VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 52, contains 52, 68, 69
id = 52, parent = 0, thread = 52, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 221.132.63.51, time = 2005/09/08 (1126173515) ,
subject = bộ gõ tiếng Việt, hits = 1368, karma = 0+0-,
Thành viên có thể chọn kiểu tiếng Việt ở trang hồ sơ của mình (telex, vni, viqr, mviet). Việc thay đổi giao diện của trang chủ có thể khiến bộ gõ không hoạt động (vì hiện nay bộ gõ hoạt động như một module).

Bộ gõ hiện tại là mviet. Nếu bạn biết bộ gõ nào tốt hơn, vui lòng báo chúng tôi biết. Cám ơn!
 
id = 68, parent = 52, thread = 52, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 221.132.63.51, time = 2005/09/10 (1126329825) ,
subject = Re:bộ gõ tiếng Việt, hits = 0, karma = 0+0-,
Vừa test xong. bộ gõ mviet không làm việc trên FireFox 1.5 beta1. Chuyển qua CHIM thôi. Kiểu gõ mViet sẽ không được hỗ trợ nữa
 
id = 69, parent = 52, thread = 52, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 221.132.63.51, time = 2005/09/10 (1126334931) ,
subject = Re:bộ gõ tiếng Việt, hits = 0, karma = 0+0-,
để thay đổi kiểu gõ, dùng tổ hợp phím META + Z ( hay ALT + Z )