VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 4893, contains 4893, 4894, 4895, 4896, 4922
id = 4893, parent = 0, thread = 4893, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 125.234.185.15, time = 2008/07/16 (1216156360) ,
subject = Aurora gx công thức TeX trong MsWord, PowerPoint, hits = 1662, karma = 0+0-,
Bên cạnh TeXpoint, MathType, bây giờ có thêm AuRora để gõ công thức toán trong MsWord. Đây là sản phẩm thương mại, có thể cài với hệ thống TeX đã có hoặc không (nếu chưa có MiKTeX, Aurora tải thêm bản tối thiểu 11M

Chương trình hay: hỗ trợ cả việc nạp các gói LaTeX, làm việc với Word, PowerPoint (trong khi TeXpoint hoặc MathType đều rất hạn chế trong việc hỗ trợ TeX)

Tất cả đều tuyệt vời,trừ chuyện phải bỏ ra khoảng $35 )

http://elevatorlady.ca/tour/page1.html
Aurora lets you use LaTeX in Microsoft® Word, PowerPoint®, Visio®, Excel®, and many other programs. It makes sure that your formulas look good, print prettily, and play nice with the rest of the text. Aurora takes care of the little things like numbering equations and positioning them on the page, and stays out of your way the rest of the time.
http://elevatorlady.ca/data/aurora/aurora-example.png
http://elevatorlady.ca/data/tour/picard.png
 
id = 4894, parent = 4893, thread = 4893, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = phuongnam, ip = 123.22.76.26, time = 2008/07/16 (1216158468) ,
subject = Re:Aurora gx công thức TeX trong MsWord, PowerPoint, hits = 0, karma = 0+0-,
Tôi đã cài thứ này lâu lắm rồi.
 
id = 4895, parent = 4894, thread = 4893, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 125.234.185.15, time = 2008/07/16 (1216190321) ,
subject = Re:Aurora gx công thức TeX trong MsWord, PowerPoint, hits = 0, karma = 0+0-,
Vậy mà em cứ tưởng Nếu có vài nhận xét và kinh nghiệm, anh có thể chia sẻ với mọi người!

Cảm ơn anh PN nhé!
 
id = 4896, parent = 4895, thread = 4893, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = phuongnam, ip = 123.22.83.126, time = 2008/07/16 (1216207416) ,
subject = Re:Aurora gx công thức TeX trong MsWord, PowerPoint, hits = 0, karma = 2+-1-,
Aurora được tích hợp vào Microsoft Word và Power Point (như các bác thấy trên hình vẽ). Các lệnh đánh cũng giống như trong soạn thảo trên TeX. Cũng sử dụng các gói lệnh (bác vào Properties -> Packages). Nếu muốn gõ được tiếng việt trong Aurora, bác click vào chữ A (ở góc phải của hộp thoại Aurora. Hiện tôi dùng bảng mà TCVN.
Dùng Aurora đi kèm với Power Point có điều rất thuận lợi là các kí hiệu Toán không bị di chuyển như khi dùng Mathtype. Các slide được thiết kế rất đẹp, rất Toán học.
Nhưng nếu những ai đã dùng Tex, thì việc sử dụng Aurora cũng không có gì là mới mà cũng hơi phí (vì cũng phải gõ lệnh như Tex mà). Còn khi trình chiếu, tôi vẫn thích dùng Powerdot hơn.
 
id = 4922, parent = 4896, thread = 4893, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = ledangkhoa, ip = 118.69.110.248, time = 2008/08/07 (1218120531) ,
subject = Re:Aurora gx công thức TeX trong MsWord, PowerPoint, hits = 0, karma = 0+0-,
Bạn nào có key của phần mềm aurora 2.1 trên không. Mình đã tìm trên mạng rồi nhưng không có. Nếu có share giúp mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều