VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 4873, contains 4873, 4880, 4904, 4905
id = 4873, parent = 0, thread = 4873, catid = 20, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 125.234.187.250, time = 2008/07/11 (1215712722) ,
subject = texlive 2008 hỗ trợ tiếng Việt, hits = 952, karma = 0+0-,
Chào các bạn!

Sáng nay mình nhận được email, được biết là TeXLive 2008 sẽ có hỗ trợ tiếng Việt. Thật là tin mừng.

Mình đang hoàn tất phần chuyển ngữ cho giao diện cài đặt của TeXLive. TeXLive sẽ được công bố trong vài ngày tới.

Enjoy!
 
id = 4880, parent = 4873, thread = 4873, catid = 20, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 125.234.190.126, time = 2008/07/12 (1215861244) ,
subject = Re:texlive 2008 hỗ trợ tiếng Việt, hits = 0, karma = 0+0-,
Kết quả việc dịch thuật:
http://kyanh.zapto.org:9999/texlive/texlive-vn.zip

Các bạn xem và góp ý với nhé. Đặc biệt, nếu bạn dùng TeXLive 2008 thì hồi âm rất quan trọng để hoàn chỉnh trong các phần sau.

Cảm ơn bạn!
 
id = 4904, parent = 4880, thread = 4873, catid = 20, locked = 0, moved = 0,
userid = nqt, ip = 123.19.56.40, time = 2008/07/22 (1216717038) ,
subject = Re:texlive 2008 hỗ trợ tiếng Việt, hits = 0, karma = 0+0-,
Rất tiếc là mình không tải được TeXlive 2008 mà bạn đã up lên. Làm thế nào đây?
 
id = 4905, parent = 4904, thread = 4873, catid = 20, locked = 0, moved = 0,
userid = nqt, ip = 123.19.37.52, time = 2008/07/23 (1216806116) ,
subject = Re:texlive 2008 hỗ trợ tiếng Việt, hits = 0, karma = 0+0-,
nqt:
Rất tiếc là mình không tải được TeXlive 2008 mà bạn đã up lên. Làm thế nào đây?
Để tiện tham khảo, tôi tìm được link TeXlive trên web như sau: ftp://tug.org/texlive/Images/test/
Tôi chưa thử...