VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 4968, contains 4968, 5005
id = 4968, parent = 0, thread = 4968, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = anhdhv, ip = 203.160.1.52, time = 2008/08/20 (1219177689) ,
subject = ve cai dat vntex cho miktex, hits = 511, karma = 0+0-,
mọi người ơi sao mình cài đặt font như garcon rồi mà vẫn không gõ được tiếng việt nhỉ. Đây là các bước cài đặt của mình
- đã cài vietex
- Cài miktex
- cài vntex nhu hướng dẫn
Vậy mà khi mình tạo một tệp latex thì nó vẫn bik lỗi Font
 
id = 5005, parent = 4968, thread = 4968, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = nqt, ip = 123.19.47.63, time = 2008/09/05 (1220553174) ,
subject = Re:ve cai dat vntex cho miktex, hits = 0, karma = 0+0-,
Bạn anhdhv có thể gởi file log được không? "cài vntex như hướng dẫn" là sao??? Kiểu này thì khó giúp bạn rồi! Thông qua file này, nếu mình không rành (chắc rồi!) thì những người khác có thể giúp bạn đấy.