VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 4830, contains 4830, 4850, 4851, 4985, 4997, 5034, 5035
id = 4830, parent = 0, thread = 4830, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 125.234.191.241, time = 2008/07/04 (1215119873) ,
subject = sumatra PDF Viewer: hỗ trợ tex user, hits = 1205, karma = 0+0-,
Sumatra PDF Viewer là một trình xem tập tin PDF rất gọn nhẹ, mã nguồn mở.

Trong phần đóng góp chuyển ngữ có cả tác giả người Việt -- vì vậy có thể hy vọng là có hỗ trợ tiếng Việt nữa

Điều đáng vui nhất là SPDF hỗ trợ cơ chế Reload, nạp lại trang. Bạn có thể mở tài liệu PDF trong khi vẫn có thể biên dịch ra tập tin PDF (đối với Acrobat Reader thì bạn phải dùng DDE command để đógn tập tin lại trước khi biên dịch, vì Acrobat Reader khi mở tập tin PDF sẽ khóa lại và không chương trình nào được phép ghi lên tập tin đó).

FoxitReader tuy lẹ, nhưng không hỗ trợ Reload.

Với người dùng TeX thích gọn nhẹ, SPDF là phần mềm đáng để ý. MỘt số tính năng khác cần bạn thử nghiệm.

TB: mình đã dùng SPDF trong vnmik-4
 
id = 4850, parent = 4830, thread = 4830, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = tuanmath, ip = 58.187.67.211, time = 2008/07/09 (1215536649) ,
subject = Re:sumatra PDF Viewer: hỗ trợ tex user, hits = 0, karma = 0+0-,
đối với Acrobat Reader thì bạn phải dùng DDE command để đógn tập tin lại trước khi biên dịch, vì Acrobat Reader khi mở tập tin PDF sẽ khóa lại và không chương trình nào được phép ghi lên tập tin đó
Kỳ Anh cho hỏi dùng DDE command như thế nào nhỉ. Mình thấy SumatraPDF hình ảnh ko dc nét cho lắm, vẫn quen dùng Acrobat thấy hình ảnh nét hơn nhưng ko biết cách dùng DDE command, monh Kỳ Anh chỉ jùm.
 
id = 4851, parent = 4850, thread = 4830, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 125.234.187.250, time = 2008/07/09 (1215538584) ,
subject = Re:sumatra PDF Viewer: hỗ trợ tex user, hits = 0, karma = 0+0-,
Các editor như TXC, WinEDT hỗ trợ DDE command và có thể dùng để giao tiếp với DDE server như acrobat reader (nghĩa là TXC gửi lệnh DDE đến; khi Acrobat Reader nhận lệnh, ví dụ, đóng tài liệu, thì nó thực thi theo lệnh đó).

Với các editor chưa hỗ trợ DDE command, có thể dùng DDE client. (Tìm thì ra được cái này rất gọn http://www.mkssoftware.com/docs/man1/dde.1.asp .Nhưng mình không tìm ra liên kết để tải về.)

tuanmath tham khảo tài liệu của DDEclient và vài ví dụ ở TeXnikCenter.

SPDF có thể dùng cho mục đích preview, biên soạn tài liệu cho nhanh (do đó, không cần xem cho nét). Tuỳ cơ mà ứng biến, tuỳ mục đích mà sử dụng vậy!
 
id = 4985, parent = 4851, thread = 4830, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = texer, ip = 203.210.244.151, time = 2008/08/27 (1219854572) ,
subject = TinyPDFLaTeXWS v0.1, hits = 0, karma = 2+0-,
Chào các bạn!
Lâu quá rùi mới quay trở lại diễn đàn thân thương này. Cuộc họp off-line vừa qua không tham dự được cũng thấy tiếc quá. Có nhiều thứ hứa hẹn với pác xkyanh mà chưa làm được. Hôm nay tôi xin đưa lên gói portable TinyPDFLaTeXWS dùng để biên soạn và biên dịch file TeX.
1. Các bạn tải chương trình tại đây:
http://uploads.bizhat.com/file/301234
(Đề nghị xkyanh chuyển về ViêtTUG sớm!)

2. Giải nén file TinyPDFLaTeXWS.tbz (tar.bz2) vào USB hoặc HDD.

3. Chạy file uplive.cmd trong thư mục TinyPDFLaTeXWS\ để đăng ký hệ thống TeX với WinDow$.

4. Chạy file start_winedt.cmd để mở chương trình Winedt.

5. Chọn Open và mở file TinyPDFLaTeXWS\Doc\example_art.tex

6. Nhấn F7 để biên dịch và F8 để xem kết quả.

Chú ý các nội dung được mô tả cụ thể về gói này được viết trong file example_art.tex.
 
id = 4997, parent = 4985, thread = 4830, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 125.234.184.188, time = 2008/09/01 (1220203849) ,
subject = Re:TinyPDFLaTeXWS v0.1, hits = 0, karma = 0+0-,
Xin chào.

Mình vừa upload lên repo của VietTUG: files:tiny_pdflatex

Theo tác giả thì đây là một bản tex chỉ có pdflatex, chạy được trên USB!

Cảm ơn texer rất nhiều!
 
id = 5034, parent = 4997, thread = 4830, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = garcon, ip = 117.2.13.190, time = 2008/09/12 (1221155706) ,
subject = Re:TinyPDFLaTeXWS v0.1, hits = 0, karma = 0+0-,
Ở đây có 1 cái portable latex chạy trên USB nè: http://www.exomatik.net/LaTeX/USBTeXEnglish#toc3
 
id = 5035, parent = 5034, thread = 4830, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 125.234.187.192, time = 2008/09/12 (1221164256) ,
subject = Re:TinyPDFLaTeXWS v0.1, hits = 0, karma = 0+0-,
garcon:
Ở đây có 1 cái portable latex chạy trên USB nè: ...
Mình dựa trên bản này để phát triển VnMiK-4.0.x