VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 538, contains 538, 539, 540, 544
id = 538, parent = 0, thread = 538, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = dat, ip = 203.160.1.52, time = 2005/12/17 (1134772455) ,
subject = mong anh kỳ anh chỉ giáo, hits = 904, karma = 0+0-,
anh kỳ anh ơi em mới sử dụng tex với chương trình miktex nhưng không biết làm thế nào để cài và sử dụng tiếng việt, phần anh hướng dẫn em đã đọc rồi nhưng anh viết chung chung hoặc tắt quá em không hiểu nổi (em cũng không biết gì nhiều về máy tính).Ví dụ như :
"tìm kiếm thư mục fonts/map" là thế nào
"sư dụng , chạy chương trình mo.exe "như thế nào
"thêm vào tập tin updmap.cfg" như thế nào
mong anh chỉ giáo tường tận
 
id = 539, parent = 538, thread = 538, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = hoangoclan, ip = 220.231.110.203, time = 2005/12/17 (1134815735) ,
subject = Re:mong anh kỳ anh chỉ giáo, hits = 0, karma = 0+0-,
Mình nghĩ trước hết bạn phải biết sử dụng máy tính thành thạo trước rồi học tex sau, ví dụ như bạn phải biết các chức năng cơ bản của các bộ Office chẳng hạn, cài đặt các chương trình trong máy tính, tải và giải nén tập tin chẳng hạn, mình theo nghiệp máy tính 5 năm rùi và theo tex cũng được 6 tháng nhưng trình độ tex cũng chỉ ở mức trung bình (gõ được các văn bản bình thường) chưa hiểu được về fonts hay metafonts ... còn phải đọc rất nhiều. Bạn không có kỹ năng cơ bản về máy tính thì bác kyanh cũng bó tay thôi không giúp được gì
 
id = 540, parent = 538, thread = 538, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = tsnsidon, ip = 220.231.84.136, time = 2005/12/17 (1134816139) ,
subject = Re:mong anh kỳ anh chỉ giáo, hits = 0, karma = 0+0-,
"tìm kiếm thư mục fonts/map"
Khi đề cập đến một thư mục mà không nói thêm gì cả, đó là một thư mục con nằm trong thư mục (folder) texmf (Trường hợp thông thường là "C:\texmf"). Như vậy thư mục kyanh de cap se la "...:\texmf\fonts\maps\"

Note: Kyanh quen bên linux nên viết dấu phân cách thư mục con là '/', trong DOS/WIN, dấu tương ứng là '\'
"sử dụng , chạy chương trình mo.exe "
Windows Start --> Programs --> MikteX --> Miktex Option (Chính là mo.exe)
"thêm vào tập tin updmap.cfg"
Muốn thay đổi tập tin thì phải tìm thấy nó.

Windows Start --> Search --> Allfiles and folder:

1. Ten file can tim

2. không gian tìm kiếm là /texmf hoặc /localtexmf

Thân mến
 
id = 544, parent = 538, thread = 538, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.253.14.231, time = 2005/12/17 (1134834195) ,
subject = Re:mong anh kỳ anh chỉ giáo, hits = 0, karma = 0+0-,
dat:
anh kỳ anh ơi em mới sử dụng tex với chương trình miktex nhưng không biết làm thế nào để cài và sử dụng tiếng việt, phần anh hướng dẫn em đã đọc rồi nhưng anh viết chung chung hoặc tắt quá em không hiểu nổi (em cũng không biết gì nhiều về máy tính).
Xin lỗi bạn. Trước đây mình có tham gia phát triển gói VnTeX, thì chuyện tài liệu này trách mình được. Nhưng nay mình chỉ dừng lại ở mức người dùng. Tài liệu mình viết ở diễn đàn này chỉ là dịch lại. Mình không còn hiểu tường tận về VnTeX nữa, nên công việc chỉ có vậy.

Tất nhiên, mình có lỗi là viết tắt quá. Cũng may là bạn chịu khó... gửi bài hỏi tiếp. Nhiều người bỏ cuộc vì bước đầu tiên đó Bác Long đã có hướng dẫn cũng khá chi tiết.

Để thực hiện việc cài đặt VnTeX thành công, bạn phải có vài đường cơ bản về: thư mục, tập tin, tập tin plaintext, thay đổi các tập tin đó, mo.exe để cập nhật dữ liệu...

Mong là ở bên bạn có ai đó!

Chúc thành công.