VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 5135, contains 5135, 5136, 5138, 5140, 5166
id = 5135, parent = 0, thread = 5135, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = hn2282, ip = 203.160.1.72, time = 2008/10/11 (1223678221) ,
subject = cần giúp đỡ, hits = 972, karma = 0+0-,
em down về một file nhưng khi biên dịch thì gặp lỗi thiếu gói mathdesign.sty
ai biết giúp em với
 
id = 5136, parent = 5135, thread = 5135, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = nqt, ip = 123.19.55.8, time = 2008/10/11 (1223714750) ,
subject = Re:cần giúp đỡ, hits = 0, karma = 0+0-,
Bạn hn2282 ơi! Theo mình nghĩ rằng: không chỉ là nó đòi mathdesign.sty mà còn nhiều gói khác nữa đây!
Trước hết, giả sử bạn dùng MikTeX 2.7, bạn vào thư mục cài đặt của nó, thường là C:\program files\miktex 2.7. Sau đó, bạn xem file *.tex của bạn "khai báo" \usepackage{...} nào rồi tìm thử trong thư mục này có chưa? Cái nào không có thì lên google.com search và download xuống và làm theo hướng dẫn. Cố gắng lên. Mình đã bị vất vả biết mấy mà cũng chưa được tốt lắm. Lý do: bộ font thì loạn, gói này phụ thuộc gói kia...
Hoặc, chắc ăn nhất là bạn cứ download miktex 2.6. iso trên trang viettug.org rồi kiểm tra nhé! Thân ái..
 
id = 5138, parent = 5136, thread = 5135, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = hn2282, ip = 203.160.1.72, time = 2008/10/12 (1223759894) ,
subject = Re:cần giúp đỡ, hits = 0, karma = 0+0-,
Vâng em cảm ơn chịu khó kiếm vậy
 
id = 5140, parent = 5138, thread = 5135, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = nqt, ip = 123.19.58.195, time = 2008/10/13 (1223892318) ,
subject = Re:cần giúp đỡ, hits = 0, karma = 0+0-,
Bạn hn2282 cố gắng cài các gói (mà hệ thống MiKTeX không có) bằng cách sau (hầu hết các gói)
1) Giải nén.
2) Copy thư mục vừa giải nén vào cây thư mục C:\program files\miktex 2.7\tex\latex
3) Cập nhật lại hệ thống! Lúc này, nó có báo cái gì thì bạn cứ đọc và làm theo màn hình thông báo nhé!
Kinh nghiệm của mình đây.
 
id = 5166, parent = 5140, thread = 5135, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = hn2282, ip = 203.160.1.72, time = 2008/10/18 (1224280705) ,
subject = Re:cần giúp đỡ, hits = 0, karma = 0+0-,
Đúng là nó còn đòi thêm nhiều gói khác nữa
Cảm ơn anh đã chỉ dẫn