VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 54, contains 54
id = 54, parent = 0, thread = 54, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 221.132.63.51, time = 2005/09/08 (1126175573) ,
subject = Lưu ý: dùng MiKTeX trên Windows XP, hits = 681, karma = 0+0-,
Cám ơn thầy Nguyễn Trọng Chí đã đề nghị cách khắc phục lỗi!

Một số bản Windows cài đặt thuộc tính mặc định cho các thư mục là Read Only.

Chính vì lý do này, bạn không thể cài thêm các gói mới (nhờ chương trình MPM, MO,...), không thể cập nhật dữ liệu của hệ thống TeX (chẳng hạn, các font bitmap được sinh ra không được lưu và hệ thống và do đó, chương trình YAP sẽ liên tục báo lỗi thiếu font).

Để khắc phục, bạn hãy chọn nút phải vào thư mục c:\texmf, chọn Propeties; sau đó, chọn thêm thuộc tính Archive cho thư mục (không cần thiết bỏ đi thuộc tính Read Only), rồi chọn Apply (nhấn phím ALT+A). Một khung hội thoại xuất hiện, bạn hãy chọn tùy chọn thứ hai (áp dụng thuộc tính cho mọi thư mục và tập tin con).