VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 4923, contains 4923, 4930
id = 4923, parent = 0, thread = 4923, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = tqviet, ip = 118.69.132.162, time = 2008/08/08 (1218147320) ,
subject = sử dụng package examdesign, hits = 510, karma = 0+0-,
Vì cần soạn trắc nghiệm nên em vừa mới download gói examdesign trên diễn đàn mình về nhưng chả biết xài nó thế nào cả.

Mọi người cho em hỏi :

- Làm thế nào để "cài đặt" 1 gói lệnh vào PCTeXv5 ? Nghĩa là bước đầu tiên để xài cái examdesign.

- Có thể cho em một file.tex có các bố cục cơ bản để làm ví dụ không ?

Rất cảm ơn mọi người. Chúc cả nhà vui.
 
id = 4930, parent = 4923, thread = 4923, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = tuanmath, ip = 118.71.82.230, time = 2008/08/09 (1218237245) ,
subject = Re:sử dụng package examdesign, hits = 0, karma = 0+0-,
tqviet:
Vì cần soạn trắc nghiệm nên em vừa mới download gói examdesign trên diễn đàn mình về nhưng chả biết xài nó thế nào cả.
Bạn dùng cái này
LINK_HERE
hoặc vietex của Thầy Điển nhé