VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 58, contains 58, 70, 72, 106, 112, 447, 448, 449, 450, 452, 453, 456, 457, 459, 553, 555, 578, 581, 586, 590, 2509, 2510, 2512, 2518, 2624, 2645, 3754, 3759, 3766, 3767, 4597, 4598, 4606, 4607, 4769, 4770, 4771, 4773
id = 58, parent = 0, thread = 58, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 221.132.63.51, time = 2005/09/09 (1126280421) ,
subject = chèn hình với gói graphicx, hits = 21337, karma = 0+0-,
Ví dụ có ở đây: forum:1462

Các dạng hình

Các dạng hình (phổ biến) có thể chèn vào tài liệu LaTeX: .jpg, .png, .eps, .pdf.

Các loại .pdf, .jpg, .png được dùng khi biên dịch tài liệu thành dạng PDF; hình .eps, được dùng khi biên dịch tài liệu thành dạng DVI/PS.

Như vậy, mỗi một hình nên có hai phiên bản: một phiên bản dùng cho DVI/PS, phiên bản kia dùng cho PDF. Làm thế nào đề có hai phiên bản? Câu trả lời tùy thuộc vào chương trình vẽ hình bạn dùng. Hãy xem các chủ đề tương ứng.

Nạp hình bằng gói nào

Có nhiều gói để nạp hình. Gói được dùng phổ biến nhất, là graphicx. (Gói 'graphics' không tiện lợi bằng 'graphicx').

Cũng như các gói khác, gói graphicx được nạp bằng lệnh \usepackage. Tuy nhiên, hãy xem phần kế tiếp!

Làm thế nào để nạp đúng dạng

Do việc phân chia như trên, ta phải biết nạp đúng dạng hình, tùy theo chế độ biên dịch. Hãy quan sát đoạn mã dưới đây. Ta phải làm các việc: khai báo biến \ifpdf để xác định chế độ biên dịch, sau đó, nạp gói 'graphicx' với các tùy chọn khác nhau tùy theo giá trị của biến này.

\documentclass{...} % khai báo lớp
\usepackage{ifpdf}
% ...
\ifpdf
    \usepackage[pdftex]{graphicx}
    %\usepackage[pdftex]{hyperref}
\else
    \usepackage[dvips]{graphicx}
    %\usepackage[dvips]{hyperref}
\fi

Bây giờ, ta sẽ nạp hình như sau
\begin{figure}[htb]
%\begin{center} % để canh giữa hình
\ifpdf
    \includegraphics{hình cho PDF}
\else
    \includegraphics{hình cho DVI/PS}
\fi
%\end{center}
\caption{Chú thích cho hình vẽ}
\label{fig:foo} % đặt nhãn fig:foo cho hình vẽ này
\end{figure}


Hình vẽ có thể sẽ không được đặt đúng chỗ như ý của bạn. Bí mật ở chỗ ta đã dùng tham số [htb] cho \begin{figure}.

Ở đây, 'h' là viết tắt của 'here' (ở đây), 't' - cho 'top' (ở trên) và 'b' - cho 'bottom' (ở dưới). LaTeX sẽ giúp bạn xác định thích hợp nhất của hình, theo thứ tự ưu tiên là h, sau đó đến t, và cuối cùng là b. Bạn có thể thay đổi thứ tự của h, t, b tùy ý. Nếu bạn cứ nhất nhất muốn đặt hình theo đúng chỗ mình muốn, hãy chỉ dùng tham số '[h]', hoặc bỏ đi môi trường 'figure' -- tuy nhiên, bạn không nên làm như vậy!
 
id = 70, parent = 58, thread = 58, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = mrstoke, ip = 203.160.1.67, time = 2005/09/10 (1126340440) ,
subject = Re:chèn hình với gói graphicx, hits = 0, karma = 0+0-,
Khong biet dat cau hoi nay o muc nay co hop ly khong ?

Hien tai minh dang su dung MIK\TeX de soan thao cac van ban TEX. Van de ve hinh o day kha kho. Truoc het xin neu ra mot cau hoi nhu sau:
1) Toi su dung Wintpic (ban nam 95 ??) de ve sau do lay ma TeX cua no paste vao trong phan soan thao ==> Khi chay DVI thi hinh ve hien ra kha dep. Nhung khi dich sang PDF nho PDFLatex thi chi ra moi cac chu cai (neu ve tam giac ABC thi chi ra moi ba chu cai A, B, C con cac duong ve thi mat luon). Khong biet co cach nao khac phuc khong ?

Cam on moi nguoi!
 
id = 72, parent = 70, thread = 58, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 221.132.63.51, time = 2005/09/10 (1126341156) ,
subject = Re:chèn hình với gói graphicx, hits = 0, karma = 0+0-,
Mr Stoke wrote:
Khong biet dat cau hoi nay o muc nay co hop ly khong ?
Cũng không hợp lý lắm Bác vui lòng tạo một topic khác, như thế sẽ tiện lợi hơn !
Hien tai minh dang su dung MIK\TeX de soan thao cac van ban TEX. Van de ve hinh o day kha kho. Truoc het xin neu ra mot cau hoi nhu sau:
1) Toi su dung Wintpic (ban nam 95 ??) de ve sau do lay ma TeX cua no paste vao trong phan soan thao ==> Khi chay DVI thi hinh ve hien ra kha dep. Nhung khi dich sang PDF nho PDFLatex thi chi ra moi cac chu cai (neu ve tam giac ABC thi chi ra moi ba chu cai A, B, C con cac duong ve thi mat luon).
Bác xem ở trên. Chương trình vẽ không quan trọng. Quan trọng là : Hình vẽ bác xuất ra từ Wintpic là ở dạng nào? Cái đuôi của nó là gì? Như đã nói, hình với PDF chỉ nên là PNG, PDF, JPG. Nếu hình bác có được ở dạng khác, thì phải dùng chương trình chuyển đổi.

Bác thử xem: dvi --> dvips --> dvipdfm

Chúc thành công!
 
id = 106, parent = 72, thread = 58, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = phucluoi, ip = 84.165.110.214, time = 2005/09/20 (1127160798) ,
subject = Re:chèn hình với gói graphicx, hits = 0, karma = 0+0-,
Dowload gói graphicx ở đâu các bác ?
 
id = 112, parent = 106, thread = 58, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 203.162.3.77, time = 2005/09/20 (1127224545) ,
subject = Re:chèn hình với gói graphicx, hits = 0, karma = 0+0-,
bác không cần tài về đâu. gói này có trong hầu hết các phân phối chuẩn của LateX.

Bác dùng miktex thì chỉ việc nạp gói này thôi! Cùng lắm thì dùng chương trình mo.exe hoặc mpm.exe để thêm gói này vào.

Chúc may mắn!
 
id = 447, parent = 58, thread = 58, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong12giaitich, ip = 203.160.1.52, time = 2005/12/03 (1133604688) ,
subject = Re:chèn hình với gói graphicx, hits = 0, karma = 0+0-,
Chào các bạn. Hiện tại mình có một vấn đề về vẽ hình. Muốn vẽ một hình nào đó, mình lấy hình đó ra trong Word(hoặc vẽ trong Word) sau đó dùng Word2Tex để chuyển thành file .Tex thì tất cả các hình đều xuất ra file .eps, sau đó dịch file .tex này sang .dvi thì hình vẽ cho rất tốt, nhưng như Kyanh đã nói, .eps không xuất ra dưới dạng PDF được. Vậy có thể làm thế nào để xuất ra dạng .pdf của hình vẽ này? Mong mọi người giúp đỡ. Xin cảm ơn các bạn.
 
id = 448, parent = 447, thread = 58, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = hhp, ip = 222.253.2.62, time = 2005/12/03 (1133607062) ,
subject = Re:chèn hình với gói graphicx, hits = 0, karma = 0+0-,
Cuong12giaitich:
Vậy có thể làm thế nào để xuất ra dạng .pdf của hình vẽ này? Mong mọi người giúp đỡ. Xin cảm ơn các bạn.
Bạn có thể dùng epstopdf có sẵn trong MiKTeX.
 
id = 449, parent = 448, thread = 58, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong12giaitich, ip = 203.160.1.52, time = 2005/12/03 (1133614307) ,
subject = Re:chèn hình với gói graphicx, hits = 0, karma = 0+0-,
hhp:
Bạn có thể dùng epstopdf có sẵn trong MiKTeX.
Bạn có thể nói rõ hơn giúp mình được không? Tốt nhất là một ví dụ cụ thể đi nhỉ? Cảm ơn hhp nhé.
 
id = 450, parent = 449, thread = 58, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = hhp, ip = 203.210.249.182, time = 2005/12/04 (1133632764) ,
subject = Re:chèn hình với gói graphicx, hits = 0, karma = 0+0-,
Chào Cuong,

Ví dụ bạn có test.eps muốn tạo test.pdf thì đơn giản chỉ cần dùng lệnh

epstopdf test.eps (chạy trong DOS) (mình có mail cho bạn sao không thấy hồi âm)
 
id = 452, parent = 450, thread = 58, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong12giaitich, ip = 203.160.1.52, time = 2005/12/04 (1133695170) ,
subject = Re:chèn hình với gói graphicx, hits = 0, karma = 0+0-,
Chào hhp, cảm ơn bạn nhiều, nhưng nếu có thể dùng Miktex chuyển đuôi .eps sang .pdf thì có nhất thiết phải vào DOS không? Vì mình không rành DOS lắm. Hy vong bạn có thể hướng dẫn chi tiết hơn cách chuyển này. Cảm ơn bạn.

PS: Có phải là những vấn đế liên quan đến VISCII và WORD2TEX là mail của bạn không?([email protected] hay [email protected]) Nó rơi vào Bull nên mình không biết, thông cảm hhp nhé.
 
id = 453, parent = 452, thread = 58, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = hhp, ip = 203.210.249.182, time = 2005/12/04 (1133701863) ,
subject = Re:chèn hình với gói graphicx, hits = 0, karma = 0+0-,
Mình nói chạy trong DOS là chạy từ dấu nhắc của DOS, epstopdf là file.exe có trong MiKTeX. Có nhiều cách thực thi lệnh này (dùng SpeedCommander, Total Commander,...), cách thực hiện dưới đây là mìnhi xem như bạn chả có các phần mềm này.

Ví dụ : bạn có file test.eps trong thư mục C:\TeX và cần tạo test.pdf thì thực hiện như sau:

* Trong windows -> Start -> Run và bạn gõ cmd trong hộp thoại Run. Xuất hiện màn hình DOS.

* Trong màn hình này gõ
cd C:\TeX và enter (để chuyển sang thư TeX)

rồi gõ tiếp
epstopdf test.eps và enter (để tạo file test.pdf)


* Thế là xong (nếu muốn xem help của epstopdf, thì bạn gõ epstopdf --help và enter)

PS: Đúng là mail của mình đó.
 
id = 456, parent = 453, thread = 58, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong12giaitich, ip = 203.160.1.52, time = 2005/12/05 (1133728292) ,
subject = Re:chèn hình với gói graphicx, hits = 0, karma = 0+0-,
Cảm ơn hhp nhé mình sẽ thử xem thế nào. Một lần Kyanh cũng đã nói với mình về cách dùng cmd để chạy chương trình unconv chuyển đổi font.
 
id = 4597, parent = 450, thread = 58, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = khueenivl, ip = 193.52.208.229, time = 2008/05/17 (1210987440) ,
subject = Re:chèn hình với gói graphicx, hits = 0, karma = 0+0-,
Cho em hỏi là cái hình mình cần chèn có cần phải copy vào chỗ nào không ạ, hay là chỉ cần nằm trong máy tính là được?
Muốn chèn vào thì chỉ cần gõ tên của nó trong đoạn \includegraphicx{} thôi phải không ạ ?
Em làm thế này (theo hướng dẫn của anh viettug ở trang đầu) thì nó báo lỗi
% LaTeX Article Template
\documentclass{article}
\usepackage{ifpdf}

\ifpdf
    \usepackage[pdftex]{graphicx}
    %\usepackage[pdftex]{hyperref}
\else
    \usepackage[dvips]{graphicx}
    %\usepackage[dvips]{hyperref}
\fi

\title{Hihi}         % Enter your title between curly braces
\author{}        % Enter your name between curly braces
\date{}          % Enter your date or \today between curly braces


\begin{document}
\maketitle
C'est à dire
\section{}   

\begin{figure}[htb]
\ifpdf\includegraphics{hinh.jpg}
\else\includegraphics{hinh.jpg}
\fi
\caption{Chú thích cho hình v?}
\label{fig:foo} % d?t nhãn fig:foo cho hình v? này
\end{figure}

\subsection{}    % Enter subsection title between curly braces

% Set the ending of a LaTeX document
\end{document}

Báo lỗi:
! Undefined control sequence.
l.32 \includegraphicx{hinh.jpg}
Mong các anh chỉ giúp!
 
id = 4598, parent = 4597, thread = 58, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 125.234.190.58, time = 2008/05/17 (1211007954) ,
subject = Re:chèn hình với gói graphicx, hits = 0, karma = 0+0-,
trong mã của bạn có vài chỗ sai và mình đã chỉnh ngay trong bài viết của bạn
1. thiếu \end{figure}
2. \includegraphics, not ...phicx
 
id = 4606, parent = 4598, thread = 58, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = khueenivl, ip = 193.52.208.229, time = 2008/05/21 (1211309520) ,
subject = Re:chèn hình với gói graphicx, hits = 0, karma = 0+0-,
Cảm ơn anh viettug.
Em đã sửa lại như trên
% LaTeX Article Template
\newif\ifpdf
\ifx\pdfoutput\undefined\relax
\else\ifnum\pdfoutput>0\relax
\pdftrue\fi\fi

\documentclass{article}
\usepackage{ifpdf}

\ifpdf
    \usepackage[pdftex]{graphicx}
    %\usepackage[pdftex]{hyperref}
\else
    \usepackage[dvips]{graphicx}
    %\usepackage[dvips]{hyperref}
\fi

\title{Hihi}         % Enter your title between curly braces
\author{}        % Enter your name between curly braces
\date{}          % Enter your date or \today between curly braces


\begin{document}
\maketitle
C'est à dire
\section{}   

\begin{figure}[htb]
\ifpdf\includegraphics{hinh.jpg}
\else\includegraphics{hinh.jpg}
\fi
\caption{Chú thích cho hình v?}
\label{fig:foo} % d?t nhãn fig:foo cho hình v? này
\end{figure}

\subsection{}    % Enter subsection title between curly braces

% Set the ending of a LaTeX document
\end{document}

Báo lỗi:
! LaTeX Error: File `ifpdf.sty' not found.

Type X to quit or <RETURN> to proceed,
or enter new name. (Default extension: sty)

Enter file name:
Typesetter process aborted
Hình như phải cài thêm package
 
id = 4607, parent = 4606, thread = 58, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 125.234.189.212, time = 2008/05/21 (1211323731) ,
subject = Re:chèn hình với gói graphicx, hits = 0, karma = 0+0-,
bạn dùng pctex nhỉ? thế thì bỏ đi gói ifpdf vậy. Trong pctex chỉ hạn chế nạp một số loại hình thôi. Bạn có thể vào Menu Help của nó: trong đấy có một menu con cung cấp vài ví dụ mẫu về chèn hình,... (pctex bản năm 2001. bi chừ còn vậy chăng???)
% LaTeX Article Template

\documentclass{article}
\usepackage{ifpdf}

\usepackage[pctex]{graphicx} % chính xác :P

% ....

\begin{document}
\begin{figure}[htb]
\includegraphics{hinh.bmp} %
\end{figure}
 
id = 4769, parent = 4607, thread = 58, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = khueenivl, ip = 193.52.208.229, time = 2008/06/26 (1214441793) ,
subject = Re:chèn hình với gói graphicx, hits = 0, karma = 1+0-,
Chèn ảnh cho PCTeX thì có thể làm đơn giản thế này:
\special{bmp:anh.bmp}
trong đó ảnh cần chèn là file anh.bmp.
Ở phía trên thì thêm dòng này vào
\usepackage[pctex32]{graphics}
Có một điều kiện nho nhỏ là file ảnh phải nằm trong thư mục PCTeXv6 (cùng với các file *.tex,*.dvi,...), nếu không thì nó sẽ báo lỗi là không tìm thấy ảnh.
Làm tương tự với file *.jpg.
 
id = 4770, parent = 4769, thread = 58, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = khueenivl, ip = 193.52.208.229, time = 2008/06/26 (1214442596) ,
subject = Re:chèn hình với gói graphicx, hits = 0, karma = 1+0-,
Cách chèn ảnh cho PCTeX ở trên là tôi vừa đọc được trong một tài liệu và là cách duy nhất tôi làm thành công cho đến nay. Tôi không dùng PCTeX nữa nên chỉ post lên để tham khảo.
 
id = 4771, parent = 4770, thread = 58, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 125.234.184.177, time = 2008/06/26 (1214443488) ,
subject = Re:chèn hình với gói graphicx, hits = 0, karma = 0+0-,
Chào bạn!

Hướng dẫn nạp hình trên diễn đàn này phần lớn dành cho dân xài miktex, tetex. Còn bạn đã dùng pctex32, thì mình đã nhắc lại nhiều lần là xem phần giúp đỡ của nó. Mình dùng pctex32 năm 2000, 2001 để gõ luận văn, và trong phần giúp đỡ của nó thấy rất dễ hiểu. Trong đó, còn nói cả lệnh \special. Trong bản pctex mới mình nghĩ hướng dẫn phải tốt hơn rồi.

Việc hướng dẫn trên diễn đàn mình công nhận có thiếu sót Nhưng chỉ có mình và một số rất ít thành viên là trả lời câu hỏi. Các texer khác được việc rồi thì im hơi lặng tiếng đâu mất. Sắp tới nội quy của VietTUG sẽ thay đổi và mình lưu ý đến hai bài viết vừa rồi của bạn.

Mình cảm ơn bạn đã cho một ví dụ về chèn hình trong pctex. Thật đáng quý!

Bạn vẫn đang gặp trục trặc với miktex. Mình hy vọng là bạn sẽ giải quyết được lần lượt những trục trặc của mình. Xin bạn nhớ cho: WE CAN FIX ANYTHING!

With love!
 
id = 4773, parent = 4771, thread = 58, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = khueenivl, ip = 193.52.208.229, time = 2008/06/26 (1214492270) ,
subject = Re:chèn hình với gói graphicx, hits = 0, karma = 1+0-,
viettug:
Chào bạn!

Hướng dẫn nạp hình trên diễn đàn này phần lớn dành cho dân xài miktex, tetex. Còn bạn đã dùng pctex32, thì mình đã nhắc lại nhiều lần là xem phần giúp đỡ của nó. Mình dùng pctex32 năm 2000, 2001 để gõ luận văn, và trong phần giúp đỡ của nó thấy rất dễ hiểu. Trong đó, còn nói cả lệnh \special. Trong bản pctex mới mình nghĩ hướng dẫn phải tốt hơn rồi.
Dạ lúc trước em cũng quyết định dùng MiKTeX rồi nên cũng không vào xem hướng dẫn, do mấy ngày nay tìm tài liệu học cách chèn hình (cho MiKTeX) thấy thằng kia hay hay mới mở PCTeX ra làm thử
Thi xong rồi quyết tâm học TeX mà
Bạn vẫn đang gặp trục trặc với miktex. Mình hy vọng là bạn sẽ giải quyết được lần lượt những trục trặc của mình. Xin bạn nhớ cho: WE CAN FIX ANYTHING!
Dạ nhưng mà chặp thì cũng nản.
Hôm qua tức quá nên nói bậy, anh viettug tha lỗi, em vừa edit lại bài viết.
 
id = 457, parent = 447, thread = 58, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 203.162.27.197, time = 2005/12/05 (1133771457) ,
subject = Re:chèn hình với gói graphicx, hits = 0, karma = 0+0-,
Cuong12giaitich:
Chào các bạn. Hiện tại mình có một vấn đề về vẽ hình. Muốn vẽ một hình nào đó, mình lấy hình đó ra trong Word(hoặc vẽ trong Word) sau đó dùng Word2Tex để chuyển thành file .Tex thì tất cả các hình đều xuất ra file .eps, sau đó dịch file .tex này sang .dvi thì hình vẽ cho rất tốt, nhưng như Kyanh đã nói, .eps không xuất ra dưới dạng PDF được. Vậy có thể làm thế nào để xuất ra dạng .pdf của hình vẽ này? Mong mọi người giúp đỡ. Xin cảm ơn các bạn.
Hướng dẫn của mình đã cũ và có vài điểm chưa hợp lý. Nhưng đến giờ mình chưa có thời gian cập nhật lại.

Việc dùng hình vẽ PDF thì biên dịch dùng pdfLaTeX mới gặp trục trặc thôi. Còn dùng hình vẽ EPS vẫn có thể có được kết quả PDF mà kô cần đổi dạng hình vẽ, như sau (có thể làm với MikTeX, nhìn kỹ các thanh công cụ của nó). Giả sử có tài liệu foobar.tex

% chạy từ dòng lệnh. Dùng miktex thì....???
$ latex foobar
$ dvips -ofoobar.ps foobar.dvi
$ ps2pdf foobar.ps


Ở đây, ta dùng dvips để chuyển tài liệu dang dạng PS, rồi từ đó chuyển qua dạng PDF nhờ ps2pdf. Để dùng được công cụ sau cùng, hệ thống phải có cài ghostscript
 
id = 459, parent = 457, thread = 58, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = hhp, ip = 203.162.27.195, time = 2005/12/05 (1133794609) ,
subject = Re:chèn hình với gói graphicx, hits = 0, karma = 0+0-,
@Kyanh: Cách dùng "trực tiếp" latex->dvips->ps2pdf vào file .tex là nhanh và tiện. Tuy nhiên một số hỗ trợ sẽ không hiển thị được, chẳng hạn tạo attachfile,...

Có thể dùng "gián tiếp" latex->dvips->ps2pdf với gói ps4pdf (khi đó tất cả các hình .eps có trong tài liệu sẽ được gom vào trong chỉ một file .pdf). Sau đó dùng pdflatex.

@Cuong: Nếu bạn không muốn chuyển EPS sang PDF, thì có thể dùng latex -> dvipdfmx
 
id = 553, parent = 459, thread = 58, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = tsnsidon, ip = 220.231.78.125, time = 2005/12/18 (1134867133) ,
subject = Re:chèn hình kiểu Word trong \\TeX, hits = 0, karma = 0+0-,
1. Sory, nếu mấy dòng sau đây của tôi đặt không đúng chỗ

2. Quétion: Có bác nào ở Viêttug đã từng cố gắng chèn hình vào trong paragraph như trong Word chưa nhỉ. Kiểu nhét hình vào giữa, vào góc đoạn văn ấy mà.

3. Hình như mọi người hài lòng với $$hình$$ mà chẳng ai thích $hình$ (theo kiểu riêng dòng và chung dòng ấy)

4. Bác admin có nên mở một hộp riêng để mọi người chia sẻ vụ này không???

5. Ai đem ý tưởng của Word đòi làm được trong \TeX là người hâm Tôi hâm Và tôi tin rằng nhiều người muốn hâm. Ít nhất là có mấy bác bên hoá học Việt Nam. Am I wrong ???
 
id = 555, parent = 553, thread = 58, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 203.210.245.124, time = 2005/12/19 (1134931754) ,
subject = Re:chèn hình kiểu Word trong \\TeX, hits = 0, karma = 0+0-,
1/ Dùng gói wrapfig

2/ Hình vẽ thì nên để riêng dòng.

3/ Không biết mở box nào thế?

4/ Xem 1/
 
id = 578, parent = 555, thread = 58, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong12giaitich, ip = 203.160.1.52, time = 2005/12/21 (1135183904) ,
subject = Re:chèn hình kiểu Word trong \\TeX, hits = 0, karma = 0+0-,
kyanh:
1/ Dùng gói wrapfig

2/ Hình vẽ thì nên để riêng dòng.
Tất nhiên là hình nên để riêng một dòng, nhưng có những hình kích thước vừa phải lại để riêng dòng thì thấy không được... đẹp lắm, do đó vẫn nên có những hình chèn vào trong văn bản. giảt swr như chia làm hai cột một đoạn nào đó chẳng hạn, một cột là hình, một cột là văn bản.

@Kyanh: Kyanh có thể nói rõ hơn về gói wrapfig được không?
@hhp: Mình đã chèn được hình trong file .pdf.
 
id = 581, parent = 578, thread = 58, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.245.18, time = 2005/12/22 (1135192456) ,
subject = Re:chèn hình kiểu Word trong \\TeX, hits = 0, karma = 0+0-,
Bác Long có đấy không? Mở LaTeX Companion ra giúp bác Cuong một tay ! Mình bận thi quá, kô còn thời gian nữa...
 
id = 586, parent = 581, thread = 58, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong12giaitich, ip = 203.160.1.52, time = 2005/12/22 (1135252594) ,
subject = Re:chèn hình kiểu Word trong \\TeX, hits = 0, karma = 0+0-,
kyanh:
Bác Long có đấy không? Mở LaTeX Companion ra giúp bác Cuong một tay !
Chào các bạn, rất mong các bạn giúp vấn đề này

@Kyanh : Cậu đang thi các môn ngành chung hay chuyên ngành?
@Long Phan: Bạn Long có thể Share cho mình LaTeX Companion với được không? Cảm ơn cậu.
 
id = 590, parent = 578, thread = 58, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = hhp, ip = 222.253.1.238, time = 2005/12/22 (1135258089) ,
subject = Re:chèn hình kiểu Word trong \\TeX, hits = 0, karma = 0+0-,
Cuong12giaitich:
có thể nói rõ hơn về gói wrapfig được không?
Chào Cường,

+ Mình gửi file test.tex này. Cường biên dịch thử xem sẽ rõ

%latex test.tex
%dvipdfmx test.dvi
\documentclass[a4paper,12pt]{article}
\usepackage[utf8]{vietnam}
\setlength{\parindent}{0pt}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{wrapfig}
\begin{document}
Phần phía trên
Phần phía trên
Phần phía trên
Phần phía trên
Phần phía trên
\begin{wrapfigure}[7]{r}{.2\textwidth}
\includegraphics[totalheight=.2\textwidth]{hinh.eps}
\end{wrapfigure}
Phần văn bản và hình ảnh. 
Phần văn bản và hình ảnh.
Phần văn bản và hình ảnh.
Phần văn bản và hình ảnh.
Phần văn bản và hình ảnh.
Phần văn bản và hình ảnh.
Phần văn bản và hình ảnh.
Phần văn bản và hình ảnh.
Phần văn bản và hình ảnh.
Phần văn bản và hình ảnh.
Phần văn bản và hình ảnh.
Phần văn bản và hình ảnh.
Phần văn bản và hình ảnh.
Phần văn bản và hình ảnh.
Phần văn bản và hình ảnh.
Phần văn bản và hình ảnh.
Phần văn bản và hình ảnh.
Phần văn bản và hình ảnh.
Phần văn bản và hình ảnh.
\end{document}


+ Tài liệu có thể đọc trong file multiple-span.txt nằm trong ...\texmf\doc\latex\wrapfig (MiKTeX)
 
id = 2509, parent = 590, thread = 58, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = btman, ip = 152.78.99.30, time = 2006/07/03 (1151945172) ,
subject = Both PDF \\& EPS, hits = 0, karma = 0+0-,
Cho tôi hỏi,
Co' cách nào vửa chèn file cả hai dạng PDF lẫn EPS trong cùng 1 file TEX?
Cảm ơn
 
id = 2510, parent = 2509, thread = 58, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.228.112, time = 2006/07/04 (1151947208) ,
subject = Re:Both PDF \\& EPS, hits = 0, karma = 0+0-,
Đây là ví dụ. Biên dịch với latex, not pdflatex nhé, vì hình EPS không mần với pdflatex được. Muốn có kết quả PDF thì chuyển từ DVI nhờ dvipdfm chẳng hạn.

%\usepackage{ifpdf}
%\usepackage{graphicx}
%\usepackage{epsf}

%\begin{document}

\begin{figure}[htb]
\begin{center}
\ifpdf
   % pdf stuff
\else
\includegraphics[scale=.05,bb= 0 0 2 2]{newyear.pdf}
\epsfbox{newyear.eps}
\fi
\end{center}
\end{figure}


Việc dùng bb=..... là quan trọng , vì khi biên dịch với latex, bb sẽ của tập tin pdf sẽ không được tính tự động. Có thể dùng ebb để tính bounding box ( khi đó không cần dùng bb=... nữa ) như sau đây
ebb newyear.pdf

( chương trình wiki:ebb chạy từ wiki:shell,)

PS: Bạn nhớ mở topic mới nhé
 
id = 2512, parent = 2510, thread = 58, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = btman, ip = 152.78.99.30, time = 2006/07/04 (1151949093) ,
subject = Re:Both PDF \\& EPS, hits = 0, karma = 0+0-,
Xin cảm ơn Viettug nhiều nhé.
---
PS: xin Viettug mở thêm 1 topic mới hướng dẫn chi tiết về bouding box. Cái lỗi về bouding box làm tôi nhức đầu lắm, nhất là những người mới sử dùng latex như tôi. Chẳng biết có ai "đồng bệnh" để "tương lân" không?
 
id = 2518, parent = 2512, thread = 58, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.228.112, time = 2006/07/04 (1151996764) ,
subject = Re:Both PDF \\& EPS, hits = 0, karma = 0+0-,
Bác phihung đã vừa trả lời bạn rồi nhé
 
id = 2624, parent = 2518, thread = 58, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = btman, ip = 84.9.145.214, time = 2006/07/18 (1153185169) ,
subject = Re:Both PDF \\& EPS, hits = 0, karma = 1+0-,
viettug:
Bác phihung đã vừa trả lời bạn rồi nhé
Cảm ơn PhiHung va Viettug rất nhiều.
btw: có package epstopdf tự động chuyển eps thành pdf khi pdfLATEX được sử dụng.
(bạn có thể tìm thấy windows version tại địa chỉ
http://www.ctan.org/tex-archive/support … stopdf.exe)
 
id = 2645, parent = 2624, thread = 58, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.233.140, time = 2006/07/22 (1153552438) ,
subject = Re:Both PDF \\& EPS, hits = 0, karma = 0+0-,
Cám ơn btman. Gói này Mr. hhp đã giới thiệu mà mình lại quên bén Sorry
 
id = 3754, parent = 2645, thread = 58, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = fieldtheory2876, ip = 58.187.126.14, time = 2007/07/17 (1184630414) ,
subject = \"ai biet mach ho toi voi\", hits = 0, karma = 0+0-,
Tôi có vẽ một đồ thị từ file word. Sau đó cắt lây hình và chuyển thành file ảnh dang .bmp,.jpg, .png. (toi khong biet cach tạo ra file dang .eps). Sau đó chạy chuơng trình như huớng dẫn của các bạn:
\documentclass{article}
\usepackage{ifpdf} % xem chú thích cu?i bài
\usepackage{graphicx} % có th? không có trên h? th?ng, thay b?i graphics%
\usepackage{graphics}
\usepackage{epsf}
\begin{document}
\begin{figure}[htb]
\begin{center}
\ifpdf   \includegraphics[scale=.7]{dothi.png} \fi
\end{center}
\caption{This is a test}
\label{fig:test}
\end{figure}
\end{document}


Chuong trinh chay khong bao loi (toi dịch theo qua trinh: latex-dvips-ps2pdf). Tuy nhien khi mo cac file (DVI hoac pdf) deu khong thay hinh mà chi có tieu de: This is a test.
Rat mong kyanh va cac ban chi giup minh cach chen hinh ve nay duoc khong. Minh rat can de lam bao cao. Tien the các ban chi ho minh cach chuyen file anh tu dang .bmp sang .eps nhe. Cam on moi nguoi rat nhieu!
 
id = 3759, parent = 3754, thread = 58, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.252.231.18, time = 2007/07/18 (1184692449) ,
subject = Re:\"ai biet mach ho toi voi\", hits = 0, karma = 0+0-,
\ifpdf chỉ dùng khi biên dịch với pdflatex. Nếu biên dịch quan dvips / ps2pdf như fieldtheory2876 thì kết quà là ... không thấy hình chi cả

Cần thay đoạn
\ifpdf \includegraphics[scale=.7]{dothi.png} \fi
bởi đoạn mã sau
\ifpdf % dùng với pdflatex
  \includegraphics[scale=.7]{dothi.png}
\else
  \includegraphics[scale=.7]{dothi.eps}
\fi


Muốn có hình *.eps thì có thể tìm các công cụ chuyển đổi hình ảnh trên google. Tìm jpg2eps chẳng hạn

Chúc thành công!
 
id = 3766, parent = 3759, thread = 58, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = fieldtheory2876, ip = 58.187.125.15, time = 2007/07/19 (1184794777) ,
subject = Re:\"ai biet mach ho toi voi\", hits = 0, karma = 0+0-,
Cam on lyk. Tuy nhien neu toi dich truc tiep qua pdflatex thi nhung hinh ve khac ma toi ve truc tiep trong winedt (dung axodraw và miktex2.5) la khong hien len duoc.
Ban co the giup minh duoc khong?
 
id = 3767, parent = 3766, thread = 58, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = texhax, ip = 222.253.24.57, time = 2007/07/19 (1184853717) ,
subject = Re:\"ai biet mach ho toi voi\", hits = 0, karma = 0+0-,
Chào fieldtheory2876!

Một tài liệu tex được biên dịch thành tập tin PDF chủ yếu bằng 3 đường sau:

a/ biên dịch trực tiếp bằng pdflatex
b/ biên dịch tex -> dvi (nhờ latex) -> ps (nhờ dvips) -> pdf (nhờ ps2pdf)
c/ biên dịch tex -> dvi (nhờ latex) -> pdf (nhờ dvipdfmx hoặc dvipdfm)

Mỗi con đường đều có những lợi thế và hạn chế riêng, và có thể nói là vấn đề thói quen của mỗi người. ( Bản thân /me chủ yếu dùng cách b/ ). Có một số gói đảm bảo việc biên dịch một tài liệu theo cải hai cách, nhưng /me kô chắc lắm.

Lời khuyên là gì? F hãy chọn cho mình một cách hay dùng nhất, cảm thấy tiện nhất. Ví dụ, nếu F có rất nhiều (hoặc chú yếu) hình vẽ ở dạng *.png, thì có thể chọ cách đầu tiên a/.

Không biết vẽ hình bằng axodraw sẽ cho kết quả dạng gì (ps, png, hay là mã latex)? Trong các đoạn mã trên, gói ifpdf có tác dụgn lựa chọn chế độ. Khi biên dịch nhờ pdflatex thì các mã trong \ifpdf ..... \else sẽ được chọn, còn không thì mã nằm trong đoạn \else .... \fi. Như F chỉ ra, nếu biên dịch tài liệu theo pdflatex thì các hình vẽ bằng axodraw không thấy được ==> có thể axodraw thích hợp với cách biên dịch b/

Tóm lại, điều F nên làm bây giờ là:
1/ xác định công cụ vẽ hình mà F hay dùng nhất
2/ cùng với định dạng xuất ra của chương trình đó
3/ xem thử dịnh dạng này thích hợp với cách biên dịch a/ hay b/
4/ lựa chọn kiểu biên dịch tài liệu phù hợp / ưa thích

Hy vọng các thông tin này có thể giúp ích cho F.