VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 487, contains 487, 488, 489, 491, 492, 497, 499, 792, 1307, 1308, 1309, 1310
id = 487, parent = 0, thread = 487, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = pristep, ip = 203.162.18.60, time = 2005/12/10 (1134149984) ,
subject = Hỏi về \\tableofcontents và \\listoffigures, hits = 3896, karma = 0+0-,
Theo yêu cầu của bác kyanh, em xin mở topic mới -cũng để phục vụ cho việc làm PhD theo yêu cầu của Bộ: khi sinh ra mục lục, lẽ ra theo quy định của Bộ phải là:
Trang
Chương 1: Đĩa cực trị... 1

thì cái \tableofcontents nó lại là:
1. Đĩa cực trị... 1
% em chưa biết tạo cái "Trang" đó như thế nào cả...

và trong \listoffigures (bảng danh sách hình vẽ) cũng tương tự:
1.1. Đây là hình vẽ số 1 10lẽ ra phải là
Trang
Hình 1.1. Đây là hình vẽ số 1 10

1/ Giải quyết vấn đề này thế nào ạ?
2/ Có thể thay đổi cách dãn dòng trong \tableofcontents\listoffigures được không ạ?
3/ Làm sao format cho tiêu đề, eg:Mục lục, Danh sách hình vẽ được căn giữa, mặc định là nó căn bên trái (tương tự như với tiêu đề ChươngTài liệu tham khảo).

Nhờ các bác giúp đỡ. Em xin cám ơn nhiều!
 
id = 488, parent = 487, thread = 487, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = pristep, ip = 203.162.18.60, time = 2005/12/10 (1134150471) ,
subject = Re:Hỏi về \\tableofcontents và \\listoffigures, hits = 0, karma = 0+0-,
ơ, sao nó cứ bị xô lệch thế bác.
Phải là như thế này chứ (em dùng dấu .) để khỏi xô chữ nhé
Format đúng theo Bộ:
....................................................Trang
Chương 1- Đĩa cực trị .........................1

Bình thường thì thế này đây
1.Đĩa cực trị ......................................1 % không có "Trang" ở trên nhé
Còn danh sách hình vẽ thì thế này đây:
1.1. Hình số 1 này .............................10
Đúng ra phải là thế này:
......................................................Trang
Hình 1.1: Hình số 1 này.......................10
 
id = 489, parent = 488, thread = 487, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.246.202, time = 2005/12/11 (1134236742) ,
subject = Re:Hỏi về \\tableofcontents và \\listoffigures, hits = 0, karma = 0+0-,
1/ Giải quyết vấn đề này thế nào ạ?
2/ Có thể thay đổi cách dãn dòng trong \tableofcontents\listoffigures được không ạ?
3/ Làm sao format cho tiêu đề, eg:Mục lục, Danh sách hình vẽ được căn giữa, mặc định là nó căn bên trái (tương tự như với tiêu đề Chương và Tài liệu tham khảo).
4/ ơ, sao nó cứ bị xô lệch thế bác.
4/ xin lỗi bác mình cũng kô hiểu lắm cách làm việc của diễn đàn này
3/ mở topic mới
2/ dùng gói `lyk-report' (chỉ dành cho lớp report):
http://download.viettug.org/mirror2.php?files=lyk
1/ như ví dụ sau:
{% bắt đầu nhóm mới
% \let\oldbaselinestretch\baselinestretch
\renewcommand\baselinestretch{1.5}
\tableofcontents
% \let\basestretch\oldbaselinestretch
}% kết thúc nhóm
 
id = 491, parent = 489, thread = 487, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.245.155, time = 2005/12/11 (1134292647) ,
subject = Re:Hỏi về \\tableofcontents và \\listoffigures, hits = 0, karma = 0+0-,
* Việc dãn dòng như trên kô có tác dụng: Lý do là thay đổi cho \baselinestretch chỉ có tác dụng khi đặt thay đổi ở trước \begin{document} (phần preample)

* Vui lòng tải về gói lyk-1.1 (mới nhất, hiện chỉ có ở mirror1):
http://download.viettug.org/mirror1.php?files=lyk
 
id = 492, parent = 491, thread = 487, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.245.155, time = 2005/12/11 (1134292853) ,
subject = Re:Hỏi về \\tableofcontents và \\listoffigures, hits = 0, karma = 0+0-,
* dãn dòng trong \tableofcontents
{% bắt đầu nhóm
\parskip12pt
\tableofcontentsline
}% kết thúc nhóm

\listoffigures % kô ảnh hưởng bởi \parskip ở trên
 
id = 792, parent = 492, thread = 487, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong12giaitich, ip = 203.160.1.52, time = 2006/01/02 (1136197136) ,
subject = Re:Hỏi về \\tableofcontents và \\listoffigures, hits = 0, karma = 0+0-,
kyanh:
* dãn dòng trong \tableofcontents
{% bắt đầu nhóm
\parskip12pt
\tableofcontentsline
}% kết thúc nhóm

\listoffigures % kô ảnh hưởng bởi \parskip ở trên
Các bạn thử dùng với lệnh sau để dãn dòng trong \tableofcontents xem thử nhé
{\baselineskip 0.5cm
\tableofcontents}

Thay đổi 0.5cm bằng các khoảng cách khác nhau cũng có thể dãn dòng trong \tableofcontents đấy.

Còn ví dụ của Kyanh ở trên thì máy lại báo là Undefined ... \tableofcontentsline. Tại sao vậy Kyanh?
 
id = 1307, parent = 792, thread = 487, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong12giaitich, ip = 203.160.1.52, time = 2006/02/27 (1141056400) ,
subject = Re:Hỏi về \\tableofcontents và \\listoffigures, hits = 0, karma = 0+0-,
Có một vấn đề trong việc dùng \tableofcontents. Nếu mình muốn trong \section\subsection có cỡ chữ to hơn cỡ chữ trong mục lục thì làm thế nào? Vì hiện tại, nếu mình tăng cỡ chữ trong \section thì trong mục lục cỡ chữ cũng tăng lên theo. Nhờ các bạn giúp.

PS: Dạo này, mỗi lần hỏi cái gì đó, mình đều sợ là Kyanh cho là "ngớ ngẩn" (Suỵt! Tuyệt đối câu này không được đến tai của Kyanh nhé )
 
id = 1308, parent = 1307, thread = 487, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = tsnsidon, ip = 210.245.31.18, time = 2006/02/27 (1141058834) ,
subject = Re:Hỏi về \\tableofcontents và \\listoffigures, hits = 0, karma = 0+0-,
PS: Dạo này, mỗi lần hỏi cái gì đó, mình đều sợ là Kyanh cho là "ngớ ngẩn" (Suỵt! Tuyệt đối câu này không được đến tai của Kyanh nhé )

Kyanh is a mông-x-tơ (monster)
 
id = 1309, parent = 1308, thread = 487, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong12giaitich, ip = 203.160.1.52, time = 2006/02/27 (1141059592) ,
subject = Re:Hỏi về \\tableofcontents và \\listoffigures, hits = 0, karma = 0+0-,
Long Phan:

Kyanh is a mông-x-tơ (monster)
Mà Long Phan giúp mình cái vụ mình hỏi luôn chứ?

Hôm sau Long Phan mà nói thì nói nhỏ thôi, Kyanh mà nghe thấy là chết mình đó.
 
id = 1310, parent = 1307, thread = 487, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.244.184, time = 2006/02/28 (1141069988) ,
subject = Re:Hỏi về \\tableofcontents và \\listoffigures, hits = 0, karma = 0+0-,
Cuong12giaitich:
Có một vấn đề trong việc dùng \tableofcontents. Nếu mình muốn trong \section\subsection có cỡ chữ to hơn cỡ chữ trong mục lục thì làm thế nào? Vì hiện tại, nếu mình tăng cỡ chữ trong \section thì trong mục lục cỡ chữ cũng tăng lên theo. Nhờ các bạn giúp.
1/ Không nên thay đổi font chữ (size,style,shape,..) trực tiếp bên trong các lệnh \section. Nếu muốn thay đổi thì phải dùng gói, viết lại mã.

hhp có giới thiệu gói titlesec, có thể dùng vào việc này:
ftp://tug.ctan.org/pub/tex-archive/macr … tlesec.zip
(gói này chưa có trong vnmik, sẽ cung cấp sớm)

dưới đây là định nghĩa của lệnh \section trong lớp report.cls, có thể dựa vào đó để thay đổi:
% khuyến cáo: kô nên dùng
% @Long: i like hacking ;)
\newcommand\section{\@startsection {section}{1}{\[email protected]}%
{-3.5ex \@plus -1ex \@minus -.2ex}%
{2.3ex \@plus.2ex}%
{\normalfont\Large\bfseries}}


2/ để thay đổi font chữ của phần \tableofcontents: dưới đây là gợi ý:
% cóp của cuong12giaitich ;)
{
\baselineskip 0.5cm
\tableofcontents
}
 
id = 497, parent = 487, thread = 487, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = nqthang235, ip = 58.187.35.204, time = 2005/12/13 (1134436682) ,
subject = Re:Hỏi về \\tableofcontents và \\listoffigures, hits = 0, karma = 0+0-,
Bác thử thêm đoạn này vào trước \begin{document} xem sao

\addtocontents{toc}{\hfill Trang\endgraf}%
\addtocontents{lof}{\ Hình\hfill  Trang\endgraf}%
\addtocontents{lot}{\ Bảng biểu\hfill  Trang\endgraf}%


 
id = 499, parent = 497, thread = 487, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.245.64, time = 2005/12/14 (1134493403) ,
subject = Re:Hỏi về \\tableofcontents và \\listoffigures, hits = 0, karma = 0+-1-,
Xin chào!

Bác là thành viên mới, nhỉ? Welcome!

Cách làm của bác, /me hiểu; nhưng cách đó chưa giải quyết triệt để bài toán mà bác pristep đặt ra. Yêu cầu của bác ấy, là phải có Chương 1 thay vì số 1 trong bảng mục lục, và trước mỗi hình vẽ là Hình 1.2:...., thay vì chỉ có số.

Việc dùng gói lyk mình viết thì bác kô cần phải dùng mấy lệnh \addtocontents đó nữa (-- trông có vẻ master quá )

Không biết bác pristep đâu rồi