VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 5143, contains 5143, 5184, 5185
id = 5143, parent = 0, thread = 5143, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = nqt, ip = 123.19.43.33, time = 2008/10/15 (1224060577) ,
subject = Một hiệu ứng lạ!, hits = 701, karma = 0+0-,
Đầu tiên mình gởi đến các bạn cuốn sách maple by example theo đường links sau đây:
http://www.mediafire.com/?sharekey=62ae … b9a8902bda
Bây giờ, khi dùng acrobat reader mở lên, mình thấy rằng: các hình vẽ minh hoạ của quyển sách này (nhất là các hình vẽ dạng 3-D) xuất hiện hơi lạ. Nó xuất hiện theo kiểu giúp mình "hình dung" hình vẽ này được xây dựng nên như thế nào?
Mình biết chắc chắn là quyển này được typeset bởi tex. Bạn nào có thể giúp đỡ được không? Các hiệu ứng này được xây dựng nhờ gói lệnh nào?
 
id = 5184, parent = 5143, thread = 5143, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = dduyhai, ip = 133.1.92.83, time = 2008/10/23 (1224751879) ,
subject = Re:Một hiệu ứng lạ!, hits = 0, karma = 0+0-,
Bạn cho mình biết số trang mà bạn thấy cái hiệu ứng lạ đó không? Mình có duyệt qua một lượt nhưng không thấy
Theo mình nghĩ thì chắc là do hình 3D có kích thước lớn nên Acrobat sẽ load lâu hơn những phần khác. Load đến đâu nó hiện ra đến đó nên vô tình tạo ra hiệu ứng mà bạn đã nhìn thấy.
 
id = 5185, parent = 5184, thread = 5143, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = nqt, ip = 123.19.57.103, time = 2008/10/23 (1224757748) ,
subject = Re:Một hiệu ứng lạ!, hits = 0, karma = 0+0-,
Mình đồng ý với bạn dduyhai là: hình 3D có kích thước lớn nên Acrobat load hơi chậm. Tuy nhiên, mình cho rằng: "như thế" là giúp ta hình dung được hình vẽ được xây dựng như thế nào? Qua hình vẽ này, ta khỏi cần dùng một số chương trình "chuyên vẽ hình" như Maple để kiểm tra "sự chuyển động" của nó nữa. Mình thử dùng cả Foxit Reader và Acrobat Reader (cả 2 cái) đều xuất hiện hiệu ứng đối với hầu hết các hình dạng 3D luôn đó.