VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 4882, contains 4882, 4883, 4885, 4888
id = 4882, parent = 0, thread = 4882, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = hong_linh, ip = 203.160.1.45, time = 2008/07/12 (1215865936) ,
subject = Làm sao để bỏ đường dẫn khi chèn ảnh, hits = 691, karma = 0+0-,
Chào các anh chị. Tôi đang làm một file Latex có chèn ảnh và dùng lệnh \includegraphics[]{file name}. Tôi gặp vấn đề ở chỗ là khi hiển thị kết quả thì trong kết quả lại hiển thị cả đường dẫn của file mà tôi chèn vào. Nếu anh chị nào biết cách để bỏ cái đường dẫn này đi xin chỉ giùm.

Xin cảm ơn mọi người!
 
id = 4883, parent = 4882, thread = 4882, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 125.234.185.33, time = 2008/07/12 (1215870947) ,
subject = Re:Làm sao để bỏ đường dẫn khi chèn ảnh, hits = 0, karma = 0+0-,
Xin hỏi:

- hong_linh dùng các gói nào? (\usepackage{???}) và lớp tài liệu nào?
- khi xem có thấy hình không, hay chỉ thấy tên đuờng dẫn tập tin?
- các tuỳ chọn nào được dùng cho \includegraphics?
 
id = 4885, parent = 4883, thread = 4882, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = hong_linh, ip = 203.160.1.45, time = 2008/07/13 (1215894186) ,
subject = Re:Làm sao để bỏ đường dẫn khi chèn ảnh, hits = 0, karma = 0+0-,
Cảm ơn bác Viettug đã quan tâm. Đại khái file của em nó thế này:

\documentclass{beamer}
\usetheme{Darmstadt}
\usepackage{beamerthemesplit}
...
...
\begin{figure}
   \centering
     \includegraphics[width=10cm, height=6cm]{Anh.jpg}
\end{figure}

...


Kết quả là trong file pdf, hình ảnh hiện lên nhưng lại kèm đường dẫn của cái ảnh đó (trong trường hợp em khai đủ đường dẫn: VD C:/Anh.jpg thì nó hiện cả đường dẫn đó; trường hợp này thì nó hiện "Anh.jpg" ngay trên cái ảnh). Em loay hoay mãi mà không biết làm thế nào cho nó mất cái đường dẫn đó đi được.
 
id = 4888, parent = 4885, thread = 4882, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 125.234.185.33, time = 2008/07/13 (1215939914) ,
subject = Re:Làm sao để bỏ đường dẫn khi chèn ảnh, hits = 0, karma = 0+0-,
Chào bạn.

Như vậy thì việc này là do các gói và mẫu của beamer gây ra. Trên máy tính của mình không có các mẫu mà bạn đã chỉ. Nếu vẫn phải dùng mẫu đó, bạn vui lòng gửi tập tin .STY đến cho mình (viettug ở gmail), mình sẽ giúp bạn điều chỉnh.

Bạn thử biên dịch tập tin sau với PDFLaTeX sẽ thấy được:
\documentclass{beamer}
\begin{document}
Ví dụ về style mặc định của beamer

\begin{figure}
 \includegraphics[width=10cm, height=6cm]{A.jpg}
\end{figure}
\end{document}

Chúc vui!