VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 5032, contains 5032, 5037, 5040, 5041, 5092, 5098
id = 5032, parent = 0, thread = 5032, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = garcon, ip = 117.2.13.190, time = 2008/09/11 (1221148067) ,
subject = Chỉ số font toán không đẹp, hits = 1159, karma = 0+0-,
Mình có một câu hỏi xin mọi người chỉ giáo dùm.
với đoạn code sau:
item $ a^{\frac{1}{3}}\cdot\sqrt{a}$
\item $ b^{\dfrac{1}{2}}\cdot b^{\dfrac{1}{3}}\cdot\sqrt[6]{b}$
\item $a^{\dfrac{4}{3}}:\sqrt[3]{a}$
\item $\sqrt[3]{b}:b^{\frac{1}{6}}$
\end{abc}
\end{multicols}

mình có kết quả như sau:
http://www.imageuploading.com/ims/pic.php?u=167654aOYH&i=107266
Như mọi người đã thấy:
- Nếu dùng
b^{\frac{1}{6}}
thì lũy thừa quá nhỏ.
- Nếu dùng
a^{\dfrac{4}{3}}
thì lũy thừa quá lớn.
Mọi người giúp xem làm sao cho cái lũy thừa nó dễ coi hơn không.
 
id = 5037, parent = 5032, thread = 5032, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 125.234.187.192, time = 2008/09/12 (1221164975) ,
subject = Re:Chỉ số font toán không đẹp, hits = 0, karma = 0+0-,
gặp trường hợp này thì mình hay:

1. thay mũ bởi căn
2. thay mũ \frac13 bởi 1/3
3. không tinh chỉnh kích thước của font

đối với biểu thức phức tạp {quá nhiều thứ}^{mũ ở đây} thì có thể dùng các dấu ngoặc, sẽ clear hơn
 
id = 5040, parent = 5037, thread = 5032, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = nqt, ip = 123.19.50.216, time = 2008/09/14 (1221328522) ,
subject = Re:Chỉ số font toán không đẹp, hits = 0, karma = 0+0-,
Không biết trên viettug.org, mình có được phép upload ebook hướng dẫn cách trình bày (mình nghĩ vậy) soạn thảo công thức cũng như văn bản Toán học mà bạn garcon viết hay không? Ebook này được người ta scan lại rồi chuyên qua pdf hay djvu, mình download về dùng. Mong các bạn cho ý kiến....
 
id = 5041, parent = 5040, thread = 5032, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = garcon, ip = 117.2.11.84, time = 2008/09/14 (1221351967) ,
subject = Re:Chỉ số font toán không đẹp, hits = 0, karma = 0+0-,
Bạn upload lên chỗ nào đó "sạch sẽ" một chút rồi cho link để anh em download về
Mình thấy cái này sạch sẽ nè : http://www.upload.coo.vn/index.php
 
id = 5092, parent = 5041, thread = 5032, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = nqt, ip = 123.19.77.165, time = 2008/09/29 (1222623309) ,
subject = Re:Chỉ số font toán không đẹp, hits = 0, karma = 1+0-,
Mình gởi link đến ebook nè! Hi vọng các bạn học hỏi được...
http://www.mediafire.com/?sharekey=2016 … b9a8902bda
 
id = 5098, parent = 5092, thread = 5032, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 125.234.184.39, time = 2008/09/30 (1222790043) ,
subject = Re:Chỉ số font toán không đẹp, hits = 0, karma = 0+0-,
Cảm ơn nqt rất nhiều. Cuốn này tương tự với cuốn "mathematical writing". Mình sẽ tham khảo trong các kỳ tập huấn TeX sắp tới.

Chúc vui!