VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 4911, contains 4911, 4914, 4917, 4919
id = 4911, parent = 0, thread = 4911, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = phuoclh, ip = 58.186.45.243, time = 2008/08/03 (1217763447) ,
subject = Huong den offline, hits = 725, karma = 0+0-,
Chao moi nguoi, that hao hứng khi có buổi offline, mình mới tham gia diễn đàn không lâu. Dùng latex lâu rồi nhưng kỹ thuật thấp quá. thấy mọi người giới thiệu những điều hay quá, mình chỉ hy vọng đến đó học hỏi thêm. Những tiểu xảo nhỏ mình cũng có nhưng không ghi lại, khi nào sử dụng gặp phải mình sẽ rút kinh nghiệm ghi lại và chia sẻ với mọi người.

Chào thân ái

Lâm Hữu Phước
 
id = 4914, parent = 4911, thread = 4911, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 125.234.189.79, time = 2008/08/05 (1217871269) ,
subject = Re:Huong den offline, hits = 0, karma = 0+0-,
Xin chào bạn!

Mong gặp bạn tại buổi offline!

Chúc vui vẻ!
 
id = 4917, parent = 4914, thread = 4911, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = nqt, ip = 123.19.60.247, time = 2008/08/07 (1218101385) ,
subject = Re:Huong den offline, hits = 0, karma = 0+0-,
Chào các bạn! Hiện nay cùng với sự quản lí chặt chẽ của chính phủ về vấn đề bản quyền phần mềm nói chung và hệ điều hành Window nói riêng. Rất mong thông qua buổi offline này, các bạn thảo luận TeX bên cạnh đó cần xem xét đến hệ điều hành Linux (cái này thì bạn Kỳ Anh dùng tốt lắm! mình đã xem giới thiệu từ tạp chí Echip). Rất mong..
 
id = 4919, parent = 4917, thread = 4911, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 125.234.189.225, time = 2008/08/07 (1218105171) ,
subject = Re:Huong den offline, hits = 0, karma = 0+0-,
Mình sẽ dành một góc nhỏ cho Linux. Cảm ơn bạn đã gợi ý!