VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 5144, contains 5144, 5147, 5168, 5171, 5177
id = 5144, parent = 0, thread = 5144, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = nqt, ip = 123.19.43.33, time = 2008/10/15 (1224066098) ,
subject = Làm thế nào để hiểu mã nguồn của các gói!, hits = 1007, karma = 0+0-,
Híc! Mình nhận thấy rằng: hầu hết các gói lệnh đều kèm theo "mã nguồn" của nó. Tuy nhiên, là người mới bắt đầu "đọc hiểu" mã nguồn các gói (nói riêng) và hệ thống \Tex (nói chung), mình nên bắt đầu đọc từ đâu? Cần đọc tài liệu gì để hiểu được các lệnh của nó? Mình đã đọc mã nguồn vài gói và không hiểu gì? Nó đòi kiến thức gì thế? Mình mong muốn các bạn giới thiệu vài cái với!!
 
id = 5147, parent = 5144, thread = 5144, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 125.234.188.238, time = 2008/10/15 (1224084160) ,
subject = Re:Làm thế nào để hiểu mã nguồn của các gói!, hits = 0, karma = 0+0-,
Là newbie bạn chỉ nên quan tâm tới việc typeset thành công tài liệu đã. Tài liệu các gói này có ở http://ctan.org/. Một số gói quan trọng (amsmath, ntheorem,...) đã có tài liệu tiếng Việt.

Bạn có thể tham khảo http://kyanh.zapto.org:9999/wiki/CategoryTeXClass để có cách học TeX hiệu quả hơn
 
id = 5168, parent = 5147, thread = 5144, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = nqt, ip = 123.19.53.160, time = 2008/10/18 (1224346518) ,
subject = Re:Làm thế nào để hiểu mã nguồn của các gói!, hits = 0, karma = 0+0-,
Mình không có ý "lập trình \TeX", mà chỉ mong "hiểu được" và sử dụng nó để "được kết quả gì?". Thật ra khi đọc mã nguồn một số file *.tex chẳng hạn vn-fonts.tex của Hàn Thế Thành, mình thấy "xuất hiện" một số lệnh lạ chẳng hạn:
\RequirePackage[monochrome]{color}
Trong trường hợp này, mình hiểu là nó đòi gói color với tuỳ chọn "monochorme". Tiếp theo mình đọc hướng dẫn gói color thì choáng, không hiểu. Trên đây là một ví dụ.
Hoặc là: trong mã nguồn luận văn Thạc sĩ của bác Huỳnh Kỳ Anh trong viettug.org, có định nghĩa file main.sty, title.tex kèm các kí hiệu @, lệnh \ifkyanh, \ifmain lạ quá! Đọc lên thì không hiểu gì cả?!
Cảm ơn bạn viettug nhiều!
 
id = 5171, parent = 5168, thread = 5144, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 125.234.188.238, time = 2008/10/19 (1224353529) ,
subject = Re:Làm thế nào để hiểu mã nguồn của các gói!, hits = 0, karma = 0+0-,
ok! lời khuyên là bạn không nên đọc ngay mã nguồn của các gói. Và thêm lời khuyên nữa là... đừng có nghiên cứu mã nguồn cái luận văn của bác Kỳ Anh

Thứ nhất, vì mã nguồn luận văn đó lạc hậu rồi, không thể biên dịch với gói biblatex mới

Thứ hai, để đọc mã nguồn gói đó phải hiểu khá cơ bản về lập trình TeX (plain): mình đã thiết kế để có thể viết đồng thời bản tóm tắt và bản chính của luận văn cùng một tập tin, nên không quen nhìn vào rối tung lên.

Thứ ba, các gói thường có tài liệu mô tả rất chi tiết về các lệnh của nó. Gọi là manual. Vào CTAN thì tìm được đầy đủ tài liệu này. Thay vì đọc mã nguồn thì đọc tài liệu mô tả.

Thứ tư, không nên đọc tràn lan Có nhiều lệnh tạm chấp nhận, hãy tập trung đọc về một số gói quan trọng: amsmath, ntheorem, graphicx, fancyhdr, makeindex, bibtex và biblatex,...

Vài dòng vậy, hy vọng là có ích cho nqt và các bạn khác.
 
id = 5177, parent = 5171, thread = 5144, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = nqt, ip = 123.19.45.193, time = 2008/10/22 (1224610834) ,
subject = Re:Làm thế nào để hiểu mã nguồn của các gói!, hits = 0, karma = 0+0-,
Cảm ơn viettug nhiều! Mình sẽ cố gắng hơn khi đọc các tài liệu manual của gói *.sty và sử dụng được theo hướng dẫn.