VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 57, contains 57, 138, 139, 419, 424
id = 57, parent = 0, thread = 57, catid = 14, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 221.132.63.51, time = 2005/09/08 (1126189743) ,
subject = tetex 3.0 cho slacker, hits = 1654, karma = 0+0-,
slacker không cần phải tự build tetex 3.0 nữa. Bản slackware current có build sẵn rùi Vào http://slackware.com/pb/ để tìm.

PS: kô biết mấy distro khác có chưa?
 
id = 138, parent = 57, thread = 57, catid = 14, locked = 0, moved = 0,
userid = NguyenVanHanh (guest), ip = 203.162.3.77, time = 2005/09/26 (1127726632) ,
subject = Re:tetex 3.0 cho slacker, hits = 0, karma = 0+0-,
Cài cho Ubuntu thế này nhé:

#apt-get install tetex-bin

#apt-get install tetex-base

#apt-get install tetex-extra


Thế là mọi việc đã xong và chỉ cần cài thêm:

#apt-get install kile


PS: Bác Kỳ Anh không biết có cách nào get winefish của Bác thế nào nữa.
 
id = 139, parent = 138, thread = 57, catid = 14, locked = 0, moved = 0,
userid = [email protected] (guest), ip = 203.162.3.77, time = 2005/09/26 (1127733592) ,
subject = Re:tetex 3.0 cho slacker, hits = 0, karma = 0+0-,
Ha ha, bác bắt đầu ghiền Ubuntu rồi /me thì vẫn slackware thôi.

Winefish 1.3.2.5 có cho Debian đó, bác thử tìm bên forum.vnoss.org /me để cái links. Cứ apt-get đại xem sao
 
id = 419, parent = 138, thread = 57, catid = 14, locked = 0, moved = 0,
userid = foo (guest), ip = 81.244.170.204, time = 2005/11/24 (1132831832) ,
subject = Re:tetex 3.0 cho slacker, hits = 0, karma = 0+0-,
Hình như Ubuntu vẫn dùng tetex 2.x thì phải ?
 
id = 424, parent = 419, thread = 57, catid = 14, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.246.60, time = 2005/11/25 (1132852283) ,
subject = Re:tetex 3.0 cho slacker, hits = 0, karma = 0+0-,
Bác texer mới nhập môn Ubuntu Mà cũng chào luôn rồi