VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 5099, contains 5099, 5102, 5112, 5119, 5120, 5127, 5130, 5178
id = 5099, parent = 0, thread = 5099, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = nqt, ip = 123.19.34.154, time = 2008/10/01 (1222796909) ,
subject = Làm sao để không cho in file pdf?, hits = 3911, karma = 0+0-,
Chào các bạn! Đối với một số file pdf, để ý rằng: nó không cho in được và cũng không cho chỉnh sửa luôn.
Chẳng hạn: http://www.mediafire.com/?sharekey=0bb6 … b9a8902bda
Không biết là trong TeX, ta phải làm thế nào?
Còn nữa là: trong file pdf này (trong link trên), mình không biết làm thế nào để làm xuất hiện hình "pvthuan" trên mỗi trang.. Mong các bạn giúp đỡ.
 
id = 5102, parent = 5099, thread = 5099, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 125.234.184.39, time = 2008/10/01 (1222798390) ,
subject = Re:Làm sao để không cho in file pdf?, hits = 0, karma = 0+0-,
Về watermark bạn xem bài rất hay của thầy Phi: forum:885

Về security với tập tin tex thì có thể thiết lập được với pdftex. Bạn tham khảo gói pdfcrypt của Oberdiek:
http://ctan.org/tex-archive/macros/late … fcrypt.pdf

(nếu có nén với password thì ... làm ơn lưu ý: password được cho ở dạng plain text trong tập tin tex nguồn của bạn)

Một số thread trước đây với Zaurus cho biết tập tin mã hóa với pdftex có thể bẻ khóa được (bản mới của pdftex mình không rõ, để mình contact lại với author xem). Trong khi đó, bạn có thể dvipdfmx để mã hóa tập tin pdf mà không sợ bị bẻ Về dvipdfmx thì mình không quan tâm nên bạn tự tìm hiểu thêm.

Xử lý pdf file có thể ở dạng post-proccessing: Bạn dùng rất nhiều công cụ để chỉnh sửa, ví dụ; http://accesspdf.com/pdftk/ (open source). Pdftk cho phép bạn lập trình tự động để xử lý nhiều tập tin cùng lúc.
pdftk:
* Merge PDF Documents
* Split PDF Pages into a New Document
* Decrypt Input as Necessary (Password Required)
* Encrypt Output as Desired
* Fill PDF Forms with FDF Data and/or Flatten Forms
* Apply a Background Watermark
* Report on PDF Metrics such as Metadata, Bookmarks, and Page Labels
* Update PDF Metadata
* Attach Files to PDF Pages or the PDF Document
* Unpack PDF Attachments
* Burst a PDF Document into Single Pages
* Uncompress and Re-Compress Page Streams
* Repair Corrupted PDF (Where Possible)
Chúc thành công!
 
id = 5112, parent = 5102, thread = 5099, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = nqt, ip = 123.19.56.210, time = 2008/10/03 (1222968326) ,
subject = Re:Làm sao để không cho in file pdf?, hits = 0, karma = 0+0-,
Cảm ơn viettug với bài viết cụ thể của bạn nhiều! Mình sẽ thử xem sao...
 
id = 5119, parent = 5112, thread = 5099, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = nqt, ip = 123.19.64.117, time = 2008/10/04 (1223115605) ,
subject = Re:Làm sao để không cho in file pdf?, hits = 0, karma = 0+0-,
viettug ơi! Sau khi cố gắng download gói oberdiek về và cài đặt như sau:
1. Chuyển vào Run->cmd và vào thư mục của oberdiek.
2. biên dịch latex oberdiek.ins.
3. Nạp thử gói pdfcrypt....cho một file *.tex
Xuất hiện lỗi như sau:
! Package pdfcrypt Error: No driver for encryption support found.

Mình dùng MiKTeX2.7 và winshell. Việc biên dịch tex nhờ các nút có sẵn trên winshell.
Giúp mình với...
 
id = 5120, parent = 5119, thread = 5099, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 125.234.184.147, time = 2008/10/04 (1223129209) ,
subject = Re:Làm sao để không cho in file pdf?, hits = 0, karma = 0+0-,
Bác đọc lại section 1.1 trong manual của pdfcrypt nhé.

Goodluck!
 
id = 5127, parent = 5120, thread = 5099, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = nqt, ip = 123.19.43.77, time = 2008/10/09 (1223570836) ,
subject = Re:Làm sao để không cho in file pdf?, hits = 0, karma = 0+0-,
Cảm ơn viettug! Như vậy là mình không quan tâm đến gói pdfcrypt để bảo mật file *.pdf sao? Đọc kĩ và "nó" bảo rằng chỉ chạy với pdftex đời "cũ" là thế nào? Tài liệu hướng dẫn thì mới..
Cảm ơn chương trình pdftk này..
Như vậy là xong cái bảo mật. Bây giờ mình sẽ nghiên cứu cái watermark!
 
id = 5130, parent = 5127, thread = 5099, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 125.234.187.169, time = 2008/10/10 (1223578724) ,
subject = Re:Làm sao để không cho in file pdf?, hits = 0, karma = 0+0-,
pdftk hỗ trợ watermark nữa đó
 
id = 5178, parent = 5130, thread = 5099, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = nqt, ip = 123.19.45.193, time = 2008/10/22 (1224611006) ,
subject = Re:Làm sao để không cho in file pdf?, hits = 0, karma = 0+0-,
Thành công rồi! Bây giờ mình sử dụng các gói wallpaper (để chèn hình nền cho trang), draftwatermark (để chèn chữ cho trang). Cảm ơn viettug nhiều!