể gửi qua mail cho mình xin bộ font thư pháp không? Mình thật sự rất ấn tượng với font này
 
id = 1006, parent = 867, thread = 594, catid = 22, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong12giaitich, ip = 203.160.1.52, time = 2006/01/22 (1137863003) ,
subject = Re:@gửi bác hhp, hits = 0, karma = 0+0-,
Gửi hhp, hôm nay mình vẫn chưa nhận được mail về bộ font của hhp. Mong hhp gửi giúp mình nhé. Cảm ơn hhp