VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 4859, contains 4859
id = 4859, parent = 0, thread = 4859, catid = 41, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 125.234.187.250, time = 2008/07/09 (1215557506) ,
subject = math publisher dành cho người tạo trang web, hits = 373, karma = 0+0-,
Tác giả Pascal Brachet có viết php Math Publisher để tạo các công thức toán học rất mau lẹ cho các trang web. Tính năng của php Math Publisher tươgn tự như mimetex.cgi và latexrender.php, nhưng lại yêu cầu rất gọn nhẹ:

mimetex.cgi: yêu cầu CGI, sinh hình on-the-fly
latexrender.php: yêu cầu latex, sinh hình on-the-fly, có cache
math publisher.php: cần thư viện GD (rất nhiều host có), sinh hình on-the-fly

Như vậy, cùng với LaTeXMathML.js, (php) Math Publisher là giải pháp rất gọn nhẹ để biểu diễn công thức toán học trên trang web, trên blog,...

Đặc biệt, có một plugin hỗ trợ Math Publisher dành cho dân xài Wordpress.

Bản demo mình vừa hoàn thành xong, có ở:

http://viettug.org/demo/math_publisher/

Bạn có thể tải về mã nguồn cả ví dụ và cài đặt.

Chú thích: bản demo của tác giả quá rối nên mình viết lại cho đơn giản. Mọi người có thể đọc mã nguồn demo.php để hiểu mọi chuyện.

Enjoy!!!!

TB: Dưới đây là kết quả thu được từ trang demo của mình:

http://img157.imageshack.us/img157/8559/mathpublisherdemoxl1.png